Afbeelding
Terugblik 2020: Inspired Individual Ulan

Ulan Garba Matta in Nigeria  

Ongeveer 55% van de jongeren in dit land is werkloos. In 2016 is Ulan een organisatie gestart die deze jongeren stimuleert een eigen baan te creëren op het gebied van ecologie en duurzaamheid. Ze wil ervoor zorgen dat jonge Nigerianen productief bezig zijn op een manier die hun het gevoel geeft dat ze ertoe doen en bijdragen aan de opbouw van hun land.  

Afbeelding
Terugblik 2020: Inspired Individual David

David in Nepal  

Het land kampt met veel milieuproblemen, waaronder vervuiling en klimaatverandering. David werkt op lokaal niveau aan het veranderen van de mentaliteit van mensen ten aanzien van vervuiling en afval. Hij laat zien dat afval ook bruikbaar is als grondstof om nieuwe producten van te maken. David wil meerdere afvalverwerkingsbedrijven oprichten als bron van inkomsten voor mensen en als voorbeeld voor zorg voor de schepping.  

Afbeelding
Terugblik 2020: Inspired Individual Karl

Karl Foster in Haïti  

Karl is journalist en heeft een eigen dagelijkse radioshow. Zijn missie is om jongeren te bereiken met het Evangelie en hen te betrekken bij de kerk. Dat doet Karl door aan te sluiten bij de populaire rapcultuur onder de jeugd. Samen met een groep christelijke artiesten produceert hij een alternatief voor de vaak negatieve rapmuziek die in de sloppenwijken en door straatbendes veel wordt gedraaid.  

Afbeelding
Terugblik 2020: Inspired Individual Trinity

Trinity in Oeganda 

Trinity is opgegroeid in een sloppenwijk in Kampala en op zijn 9e werd hij lid van een straatbende. De bendeleider daagde de groep uit om te stelen en bij een beroving werd de groep achtervolgt door de politie en gepakt. Een aantal leden werd gedood. Dit was een wake-up call voor Trinity. Hij ontvluchtte de groep en verborg zich onder een brug. Hij werd gevonden door een organisatie die zich inzette voor straatkinderen. Die bracht hem in aanraking met de kerk, bood hem onderwijs aan en de kans zich te ontwikkelen. Zijn leven werd een succesverhaal van een kind dat de sloppenwijk ontvlucht. Maar hij voelde de roeping om iets terug te doen voor de mensen die nog steeds in de sloppenwijk leefden. Trinity heeft een organisatie opgericht die zich inzet voor onderwijs en training van de meest kwetsbare jongeren. Ze bieden jonge, alleenstaande moeders training, mentoring en een kleine lening zodat ze een bedrijfje kunnen opstarten en bieden kinderen de mogelijkheid om naar school te gaan.