Tearfund is actief in landen in het Midden-Oosten, Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Daar bouwen we aan weerbare gemeenschappen en we bieden noodhulp bij crises en rampen. Wij dragen bij aan bewustwording rondom een rechtvaardige samenleving die gericht is op het welzijn van mensen, gelijkheid en duurzame groei.

Wil je bijdragen aan deze missie en deel uitmaken van onze beweging en bouwen aan een eerlijkere wereld die recht doet aan iedereen? Heb jij een hart voor het werk van Tearfund en durf je kritisch mee te kijken met de organisatie? Heb je hart voor sociale gerechtigheid én vind je het mooi om vanuit je expertise een bijdrage te leveren aan een inspirerende organisatie? Dan hebben wij een prachtige functie voor je, want wij zoeken:

Twee leden voor de Raad van Toezicht Tearfund (Utrecht)

Aandachtsgebieden

Als lid van de Raad van Toezicht ben je samen met de andere leden toezichthouder, adviseur en werkgever van de directie. Je houdt mede toezicht op de volgende vier aandachtsgebieden:

 • het realiseren van de organisatiedoelstellingen;
 • het efficiënt en effectief besteden van middelen;
 • het op de juiste manier inzetten van fondsenwerving;
 • het professioneel en adequaat functioneren van de organisatie.

Wat je gaat doen

Als lid van de Raad van Toezicht houd je toezicht op de meerjarenbeleidsplannen van Tearfund. Je ziet erop toe dat zij in haar (inter)nationale activiteiten trouw blijft aan haar doelstellingen voor gerechtigheid en duurzaamheid en je beoordeelt de kwaliteit van het gevoerde beleid door het dagelijkse bestuur. Als werkgever heeft de Raad van Toezicht de bevoegdheid om de directie te benoemen, beoordelen, belonen en te ontslaan. De Raad van Toezicht kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie.

Wat jij kunt bieden

We zoeken twee leden, elk met een eigen expertise:

 • Eén lid met kennis en ervaring op juridisch en financieel gebied die ook de auditcommissie van onze Raad van Toezicht wil versterken.
 • Eén lid met kennis en ervaring op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

Van alle leden van de Raad van Toezicht verwachten we dat zij: 

 • persoonlijk betrokken zijn op het werk van Tearfund; 
 • in staat zijn een objectief oordeel te geven; 
 • gepaste afstand houden ten opzichte van de verantwoordelijkheden van het bestuur; 
 • op de hoogte zijn van relevante maatschappelijke ontwikkelingen en deze kunnen toepassen op de organisatie; 
 • scherp zijn op risico’s voor de organisatie; 
 • actief verbonden zijn aan een kerk/gemeente.

Overige informatie

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit 8 personen. Een lid wordt in principe voor drie jaar benoemd en kan twee keer worden herbenoemd. Van de leden wordt verwacht dat zij hun netwerk(mogelijkheden) inzetten voor Tearfund. De Raad van Toezicht vergadert vijf keer per jaar en houdt één keer per jaar een bezinningsweekend. Lid zijn van de Raad van Toezicht van Tearfund biedt veel inspiratie, betrokkenheid en een plezierige en collegiale samenwerking onderling. 

De functies zijn onbezoldigd. Leden kunnen wel aanspraak maken op een reis- en onkostenvergoeding.

Je kunt je volledig vinden in de identiteit van Tearfund. Je stemt van harte in met de visie en missie van de organisatie en bent gemotiveerd je daarvoor in te zetten. Je onderschrijft de internationale minimum standards ‘Prevention of Sexual Exploitation and Abuse’ (op te vragen via HR@tearfund.nl).

Veiligheid van mensen is voor Tearfund erg belangrijk en we accepteren daarom ook geen enkele vorm van misbruik. Het opvragen van referenties zal daarom onderdeel zijn van het selectieproces. Omdat Tearfund ondertekenaar is van het Inter-Agency Misconduct Disclosure Scheme, doen we een referentiecheck met betrekking tot integriteit en een ‘Statement of Conduct’ (gerelateerd aan misdragingen zoals seksueel misbruik) en is het verplicht een Eigen Verklaring integriteit te ondertekenen. Daarbij zijn het aanvragen van een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en het ondertekenen van een Gedragscode verplicht bij het in dienst treden bij Tearfund.

Ben je geïnteresseerd en wil je solliciteren?

Neem dan contact met ons op! Voor meer informatie kun je bellen naar 030 69 69 600. Je kunt ook direct je motivatie en CV opsturen naar directiesecretariaat@tearfund.nl. De deadline om te reageren is 27 november 2023. 

Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk.
Gerelateerde content
Vacature redacteur Tearfund
Verhaal
Lees meer
30 november 2023

Tearfund zoekt een stagiair(e) communicatie Nacht Zonder Dak!

In 2024 gaan wij Nacht Zonder Dak in een nieuw jasje aanbieden en daar hebben we jouw hulp bij nodig! [...]
Lees meer
Corporate beeld
Verhaal
Lees meer
15 november 2023

Vacature: Senior Projectcontroller (28-32 uur)

Wil jij bouwen aan een eerlijkere wereld, die recht doet aan iedereen? Ben jij een projectcontroller met een hart voor [...]
Lees meer
Een deelnemer uit een van onze landbouwprojecten
Nieuws
Lees meer
12 september 2023

CHS-certificering: een belangrijke bevestiging van de kwaliteit van ons werk

Tearfund is CHS-gecertificeerd door het Humanitarian Quality Assurance Initiative (HQAI) en voldoet daarmee aan een zeer [...]
Lees meer
Biddende vrouw Ethiopië
Nieuws
Lees meer
17 mei 2023

Tearfund bestaat 50 jaar (en hoopt geen 100 te worden)

Op Hemelvaartsdag in 1973 werd Tearfund opgericht. Dat betekent dat we dit jaar precies 50 jaar samen recht doen, aan mensen [...]
Lees meer
Guido de Vries
Verhaal
Lees meer
1 mei 2023

Directeur Guido de Vries: `Doe wat binnen je mogelijkheden ligt’

Guido de Vries is per 1 mei de nieuwe directeur van Tearfund Nederland. Hij heeft jarenlange management- en bestuurservaring, [...]
Lees meer
Rick Jansen (Villa Klarendal Arnhem) over wat hij mist in de preek
Verhaal
Lees meer
4 April 2022

Wees niet bang, maar kijk naar wat je hebt ontvangen

Rick Jansen, levensloopbegeleider, coach, trainer, missionaire pionier én spreker voor Tearfund. In 2005 verhuisde hij naar [...]
Lees meer
Vrouwen Ethiopië
Lees meer
4 januari 2021

Vacatures

Lees meer
Raad van Toezicht, mei 2023 (2)
Lees meer
29 december 2020

Raad van Toezicht

Lees meer