Tearfund is een dynamische en gedreven organisatie van enthousiaste en bewogen mensen. Samen men onze vrijwilligers en met steun van donateurs, kerken, bedrijven, stichtingen strijden wij tegen armoede en onrecht wereldwijd.

Op kantoor werken ruim 40 medewerkers en een wisselend aantal kantoorvrijwilligers. We hebben een Directie/Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht.

Tearfund is door de fiscus aangemerkt als een Algemeen Nut beogende Instelling. Bekijk onze ANBI-gegevens. Meer weten over onze organisatie? Download dan ons jaarverslag en onze statuten.