Richting Pasen is de Hervormde gemeente uit het Zuid-Hollandse Dirksland altijd actief. Zo organiseerde de kerk voorgaande jaren een stille week en waren afgelopen voorjaar de kerkdeuren op doordeweekse avonden geopend. Ruud Bouman, evangelisatie ouderling van de gemeente, had ook dit jaar plannen op de agenda staan. ‘Door corona bleef het continu onduidelijk of dat door kan gaan. Toen dachten we: we moeten iets bedenken waardoor we mensen altijd kunnen bereiken, hoe heftig de maatregelen ook worden. Daarnaast wilden we een manier vinden om zo dichtbij mogelijk bij mensen komen. Zo kwamen we op het idee om iets fysieks te combineren met iets digitaal: de veertigdagenkalender én een WhatsAppgroep waar mensen bemoedigende woorden kunnen sturen.’

In deze tijd van verstilling kun je ook heel erg verward raken.

Samen de veertigdagentijd beleven

Komende tijd hoopt de gemeente met een grote groep mensen van binnen en buiten de kerk de veertigdagentijd te beleven. Ruud is samen met de evangelisatiecommissie kartrekker van dit mooie project. ‘Door met veel mensen de veertigdagenkalender te volgen en contact met elkaar houden via WhatsApp, blijf je met elkaar verbonden.’ De WhatsAppgroep dient als middel om elkaar te inspireren en bemoedigen. Om ervoor te zorgen dat deze groep op de juiste manier wordt gebruikt, stelt de evangelisatiecommissie kerngroep leden aan. ‘We wijzen mensen uit de gemeente aan die dingen delen in de groep. Zo weten we zeker dat er inhoudelijke dingen worden gedeeld en hebben deelnemers, naast de mogelijkheid om zelf dingen te delen, ook de gelegenheid om alleen mee te kijken met anderen. Want meekijken geeft ook een soort verbondenheid.’

Tijd van verstilling

Op de vraag hoe de gemeente hoopt toe te leven naar Pasen, antwoordt Ruud: ‘Het is een tijd van stiltaan, bezinnen, inkeer en jezelf richten op God. En zo willen we ook invulling geven aan komende tijd. In deze periode van veel thuiszitten is het misschien makkelijk om stil te staan, maar kun je je ook heel erg laten afleiden door alles wat er in de wereld gebeurt. Denk alleen al aan alle problemen rondom de vaccinaties, de politiek en de verschillende varianten van het virus. In deze tijd van verstilling kun je dus ook heel erg verward raken. Als kerk proberen wij een positief alternatief te bieden en deze verstilling als inspiratie te gebruiken. Zo kun je stilstaan bij wat nou écht waardevol is.'

Het is ons gebed dat we met deze actie mensen kunnen inspireren om de veertigdagentijd bewust samen te beleven en daarmee hun relatie met Jezus verder uit te bouwen.

Verschil maken

De veertigdagenkalender van Tearfund gaat dit jaar over hoe Jezus verschil maakte in de wereld; iets wat de Hervormde Gemeente in Dirksland ook hoopt te doen. ‘Wij willen present zijn voor mensen die behoefte hebben aan inspiratie, bemoediging en hulp. En vooral heel erg blijven zoeken naar verbinding, zowel binnen als buiten de kerk. We hebben allemaal gezien hoe er rellen ontstonden en merken dat mensen het gehad hebben met de maatregelen. Als kerk willen wij elkaar, juist in deze tijd van onrust, vinden in plaats van kwijtraken. En dat willen we doen door onze inspiratie te delen en vandaaruit mensen te betrekken.’

Inspireren

Om extra aandacht voor de actie te genereren, plaatste de gemeente twee houten kruizen aan de voor- en achterzijde van de kerk. 'Op de kruizen staat een verwijzing naar de WhatsAppgroep waarin we elkaar hopen te bemoedigen. Doordat mensen in deze tijd veel rondjes lopen in het dorp, hopen we met de twee kruizen nog meer mensen te bereiken.'

‘Het is ons gebed dat we met deze actie mensen kunnen inspireren om de veertigdagentijd bewust samen te beleven en daarmee hun relatie met Jezus verder uit te bouwen’, vertelt Ruud over het doel van de veertigdagenactie. ‘Zo hopen we als kerk verbinding tot stand te brengen in een tijd waarin dat niet vanzelfsprekend is. En daarnaast hopen we mensen te helpen om intensiever naar het Paasfeest toe te leven, om zo Jezus te leren kennen of de band met Jezus te versterken en verdiepen. Dat is mijn hoop.’

Waarom kiezen voor de veertigdagenkalender van Tearfund?

> Geschikt om met de gehele kerk of groep of gezin de 40 dagen voor Pasen samen te beleven
> Extra gratis materialen zodat jong en oud mee kunnen doen
> Interessante schrijvers en boeiend thema dat uitnodigt tot gesprek
> Een hele toegankelijke manier om thema’s als ontmoeting, missie, recht doen ter sprake te brengen
> Korting vanaf 10 exemplaren
 

Bestel de kalender hier

 

Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk. Kerken zijn overal, in kleine dorpen en grote steden. Samen vormen kerkleden een grote vrijwilligersbeweging; vanuit hun geloof zijn ze gemotiveerd om anderen te helpen. Tearfund werkt samen met de kerk bijvoorbeeld aan initiatieven in een dorp, stad of wijk die helpen in de strijd tegen armoede en onrecht. Ook kunnen we bij een ramp en conflict via de kerk snel hulp verlenen.
Gerelateerde content
Kerken leven toe naar Pasen
Verhaal
Lees meer
9 februari 2021

Deze kerken beleven toch samen de veertigdagentijd

Als kerk toeleven naar Pasen geeft een gevoel van verbondenheid. Door het coronavirus ziet het kerk-zijn, maar ook de [...]
Lees meer
Koppel aan het wandelen
Verhaal
Lees meer
6 maart 2021

Net even anders bezinnen tijdens de veertigdagentijd? Maak een Emmaüswandeling!

Wandelen krijgt, mede dankzij enthousiaste promotors als neuropsycholoog Erik Scherder en zijn ‘ommetjes-app’ en corona, [...]
Lees meer
Wietske Kruyswijk
Verhaal
Lees meer
17 februari 2021

Waarom de Veertigdagentijd zo belangrijk is voor Wietske Kruyswijk

Vandaag begint de Veertigdagentijd. Een tijd van bezinning. Wietske Kruyswijk vertelt hoe zij de Veertigdagentijd [...]
Lees meer
Pasen
Verhaal
Lees meer
4 April 2021

Paasoverdenking door Dorina Nauta

De veertigdagentijd zit erop. Vandaag vieren we het grote feest van Pasen. Het feest van de opstanding: Jezus heeft het [...]
Lees meer