Zuid-Soedan wordt elk jaar getroffen door seizoensgebonden overstromingen, maar dit jaar zijn er overstromingen in gebieden die al kwetsbaar waren en normaal niet onder water komen te staan. Dit komt mede door zware regenval in buurland Ethiopië. Veel gewassen zijn nu bedorven en huizen zijn ingezakt. Daarnaast zijn wegen en waterbronnen beschadigd. Er is dringend voedsel en veilig drinkwater nodig.

Programmamedewerker Caspar Waalewijn zegt over de situatie: 'Veel mensen zijn getroffen en aanvoer van hulp via wegen is onmogelijk door de overstromingen. We werken samen met partners uit het Christelijk Noodhulpcluster en lokale organisaties om zo goed mogelijk hulp te kunnen geven.'

Welke concrete hulp biedt Tearfund?

Tearfund werkt in twee districten in het gebied dat getroffen is: Uror en Pochala. De focus ligt op:

  • het realiseren van toegang tot veilig en schoon drinkwater;
  • distributie van geld voor kwetsbare groepen om voedsel te kopen en het uitdelen van zaden en vismaterialen, zodat mensen ook zelf kunnen gaan voorzien in hun levensonderhoud. Hiervoor wordt bijvoorbeeld gewerkt met het aanleggen van groentetuinen;
  • het uitdelen van menstruatieproducten aan vrouwen en meisjes.

De overstromingen hebben grote impact op het dagelijks leven in Zuid-Soedan. Er zijn veel huizen ingezakt en wegen zijn niet meer begaanbaar. Tearfund biedt hulp in samenwerking met andere organisaties die aanwezig zijn in het gebied. De ondersteuning is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van de Nederlandse overheid via de Dutch Relief Alliance.

Afbeelding
Noodhulp

Noodhulp

We werken in crisisgebieden. Dat doen we bijvoorbeeld in Syrië, India en Haïti. Daarnaast komen we in actie bij acute noodsituaties die ontstaan door natuurrampen en gewapende conflicten. We zien dat het aantal noodsituaties in de wereld toeneemt. In een groeiend aantal landen en regio’s zijn er klimaatrampen en conflicten. Steeds meer mensen slaan hierdoor op de vlucht of vrezen dagelijks voor hun leven. We ondersteunen hen door te werken aan voedselzekerheid, veiligheid, wederopbouw en het meebouwen aan weerbare gemeenschappen.