De meeste Mbuti-kinderen zijn ondervoed door het eenzijdige voedsel, meestal cassavebladeren. Daar komt bij dat lokale bevolkingsgroepen de Mbuti zien als minderwaardige mensen. Ze kijken op hen neer en buiten hen uit als goedkope arbeidskrachten op hun boerderijen. Een dag werken levert vaak niet meer op dan een handvol cassavebladeren en een paar yams (wortelknol). Weinig Mbuti kunnen in hun eigen levensonderhoud voorzien.

Wat doet Tearfund?

Samen met onze lokale partner willen we de Mbuti weer een menswaardig bestaan geven. Dit doe we op drie manieren:

1. Starten met eigen voedselproductie

We helpen de Mbuti en lokale bevolkingsgroepen op weg om zelf voedsel te verbouwen en duurzaam om te gaan met het regenwoud. Met een eigen inkomen zijn ze niet meer afhankelijk van boeren die hen uitbuiten en kunnen ze zelfstandig in hun levensonderhoud voorzien. De meest kwetsbare gezinnen in acht gemeenschappen in het Iruti-regenwoud krijgen toegang tot landbouwgereedschappen, zaden en training in duurzame voedselproductie. Hierdoor gaat de voedselzekerheid omhoog, heeft de bevolking een gevarieerder dieet dat chronische ondervoeding tegengaat en worden hun levensomstandigheden verbeterd.

2. Werken aan gelijkwaardige relaties

De basis voor een betere toekomst is een verbeterde omgang tussen de Mbuti en lokale bevolkingsgroepen. Discriminatie en uitbuiting worden door een nieuwe manier van kijken en leven ingeruild voor waardigheid en samen optrekken. Er worden gespreksgroepen georganiseerd in de gemeenschappen en kerkleiders en lokale leiders worden getraind om vanuit hun visie voor herstelde relaties en hun invloed gemeenschappen mee te nemen in deze verandering. De gesprekken zorgen voor wederzijds begrip en respect.

3. Werken aan herstel van het ecosysteem

Door bewustwordingsactiviteiten leert de hele gemeenschap over het belang van duurzame omgang met natuurlijke lokale hulpbronnen en het herstel van het kostbare en kwetsbare ecosysteem waarin ze leven. Ze worden zich hierdoor bewust van het belang van zorg voor de schepping.

Wat willen we bereiken?

Het project wordt uitgevoerd in acht gemeenschappen en werkt toe naar de volgende resultaten:

  • De voedselzekerheid van 500 mensen die actief deelnemen aan het trainingsprogramma rondom duurzame voedselproductie en inkomensverwerving neemt toe. Zij zijn beter in staat om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.
  • 12.000 mensen in acht dorpen worden bereikt met bewustwordingsactiviteiten. Hierdoor worden ze aangezet tot een duurzamere omgang met het regenwoud, verbeterde voedselproductie en ze werken mee aan het herstel van onderlinge relaties.
  • Over een periode van twee jaar zullen er tien kerken actief betrokken worden bij de implementatie van het project. Ze zullen bijdragen aan lokaal eigenaarschap en duurzame resultaten van het project.

Help mee!

Dit is een van de projecten die wordt ondersteunt via Wereld van Verschil. Door te doneren aan Wereld van Verschil steun je het werk van Tearfund met de lokale kerken wereldwijd en maakt je letterlijk een wereld van verschil!

Help mee!

Afbeelding
Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaam betekent: rekening houdend met andere mensen, de aarde, het klimaat en generaties na ons. Een duurzame manier van leven en werken is één van de beste strategieën tegen armoede en onrecht. Wij werken toe naar een wereld waarin iedereen kan voorzien in zijn of haar basisbehoeften, gelijke kansen en mogelijkheden heeft en leeft binnen de grenzen van wat de aarde biedt. We noemen dat ecologische en economische duurzaamheid.
Afbeelding
Gerechtigheid

Justice

Recht doen is voor ons een opdracht van God. Er is veel onrecht dat zich buiten ons blikveld afspeelt, zowel ver weg als dichtbij. Door te bouwen aan een beweging van rechtbrengers werken we aan verandering. Ook in Nederland moedigen we mensen aan om op te staan tegen armoede en onrecht. We geloven dat elke keuze voor een eerlijke spijkerbroek, bewuster omgaan met voedsel of het delen van wat je hebt de wereld weer iets mooier maakt. Gerechtigheid gaat voor ons ook over de schepping en de wereld. Daarom organiseren we bijvoorbeeld The Justice Conference.