Ben jij op zoek hoe je coronaproof en online invulling kan geven aan je bijbelstudie/kring? Mail dan nu naar info@tearfund.nl en vraag het gratis Umoja-Bijbelboekje aan! ​

Jane Acheloi, Umoja-coördinator in Oeganda zei het zo: 'Als God ergens een kerk plant of laat bestaan, heeft Hij er een bedoeling mee voor de buurt.'  Mensen in kerken die deelnemen aan het Umoja-programma zien gelijk verschil. Deelnemer Derk: 'Umoja heeft mijn mindset en mijn antenne voor mijn omgeving veranderd.'

Als God ergens een kerk heeft geplaatst, heeft Hij er een bedoeling mee voor de buurt.

Wat is het? Een proces

Umoja NL is een proces waardoor de kerk zich meer bewust wordt van de aanwezigheid van Jezus en van haar plaats in de omgeving. Het doel is dat de deelnemers vanuit hun unieke plek en in ál hun relaties ‘kerk’ willen zijn in hun omgeving. Voor sommigen zal ‘omgeving’ betekenen: de plek waar je woont, voor anderen juist de werkomgeving of de vrijetijdsomgeving.

Tearfund faciliteert kerken in dit proces door het aanbieden van Umoja. Dit traject duurt twee jaar en bestaat onder andere uit een visieavond voor de kerkenraad en kringleiders en een trainingsavond voor kringleiders 2 á 3 keer per jaar. De speciale Umoja-handleiding voor kringen helpt kringleiders de kringen in 24 thema’s door dit proces te leiden.  

Het mooie van Umoja is dat het je helpt om op een verfrissende manier de Bijbel te gaan lezen. Umoja spreekt de groep aan op haar creativiteit en op een laagdrempelige manier ga je contact zoeken met je omgeving.

Het is een ingrijpend proces, dat klopt. Het gaat iets betekenen voor je eigen agenda en die van je kerk. Ook dat is waar. Maar het gaat ook iets opleveren wat je niet wilt missen. Herstel van relaties met de buurt en de kerk die weer relevant wordt in de omgeving.

Van 'proces' naar 'leven'

In Oeganda vertelde iemand over Umoja: 'It started as a process, now it’s our life.' Waarschijnlijk is uw gemeente al op verschillende manieren betrokken bij de omgeving. Het Umoja-proces helpt om samenhang te creëren bij de verschillende activiteiten.

Het doel van het proces is om samen met een facilitator:

a.    een visie te ontwikkelen op de plaats van de kerk in de samenleving;
b.    relaties op te bouwen in de omgeving;
c.    samen met de lokale gemeenschap dienstbaar te zijn aan de omgeving.

Uniek concept

De unieke kracht van Umoja zit in (de combinatie van) 9 belangrijke kenmerken:

  1. De motivatie en inspiratie ligt in een creatieve herontdekking en bestudering van de Bijbel.
  2. Umoja heeft een integrale benadering waarin wordt ingezet op herstel van relaties op alle niveaus: relatie met God, met jezelf, met je medemens en met de schepping.
  3. Umoja brengt hulpmiddelen van kerken en noden van de buurt in kaart.
  4. Het is een proces waarvan de geloofsgemeenschap zelf eigenaar is.
  5. Samenwerking staat centraal. 
  6. Umoja is een maatwerkaanpak die aansluit bij de bestaande kerkelijke context.
  7. Het is 'omgekeerde zending'; wij leren van kerken in het Zuiden (waar Umoja oorspronkelijk vandaan komt).
  8. Het sluit aan bij het actuele verlangen van kerken naar een dienstbare houding.
  9. Umoja is een proces en geen cursus.

Kosten

Aan het Umoja-proces zijn kosten verbonden.

De kosten worden gemaakt voor:
- het materiaal voor de groepen,
- het faciliteren van een visie-avond en
- 2 á 3 trainingen door een professionele facilitator.

Geïnteresseerd? Kijk op umojanederland.nl of neem vrijblijvend contact op met Mira de Boer via mdeboer@tearfund.nl. Bekijk dit werkblad om alvast een voorproefje te krijgen van het materiaal.