In Zimbabwe heeft zo’n 14,3 procent van de bevolking hiv (UNAIDS, 2017). Vooral jongeren hebben een verhoogd risico op het virus. Daar bovenop is de economie in Zimbabwe de afgelopen jaren steeds meer is verslechterd, waardoor de sociaaleconomische positie van jongeren nog kwetsbaarder is geworden. 

Tearfund's lokale partner Family AIDS Caring Trust (FACT) rust sinds 2012 kerken en kerkleiders in dorpsgemeenschappen toe om actief betrokken te zijn in de strijd tegen hiv. Dit gebeurt onder meer door het versterken van het jongerenwerk, het trainen van mentors en gezondheidsvrijwilligers en het opzetten van jongerengespreksgroepen. Daarnaast rust FACT kerkleiders toe om bewustwordings- en preventieactiviteiten te integreren in hun kerkelijke programma’s, waaronder huwelijkscounseling voor jonge stellen. 

Toegang tot medische zorg

FACT wil de toegang tot medische zorg vergroten door voorlichting, maar ook door mensen door te verwijzen naar lokale klinieken. Zo worden bij een vijftal klinieken condooms beschikbaar gesteld aan jongeren die seksueel actief zijn en krijgen ze toegang tot aidsremmers. Om de economische positie van jongeren met hiv te versterken, zijn agrarische projecten (bijvoorbeeld met pluimvee) opgestart om inkomsten te verwerven. 

Het doel van het project is om het aantal nieuwe hiv-infecties in Oost-Zimbabwe (Manicaland) terug te dringen, vooral bij jongeren en kinderen. Doordat mensen met hiv hun verhaal delen (met aanmoediging vanuit de lokale kerk) bestrijden ze stigmatisering en discriminatie. Door voorlichting wordt daarnaast gewerkt aan afname van tienerzwangerschappen, uitstel van te vroege huwelijken en afname van seksueel misbruik.

Zelf inkomsten verwerven

Een ander onderdeel van het project is het opzetten van zelfhulpgroepen. Via deze groepen wordt er onderling gespaard en komt er na verloop van tijd kapitaal beschikbaar voor een kortlopende lening die mensen in staat stelt om een eigen onderneming te starten. Dit helpt jongeren economisch weerbaarder te worden.

Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk. Kerken zijn overal, in kleine dorpen en grote steden. Samen vormen kerkleden een grote vrijwilligersbeweging; vanuit hun geloof zijn ze gemotiveerd om anderen te helpen. Tearfund werkt samen met de kerk bijvoorbeeld aan initiatieven in een dorp, stad of wijk die helpen in de strijd tegen armoede en onrecht. Ook kunnen we bij een ramp en conflict via de kerk snel hulp verlenen.
Afbeelding
Lokaal & Eigenaarschap

Lokaal & Eigenaarschap

Jij maakt verschil. Of je nu in Zeist woont of in Kampala, het is belangrijk om je te realiseren dat jij verschil kunt maken en dat je van betekenis bent voor je leefomgeving. Dat begint klein, maar heeft grote impact. Als de verantwoordelijkheid voor verandering bij mensen zelf ligt, is de verandering duurzaam en ervaren mensen trots en vrijheid. We sturen daarom zelf geen teams uit, maar werken altijd via lokale organisaties en kerken. In ons werk is eigenaarschap een belangrijke drijfveer.