De apartheid is voorbij, maar de tegenstellingen tussen arm en rijk zijn nog steeds levensgroot in Zuid-Afrika. In plattelandsgebieden leeft zelfs 70 procent van de bevolking onder de armoedegrens. Werkloosheid is een van de hoofdoorzaken.

Dat geldt ook op het platteland van Kwa-Zulu Natal. De mogelijkheden om hier in loondienst te werken zijn heel beperkt. Daarom moeten mensen andere wegen vinden om de kost te verdienen, bijvoorbeeld door landbouw of kleine bedrijfjes.

Tearfund-partner ACAT helpt hen daarbij. Training is daarbij het sleutelwoord. Mensen komen samen in kleine groepen en doorlopen een meerjarig traject om hun eigen levensomstandigheden te verbeteren.

Moestuin aanleggen

De groepsleden krijgen training over landbouw. Ze zijn verplicht een moestuin aan te leggen om de voedselsituatie van hun gezin te verbeteren. Daarnaast verwerven ze kennis en vaardigheden om een bedrijfje te kunnen starten.

Verder leren ze de oorzaken van armoede en hiv/aids te onderkennen en aan te pakken. Aids is namelijk een belangrijke oorzaak van armoede in Zuid-Afrika. Voorlichting over gezondheid, hygiëne, aidspreventie en goede voeding speelt daarom een belangrijke rol in de cursussen van ACAT.

Dit programma heeft de afgelopen jaren al een groot aantal gezinnen geholpen. Er is meer en gevarieerder voedsel beschikbaar en er zijn levensvatbare kleine ondernemingen ontstaan.