Voorkomen van modderstromen

Zoals steeds meer gebieden in de wereld, ondervindt ook Oeganda steeds sterker de gevolgen van klimaatverandering. Extreme weersomstandigheden, zoals heftige regenstormen, veroorzaken gevaarlijke modderstromen langs de berghellingen in het bergachtige Kigezi. Deze modderstromen vernielen alles wat ze onderweg tegenkomen en vervuilen het drinkwater.

Door terrassen aan te leggen, vegetatie aan te planten en sleuven te graven, wordt de grond beter vastgehouden en wordt overtollig water afgevoerd. Op deze manier wordt voorkomen dat bij hevige regens de rijke, vruchtbare grond verandert in een modderstroom met als gevolg enorme bodemerosie en verlies aan bodemvruchtbaarheid. Zo zorgt het project niet alleen voor drinkwaterpunten, waterleidingssystemen en watertanks, maar ook voor het beschermen en verbeteren van de natuurlijke omgeving.

Afbeelding
Waterproject Oeganda

Zonder avondeten naar bed

Een van de deelnemers aan het Water and Sanitatie Programma is Busingye Kellen (75). Omdat haar man een zwakke gezondheid heeft, komen de meeste werkzaamheden op haar schouders terecht. Ze vertelt: ’Als ik vroeger na een lange dag werken op het land thuiskwam, had ik geen water om te koken of om mezelf te wassen. We gingen vaak zonder maaltijd naar bed; we hadden wel eten, maar geen water om het eten in te koken. Ik probeerde heel zuinig te zijn met water; soms deed ik wel vier dagen met slechts 20 liter. Om water te halen moest ik lang lopen en het werd steeds zwaarder voor me. Via het programma werd een waterafhaalpunt in onze gemeenschap aangelegd en het watercomité was zo goed om dit dichtbij mijn huis te doen. Ik kreeg de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van en toezicht op dit waterpunt. Ons leven is sindsdien veranderd. Nu kan ik dagelijks met gemak 40 tot 60 liter water halen op elk gewenst tijdstip, en kan ik het water ook gebruiken voor het huishouden en voor mijn groentetuin. Ik ben Tearfund enorm dankbaar!’

Gebedspunten

  • Bid voor bescherming en energie voor de lokale medewerkers in Kigezi.
  • Dank voor de betrokkenheid van zoveel lokale kerken. Dit projectjaar wordt met 33 kerken samengewerkt om hen meer bewust te maken van hun taak om water, hygiëne en sanitaire voorzieningen hoger op de agenda te zetten voor een doelgroep van 21.435 mensen.
  • Dank dat het project ook een nieuwe impuls geeft aan de van oudsher bestaande samenwerking in de gemeenschappen, de zogenaamde burungi bwansi. Bid dat mensen zich meer betrokken voelen om elkaar te helpen.
Gemeente

'Met beide benen in de buurt'

Net zoals in Oeganda de lokale kerk het voortouw neemt bij het brengen van hoop in de buurt, zo brengen diverse kerken in Nederland op dezelfde wijze verandering in hun eigen wijk. Het programma van Tearfund 'Met beide benen in buurt' helpt hierbij. Het biedt een werkwijze en praktische handvatten. Je kunt als kerk of als groep aan de slag. Meer weten? Lees verder.

Gerelateerde content
Een kerk in Nederland
Lees meer
4 februari 2022

Als kerk wil ik...

Tearfund gelooft in de kracht van de lokale kerk. Ze kent de omgeving, weet wat er speelt en staat met beide benen in de [...]
Lees meer
Connected Church Syrië
Lees meer
14 oktober 2021

Update Connected Church in Syrië - oktober 2021

Beste vrienden van Connected Church, Hartelijk dank voor jullie steun. We praten jullie in deze update graag bij over [...]
Lees meer
Voorgangersreis Oeganda. Foto: Carla Manten.
Lees meer
14 oktober 2021

Het Boekje Open

Speciaal voor diakenen en iedereen die wel een kerkelijke vergadering voorbereid, maakten we Het Boekje Open. Zo kun je [...]
Lees meer
Vrouwen Ethiopië
Lees meer
13 oktober 2021

Tearfund Collecte-actie 2023

Als diaken en als kerk wil je van betekenis zijn voor je gemeente en de wijk. Gods liefde handen en voeten geven door te [...]
Lees meer
Werkconferentie Maastricht
Verhaal
Lees meer
7 oktober 2021

Lessen uit Maastricht

Vandaag vond in Maastricht de jaarlijkse Tearfund-werkconferentie plaats, een dag vol ontmoeting, inspiratie en [...]
Lees meer
Dorina Nauta - Spreker Tearfund
Lees meer
22 juli 2021

Een activiteit organiseren of materiaal aanvragen

De kerkelijke kalender zit vol activiteiten. Kerkdiensten vormgeven, jeugdwerk, kringen, gemeentebijeenkomsten, [...]
Lees meer
dorp in nederland Groessen
Lees meer
22 juli 2021

Als kerk aan de slag in de buurt

Tearfund helpt kerken ver weg en dichtbij verandering in hun eigen buurt te maken. Met de volgende programma's hopen [...]
Lees meer
Dansende vrouwen
Lees meer
22 juli 2021

Een project steunen als kerk

Onze missie is mensen zelf op te laten staan uit armoede en onrecht. Dat doen we op veel plekken in de wereld via diverse [...]
Lees meer
Collectezakken in een Nederlandse kerk
Lees meer
14 juli 2021

Een collecte houden

Wij geloven in de kracht van de kerk. Daarom bieden wij wereldwijd hulp via lokale kerken en christelijke organisaties. [...]
Lees meer
baptistengemeente Leiden
Verhaal
Lees meer
15 mei 2021

De handen, voeten, oren en mond van God op aarde

‘Wij hebben het verlangen dat de kerk in en na corona zich herpakt en opstaat. Dat de kerk herstel gaat brengen in de [...]
Lees meer