In Latijns-Amerika en de Cariben werkten we in 2020 in deze landen:

Afbeelding
Terugblik 2020: onze projecten en corona in Colombia

Colombia  

Door de verslechtering van de complexe politieke en sociaaleconomische situatie in Venezuela, hebben sinds 2014 meer dan vier miljoen inwoners het land verlaten. Een grote groep is terechtgekomen in buurland Colombia.  

Al vóór het uitbreken van de COVID-19 leden vluchtelingen onder voedseltekorten, huisvestingsproblemen, geringe toegang tot gezondheidszorg en onderwijs. Door de lockdown zagen de meeste vluchtelingen hun inkomen wegvallen waardoor de primaire levensbehoeften nog verder onder druk kwamen te staan. Het afgelopen jaar hebben we via lokale partners en kerken noodhulp verleend op het gebied van voedsel, onderdak en medische zorg. 1.556 gezinnen ontvingen pakketten met voedsel en hygiënematerialen. Daarnaast zijn 12 lokale kerken psychosociale hulp gaan bieden aan vluchtelingen.  

 

Afbeelding
Terugblik 2020: onze projecten en corona in Haïti

Haïti  

De al eerder in gang gezette onrust en politieke demonstraties zijn in 2020 verder geëscaleerd en versterkt door COVID-19. De politieke situatie is zeer instabiel en de corruptie is groot. Jongeren in de stedelijke gebieden rondom Port-au-Prince zijn ontevreden en hebben nauwelijks zicht op een betere toekomst. Als gevolg daarvan is er veel geweld.  

Partner FCL werkt met 106 lokale kerken en via hen zijn 52 zelfhulpgroepen gevormd. Deze groepen geven een stuk gemeenschapszin en onderlinge support. Daarnaast is er een landbouwprogramma in Duchity, een gebied in het zuidwesten van Haïti. 900 boeren zijn aangesloten bij een al draaiende coöperatie Gorgette; 600 boerengezinnen zijn betrokken bij de vorming van een nieuwe coöperatie KOTAL waarin ze getraind worden om samen op te trekken in de aanschaf van bijvoorbeeld zaaigoed en de opslag en verkoop van hun producten, zoals prei, wortelen en kool. Dit jaar is er bij deze coöperatie een schuur gebouwd zodat geoogste producten een goede en droge opslag krijgen voordat ze verkocht worden. Om de meest kwetsbare gezinnen in Duchity te ondersteunen is er afgelopen jaar vanwege COVID-19 voedselhulp geboden aan ca. 1.050 mensen.