Officieel is het kastenstelsel weliswaar afgeschaft, maar in de praktijk leven de kastelozen nog altijd in extreme armoede. Veel van hen leven op het platteland in het noorden van India. De meeste mensen bezitten geen grond, en de mensen die dit wel bezitten kunnen er met moeite van leven. Veel mensen werken als dagarbeider in de landbouw, in zandmijnen of op plantages.

Wat doet Tearfund?

Tearfund investeert de komende jaren in het trainen van lokale gemeenschappen. Het doel is om mensen te leren hoe ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen. In 3 jaar tijd traint partner Stewards’ Trust lokale vrijwilligers op diverse plekken in Noord-India. Op deze manier willen we 1.000 families duurzaam uit de armoedespiraal helpen.

Resultaten tot nu toe:

  • Mensen oogsten meer van hun eigen grond

Boeren worden getraind in maatregelen om de opbrengst van hun land te vergroten. In verschillende dorpen zie je nu vrouwen met een eigen groentetuin.

  • Dorpen krijgen toegang tot schoon drinkwater

Dorpsgroepen organiseren zich om samen een waterpunt te realiseren. Stewards’ Trust zorgt ervoor dat de groepen via de overheid toegang krijgen tot materiaal en technische kennis voor de aanleg van vijf nieuwe en verbetering van tien bestaande waterpunten. Daarnaast traint Stewards’ Trust de groepen in goed en veilig gebruik en onderhoud. Aandacht voor de rol van hygiëne voor gezondheid was altijd al een vast onderdeel van training, corona maakt dat onderdeel nog relevanter.

  • De gezondheid van mensen verbetert

De gemeenschap wordt getraind in het herkennen, voorkomen en behandelen van ziektes. Dit zijn ziektes die vaak tot kindersterfte leiden, maar eenvoudig te voorkomen zijn. Er worden ook latrines aangelegd. Sinds maart 2020 is goede informatie over corona een vast onderdeel van elke training en ontmoeting.

  • Dorpen worden verbonden met de rest van het land

De gemeenschap leert door het project welke rechten ze hebben en hoe ze de overheid kunnen aanspreken. Elektriciteit, wegen, overheidssteun bereiken daarom ook de meest verafgelegen dorpen.

  • Kinderen en volwassenen leren lezen en schrijven

Er komen steeds meer overheidsscholen en ouders organiseren zich om de kwaliteit van de scholen te verbeteren. Tegelijkertijd starten op initiatief van kerkelijke vrijwilligers op verschillende plekken informele scholen waar volwassenen leren lezen en schrijven.

  • Mensen organiseren zichzelf in zelfhulpgroepen

Dit zijn groepen van 10-12 mensen die samen sparen en op zoek gaan naar nieuwe inkomstenbronnen. Stewards’ Trust geeft de leden van de grepen de kennis die nodig is en helpt hen bij het opzetten van een kleine onderneming. Dat gaat vaak om winkeltjes, een investering in landbouw of een kleermakerij.

Steun het werk van Tearfund

Wil jij samen met Tearfund armoede en onrecht tegengaan? Dat kan! Met jouw donatie verlenen wij hulp op de plekken waar dat het hardst nodig is. Elk bedrag is welkom en maakt verschil!

Help mee!

Afbeelding
Lokaal & Eigenaarschap

Lokaal & Eigenaarschap

Jij maakt verschil. Of je nu in Zeist woont of in Kampala, het is belangrijk om je te realiseren dat jij verschil kunt maken en dat je van betekenis bent voor je leefomgeving. Dat begint klein, maar heeft grote impact. Als de verantwoordelijkheid voor verandering bij mensen zelf ligt, is de verandering duurzaam en ervaren mensen trots en vrijheid. We sturen daarom zelf geen teams uit, maar werken altijd via lokale organisaties en kerken. In ons werk is eigenaarschap een belangrijke drijfveer.
Afbeelding
Gerechtigheid

Justice

Recht doen is voor ons een opdracht van God. Er is veel onrecht dat zich buiten ons blikveld afspeelt, zowel ver weg als dichtbij. Door te bouwen aan een beweging van rechtbrengers werken we aan verandering. Ook in Nederland moedigen we mensen aan om op te staan tegen armoede en onrecht. We geloven dat elke keuze voor een eerlijke spijkerbroek, bewuster omgaan met voedsel of het delen van wat je hebt de wereld weer iets mooier maakt. Gerechtigheid gaat voor ons ook over de schepping en de wereld. Daarom organiseren we bijvoorbeeld The Justice Conference.