[For English job profile, see below]

Tearfund

Tearfund wil armoede over de hele wereld aanpakken door 'samen recht te doen' met onze particuliere achterban, kerken, christelijke ngo’s en lokale gemeenschappen. Wij zien de verstoorde relatie tussen de mens en God, zichzelf, de ander en schepping als de oorzaak van armoede. Deze gebrokenheid leidt tot onrecht in gemeenschappen en wereldwijde systemen; het belemmert mensen om volledig tot bloei te komen. In onze projecten spelen de lokale en wereldwijde kerken een belangrijke rol. Wij ondersteunen en betrekken hen om, waar en wanneer dat nodig is, relaties te herstellen om een holistische verandering te brengen. Wij geloven dat kerken geroepen zijn om mensen in nood te helpen; zij hebben een unieke en invloedrijke rol binnen het maatschappelijk middenveld en zijn aanwezig in vele gemeenschappen over de hele wereld. Tearfund levert met deze werkwijze een unieke bijdrage aan de sector van ontwikkelingssamenwerking.

Tearfund is gevestigd in Utrecht en heeft ca. 50 medewerkers. Het jaarbudget in 2022 bedraagt ongeveer € 20 miljoen, waarvan het grootste deel besteed wordt aan ontwikkelingsprojecten en humanitaire hulp over de hele wereld.

De functie

De Raad van Toezicht is in samenwerking met Hoek Consultants BV op zoek naar een inspirerende en ervaren CEO/directeur-bestuurder.

Taken en verantwoordelijkheden

De CEO / directeur-bestuurder is de eindverantwoordelijke voor een goed dagelijks bestuur van Tearfund en de implementatie van haar programma's en activiteiten. Zij/hij ontwikkelt en maakt gebruik van de vaardigheden en ervaring van het Executive Team en andere medewerkers om ervoor te zorgen dat:

 • De christelijke identiteit en de vitaliteit van Tearfund worden gewaarborgd;
 • De unieke visie en bijdrage van Tearfund aan het bestrijden van armoede en het aanpakken van onrecht wordt zowel intern als extern duidelijk en overtuigend verwoord, op een manier die medewerkers inspireert, nieuwe donateurs aantrekt en de bestaande achterban stimuleert om met deze thema’s aan de slag te gaan;
 • De organisatie heeft een duidelijke focus en strategie om hieraan een bijdrage te leveren;
 • De naamsbekendheid en imago, en de relaties van Tearfund zijn structureel toegenomen zodat de charitatieve doelstellingen kunnen worden behaald;
 • De organisatiestructuur en -cultuur dragen bij aan een zeer effectieve en professionele organisatie;
 • De middelen van Tearfund worden weloverwogen ingezet zodat de charitatieve doelstellingen maximaal worden bereikt;
 • Medewerkers en vrijwilligers zijn er trots op om voor Tearfund te werken en ervaren de organisatie als een geweldige plek om te werken;
 • Risico's voor de doelstellingen, de stakeholders en de reputatie van Tearfund worden zorgvuldig gemonitord en ondervangen.

De focus van de CEO / directeur-bestuurder voor de komende periode zal liggen op:

 • Het zorgen voor een stabiel en effectief algemeen bestuur van de organisatie, op basis van de vaardigheden en ervaring van het Executive Team en andere leidinggevenden binnen de organisatie;
 • Het verbinden en inspireren van de medewerkers rondom de unieke bijdrage van Tearfund aan het bestrijden van armoede en het aanpakken van onrecht; het bevorderen van interne duidelijkheid, focus en samenhang rondom deze zaken;
 • Het bewaken van een duidelijke organisatorische focus op het leveren van positieve impact via het internationale programma van Tearfund; zowel bij de structurele ontwikkeling van de gemeenschap als bij de humanitaire hulpverlening;
 • Het versterken van de naamsbekendheid en het imago van Tearfund, en de betrokkenheid van kerken, christenen, bedrijven, stichtingen en overheid door een overtuigende en gedurfde verwoording van de visie van Tearfund; ter vergroting van onze invloedsfeer en ons lobbywerk;
 • De invloed op en het leiding nemen in diverse netwerken en samenwerkingen met andere Nederlandse organisaties gericht op ontwikkelingssamenwerking, de wereldwijde Tearfund-organisaties, Integral Alliance en andere verbanden.

Profiel

Voor de functie van CEO / directeur-bestuurder geldt dat zij / hij:

 • Zich volledig kan vinden in de identiteit van Tearfund, en deze ook van harte in zijn of haar eigen leven uitdraagt in woord en daad;
 • De diepe overtuiging heeft dat de kerk geroepen is om recht te doen en de mensen op alle terreinen van het leven tot bloei te laten komen (Integral Mission), om op die manier 'goed nieuws aan de armen' te brengen (naar Lukas 4:18). Zij / hij zet zich in om de centrale focus van Tearfund op Integral Mission te bewaken en dit openbaar uit te dragen als iets waar Tearfund zich op onderscheidt.
 • Een gewaardeerd, deskundige en ervaren verbinder is, die:
  • De medewerkers en de achterban (zowel bestaande als potentiële) weet te inspireren en te betrekken op basis van de visie en de positieve impact die Tearfund heeft;
  • Invloed uitoefent op en leiding neemt in netwerken en samenwerkingen met andere Nederlandse organisaties gericht op ontwikkelingssamenwerking, de wereldwijde Tearfund-organisaties, Integral Alliance en andere verbanden;
 • Aantoonbaar goede ervaring heeft met het praktisch leiding geven aan een organisatie die vergelijkbaar is met Tearfund in omvang en complexiteit. Idealiter op het niveau van CEO / directeur-bestuurder of anders op Executive Team-niveau in een grotere organisatie. De ervaring is op het gebied van:
  • Het kunnen maximaliseren van de organisatiestrategie, -structuren,- processen, -cultuur en -focus ten behoeve van de effectiviteit van de organisatie;
  • Effectief management als onderdeel van een Executive Team en overige leidinggevenden; zij/hij stelt anderen in staat zich te ontwikkelen om leiding te geven op gebieden waar zij/hij minder ervaring of kwaliteiten in heeft;
 • Kennis heeft van de internationale ontwikkelingssamenwerking en -problematiek;
 • Spreekt vloeiend:
  • Engels, en
  • Nederlands (of is bereid om daar in het eerste jaar aan te werken).

Daarnaast is het wenselijk dat de CEO / directeur-bestuurder de volgende eigenschappen heeft:

 • Een begenadigd publiek spreker;
 • Ervaring met het werken aan de programmatische kant van internationale ontwikkelingssamenwerking en/of humanitaire hulp;
 • Zicht op en kennis van de diverse netwerken in het Nederlandse (inter)kerkelijk landschap, de kerkelijke kaart en de breedte van de huidige en potentiële achterban van Tearfund in het bijzonder;
 • Aantoonbare ervaring met het beïnvloeden van relevante belanghebbenden zoals de overheid, politici en institutionele financiers (hetzij rechtstreeks, hetzij als onderdeel van een organisatie die zij / hij heeft geleid).

De gewenste kandidaat voor de rol van CEO / directeur-bestuurder wordt gekenmerkt door:

 • Dienend leiderschap;
 • Bescheidenheid en een goed luisterend oor kunnen bieden;
 • Integer en transparant;
 • Inlevend en toegankelijk;
 • Professionele houding.

Tearfund hecht waarde aan diversiteit en inclusie en houdt hier rekening mee in haar werving.

Arbeidsvoorwaarden

Tearfund biedt goede arbeidsvoorwaarden, passend bij de sector en karakter van de organisatie.

Informatie over deze functie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Visser (janvisser@hoekconsultants.nl / 0317-744050). Reageren kan tot en met 25 november via www.hoekconsultants.nl.

 

 

Job-profile: CEO / Managing Director of Tearfund Netherlands

Job Profile for the Managing Director of Tearfund
(128 kB)
Downloaden
Afbeelding
Gerechtigheid

Justice

Recht doen is voor ons een opdracht van God. Door te bouwen aan een beweging van rechtbrengers werken we aan verandering.