Al een lange tijd lijdt het noordoosten van Nigeria onder het conflict met Boko Haram. Dit is een belangrijke oorzaak voor de enorme voedselschaarste in het land waardoor naar schatting 2,7 miljoen mensen ernstige voedseltekorten hebben. In een aantal regio’s is de situatie zo ernstig dat, als de situatie nog verder verslechtert, dit leidt tot een hongersnood. 

Tearfund werkt sinds enkele jaren samen met partnerorganisatie CRUDAN en ondersteunt ruim 11.615 mensen met onder meer voedselhulp, inkomensondersteuning en herstel van waterputten.  

De hulp van Tearfund wordt gegeven in drie gebieden waarvan er twee nog maar slechts korte tijd bereikbaar zijn geworden voor hulporganisaties. Alle gebieden liggen in de staat Borno, in het uiterste noordoosten van het land. 

Voorbeelden van activiteiten zijn:

  • Ongeveer 8.217 mensen ontvangen meerdere malen een financiële bijdrage om zo voedsel te kunnen kopen in de maanden waarin de voedselschaarste het meest hevig is.
  • Ruim 8.175 boerengezinnen ontvangen een bijdrage voor de aanschaf van zaden en kleine werktuigen om het land te kunnen bewerken. 
  • Er worden verschillende trainingen gegeven aan groepen vrouwen, jongeren en boeren om hen te ondersteunen in hun inkomensvoorzieningen. Naast training wordt ook startkapitaal gegeven voor onder meer het starten van een bedrijfje.
  • Er wordt hygiënische voorlichting gegeven en ruim 5.000 mensen ontvangen een pakket met hygiënische artikelen met daarin onder meer een jerrycan en zeep. 
  • Er worden 10 waterputten gerepareerd en comités worden getraind in het onderhouden van deze watervoorzieningen.

Tearfund's noodhulp in Nigeria wordt medegefinancierd met fondsen van de Nederlandse overheid, via de Dutch Relief Alliance Joint Response for Nigeria. De Dutch Relief Alliance is een samenwerkingsverband van Nederlandse noodhulporganisaties.

Afbeelding
Noodhulp

Noodhulp

We werken in crisisgebieden. Dat doen we bijvoorbeeld in Syrië, India en Haïti. Daarnaast komen we in actie bij acute noodsituaties die ontstaan door natuurrampen en gewapende conflicten. We zien dat het aantal noodsituaties in de wereld toeneemt. In een groeiend aantal landen en regio’s zijn er klimaatrampen en conflicten. Steeds meer mensen slaan hierdoor op de vlucht of vrezen dagelijks voor hun leven. We ondersteunen hen door te werken aan voedselzekerheid, veiligheid, wederopbouw en het meebouwen aan weerbare gemeenschappen.