Leven in angst voor een volgende natuurramp

Pakistan is een Zuid-Aziatisch land met de op vier na grootste bevolking ter wereld. Het land is etnisch, taalkundig en cultureel erg divers. Grote delen van de bevolking hebben beperkte toegang tot schoon water en goede sanitaire voorzieningen. Er zijn weinig mogelijkheden om op duurzame wijze in levensonderhoud te voorzien en kwalitatief goed en betaalbaar onderwijs te volgen.

Ongeveer een derde van de bevolking is afhankelijk van de opbrengst van de landbouw. De veroudering van landbouwinstrumenten en de beperkte handhaving van wetten hebben ervoor gezorgd dat veel mensen in armoede blijven leven. De werkloosheid is erg hoog en uitbuiting en discriminatie zijn aan de orde van de dag.

Daar komt nog eens bovenop dat Pakistan ook zeer rampgevoelig is. Regelmatig wordt het land getroffen door hittegolven, droogtes, aardverschuivingen, lawines, stormen en cyclonen. Zo ook het afgelopen jaar: in 2022 werd Pakistan getroffen door hevige overstromingen. Grote delen van het land kwamen onder water te staan en miljoenen mensen raakten alles kwijt. In verschillende districten bood Tearfund hulp door middel van agrarische middelen (waaronder zaaigoed), voedsel, hygiëneartikelen en andere levensmiddelen. 

In de districten in het zuiden van Pakistan werken we aan het sociaal en economisch weerbaar maken van vrouwen en meisjes op het platteland. Zij zijn nog té vaak het slachtoffer van geweld, onderdrukking en kindhuwelijken. De activiteiten binnen dit project richten zich op bewustwording van rechten, bewustwording van schadelijke culturele praktijken en het opzetten van zelfhulpgroepen. 

Resultaten in 2022

  • 1.450 huishoudens uit de districten Rajanpur en Jamshoro ontvingen agrarische middelen na de overstromingen in de regio. Daarnaast werden 775 huishoudens financieel ondersteund. 
  • 12.000 mensen uit het district Hyderabad ontvingen voedsel, hygiëneartikelen en andere levensmiddelen na de overstromingen in de regio. 
  • 8.400 mensen uit de districten in het zuiden werden bereikt via het project gericht op de sociale en economische weerbaarheid van vrouwen en meisjes. 
Gerelateerde content
Noodhulp Pakistan 1 - Shutterstock
Project
Lees meer
Pakistan
Afbeelding
Noodhulp

Noodhulp in Pakistan

De verwoestende overstromingen in Pakistan hebben al meer dan 1.200 mensen het leven gekost. Miljoenen mensen hebben [...]
Lees meer