In de Hoorn van Afrika ontstaan regelmatig crisissituaties door voedselschaarste. Ook nu is er sprake van voedseltekorten na een periode van droogte met als gevolg slechte oogsten. 

In Ethiopië bestaat sinds 9 jaar het Productive Safety Net Programma (PSNP), dat mensen met weinig mogelijkheden helpt om periodes van voedselschaarste door te komen. Maar het blijkt dat veel mensen die hiermee geholpen worden, elk jaar opnieuw weer steun nodig hebben. Het is geen structurele oplossing. 

Zelfhulpgroepen

Van 2014 tot 2017 heeft Tearfund samengewerkt met de Nederlandse overheid in een programma om deze chronische crisisgebieden te ondersteunen op een meer duurzame manier, zodat ze na enige tijd zelfstandig verder kunnen en niet afhankelijk blijven van hulp van buitenaf. We hebben daarbij onze ervaring met zelfhulpgroepen ingezet. Sinds 2002 zijn er zulke groepen in Ethiopië. Vaak speelt de lokale kerk een rol bij het mobiliseren van mensen voor zo’n groep. 

Hoe werkt het?

Mensen vormen een groep van zo’n 15 tot 20 personen, die elke week bij elkaar komt en een vast, klein bedrag spaart. Na een tijdje is er een gezamenlijk kapitaaltje ontstaan en kunnen mensen een kleine lening sluiten. Die lening moet door de groep worden goedgekeurd en met rente worden terugbetaald. In de wekelijkse vergadering wordt ook gesproken over allerlei andere dingen die de leden bezig houden. Het is een plek om niet alleen te sparen en te lenen, maar onder meer ook om te leren, persoonlijk te groeien en elkaars leven te delen.

 Groepsleden gebruiken hun leningen om activiteiten op te zetten die inkomen opleveren. Ook leren ze een betere vorm van landbouw, conservation farming, waarbij de grond wordt bedekt met organisch materiaal en zoveel mogelijk met rust gelaten wordt. Daardoor wordt het verdampen van vocht uit de bodem tegengegaan. Deze vorm van landbouw zorgt voor een betere oogst. 

Bundelen van krachten

Groepen die goed functioneren vormen met 8 tot 12 andere groepen een cluster level association, een overlegstructuur. Die kan ook overleggen met dorpsleiders en daardoor de belangen van leden vertegenwoordigen. En als er genoeg cluster level associations zijn, dan vormen 8 tot 12 clusters samen een federatie. Die kan op nog hoger niveau opkomen voor de gezamenlijke belangen, of op basis van grotere aantallen nieuwe kansen voor de leden realiseren. 

Afbeelding
Lokaal & Eigenaarschap

Lokaal & Eigenaarschap

Jij maakt verschil. Of je nu in Zeist woont of in Kampala, het is belangrijk om je te realiseren dat jij verschil kunt maken en dat je van betekenis bent voor je leefomgeving. Dat begint klein, maar heeft grote impact. Als de verantwoordelijkheid voor verandering bij mensen zelf ligt, is de verandering duurzaam en ervaren mensen trots en vrijheid. We sturen daarom zelf geen teams uit, maar werken altijd via lokale organisaties en kerken. In ons werk is eigenaarschap een belangrijke drijfveer.