Werken vanuit onze christelijke identiteit is een eerste kenmerk van de wijze waarop wij ons voor een betere wereld inzetten. Een tweede kenmerk is dat onze aanpak gebaseerd is op de eigen mogelijkheden van mensen voor het verbeteren van hun levensstandaard. Als Tearfund willen wij hen ondersteunen in het ontdekken en ontwikkelen daarvan, ongeacht hun nationaliteit, etnische afkomst, sekse of religie.

Om hieraan te werken heeft Tearfund Nederland voor de jaren 2021-2023 een meerjarenbeleidsplan (MJBP) opgesteld. Daarin zijn de volgende organisatiedoelstellingen vastgesteld: 

  1. het mobiliseren van een beweging van individuen en kerken om rechtvaardig en duurzaam te leven;
  2. het versterken van de capaciteit van partnerorganisaties en kerken;
  3. het bouwen aan de veerkracht van gemeenschappen bij natuurrampen en klimaatverandering;
  4. het aanpakken van de grondoorzaken van kwetsbaarheid en conflict;
  5. het verbeteren van inclusie en diversiteit in ons werk;
  6. het vergroten van onze invloedssfeer als opinieleider en pleitbezorger.