In Zimbabwe heeft zo’n 14,3 procent van de bevolking hiv (UNAIDS, 2017). Vooral jongeren hebben een verhoogd risico op het virus. Daar bovenop is de economie in Zimbabwe de afgelopen jaren steeds meer is verslechterd, waardoor de sociaaleconomische positie van jongeren nog kwetsbaarder is geworden. 

Tearfund's lokale partner Family AIDS Caring Trust (FACT) rust sinds 2012 kerken en kerkleiders in dorpsgemeenschappen toe om actief betrokken te zijn in de strijd tegen hiv. Dit gebeurt onder meer door het versterken van het jongerenwerk, het trainen van mentors en gezondheidsvrijwilligers en het opzetten van jongerengespreksgroepen. Daarnaast rust FACT kerkleiders toe om bewustwordings- en preventieactiviteiten te integreren in hun kerkelijke programma’s, waaronder huwelijkscounseling voor jonge stellen. 

Toegang tot medische zorg

FACT wil de toegang tot medische zorg vergroten door voorlichting, maar ook door mensen door te verwijzen naar lokale klinieken. Zo worden bij een vijftal klinieken condooms beschikbaar gesteld aan jongeren die seksueel actief zijn en krijgen ze toegang tot aidsremmers. Om de economische positie van jongeren met hiv te versterken, zijn agrarische projecten (bijvoorbeeld met pluimvee) opgestart om inkomsten te verwerven. 

Het doel van het project is om het aantal nieuwe hiv-infecties in Oost-Zimbabwe (Manicaland) terug te dringen, vooral bij jongeren en kinderen. Doordat mensen met hiv hun verhaal delen (met aanmoediging vanuit de lokale kerk) bestrijden ze stigmatisering en discriminatie. Door voorlichting wordt daarnaast gewerkt aan afname van tienerzwangerschappen, uitstel van te vroege huwelijken en afname van seksueel misbruik.

Zelf inkomsten verwerven

Een ander onderdeel van het project is het opzetten van zelfhulpgroepen. Via deze groepen wordt er onderling gespaard en komt er na verloop van tijd kapitaal beschikbaar voor een kortlopende lening die mensen in staat stelt om een eigen onderneming te starten. Dit helpt jongeren economisch weerbaarder te worden.