Wat je gaat doen

Als Teamleider Fondsenwerving ben je verantwoordelijk voor een groot deel van de fondsenwervende targets en inkomsten die Tearfund mag ontvangen, stuur je het team Bedrijven & Stichtingen aan en werk je zelf mee in het aanboren van (nieuwe) donoren, netwerken en innovatieve mogelijkheden om inkomsten te genereren.

Het team Bedrijven & Stichtingen bestaat uit relatiemanagers en projectmedewerkers met elk een eigen expertise en target. De teamleden zijn verantwoordelijk voor het relatiemanagement met ondernemers, stichtingen, major donors en nalatenschappen. Voor het team ben je een sturende, strategische en meewerkende voorman die aanspreekpunt is voor zowel inhoudelijke als persoonlijke/ HR onderwerpen.

Je zet strategische lijnen uit voor verschillende (ondernemers)netwerken waar Tearfund mee samenwerkt, zet netwerken of tools voor netwerken op, schrijft jaarplannen en werkt mee aan relatiemanagement voor donoren en nalatenschappen. Ook bepaal je de targets voor de particuliere fondsenwerving van het Kerkenteam en team Communicatie & Beïnvloeding. Je zorgt voor interne samenwerking tussen de verschillende fondsenwervende disciplines van Tearfund, zodat al deze inkomsten bij elkaar komen.

Als lid van het Operationeel Team neem je deel aan besluitvormend overleg over de strategische richting van Tearfund, waarin de focus ligt op integratie, kwaliteit, budget en capaciteiten van projecten en plannen. De organisatiestrategie vertaal je inhoudelijk door naar jouw team. Je rapporteert aan de directeur

Wat jij kan bieden

Als aanvoerder van het team weet jij het beste in je collega’s naar boven te halen. Zowel inhoudelijk, als teamplayer, als op het niveau van persoonlijke ontwikkeling. Je zorgt dat kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen behaald worden en zet iedereen binnen het team in zijn of haar kracht. Je houdt overzicht, zet de grote lijnen uit, adviseert je collega’s zodat ze optimaal hun werk kunnen doen en werkt zelf mee in relatiemanagement met donoren. Je draagt bij aan duidelijkheid in rollen en verwachtingen ten aanzien van het multidisciplinair werken.

In het kort jouw taken:

 • Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het team. Je zet de grote lijnen uit ten aanzien van relatiemanagement en projectontwikkeling;
 • Je maakt een korte en lange termijnplanning en stuurt hier op aan. Je bent verantwoordelijk voor het tijdig opstellen van de begroting en handelt hiernaar;
 • Je draagt fundamenteel bij aan de ontwikkeling van je teamleden;
 • Je coordineert, in het matrixmodel wat Tearfund als organisatie is, andere fondsenwervende acties en - personen;
 • Je zoekt naar (nieuwe) donoren, netwerken en innovatieve mogelijkheden om inkomsten te genereren;
 • Je ondersteunt en denkt mee over optimalisatie van content marketing.

Competenties

Resultaatgericht
Je weet de organisatiestrategie inhoudelijk door te vertalen naar jouw team en om te zetten in beleidsplannen met duidelijke doelstellingen. Je legt de juiste verbindingen om beoogde resultaten te bereiken, je overziet gevolgen van eigen en andermans besluiten, ook op lange termijn en/of voor derden.

Verantwoordelijk
Je hebt heldere doelen voor ogen en zet je actief in om resultaten te behalen. Je stelt realistische fondsenwervende doelen en je bent vasthoudend in het behalen ervan.

Flexibel
Je bent in staat je aan te passen aan veranderende omstandigheden en waar nodig wijzig je je aanpak of gedrag om alsnog te komen tot het nagestreefde doel. Je kan makkelijk met verschillende mensen samenwerken en goed schakelen tussen diverse werkzaamheden.

Netwerker/ Denken in netwerken
Je bent een inspiratiebron voor anderen in het opbouwen van relaties en het onderhouden van in- en externe contacten ten behoeve van het realiseren van eigen en organisatiedoelstellingen. Je stimuleert anderen om contact te onderhouden met interne en externe relaties en stelt daartoe de benodigde middelen en tijd beschikbaar. Je gebruikt het eigen netwerk actief ten behoeve van organisatie-/ fondsenwervende doelstellingen, ondermeer door deel te nemen aan externe of interne netwerkvormen. Je investeert in het mee-creeren van bedrijfsmatige netwerken.

Analytisch 
Je bent in staat de essentie van een vraagstuk te begrijpen door logisch te redeneren, mogelijke oorzaken op te sporen, hoofd- en bijzaken te scheiden en verbanden te leggen tussen gegevens.

Kwalificaties

Jij hebt:

 • Ten minste HBO+ werk- en denkniveau;
 • Goede (mondelinge en schriftelijke) uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels;
 • Goede strategische, analytische en cijfermatige kwaliteiten;
 • Een relevant netwerk en/ of ervaring met het aansturen van samenwerkingsverbanden;
 • Kwaliteiten om netwerken of tools voor netwerken op te zetten;
 • Affiniteit met internationale ontwikkelingssamenwerking.

Uiteraard stem je van harte in met de visie en missie van Tearfund en ben je gemotiveerd om deze uit te dragen en je ervoor in te zetten. Daarbij onderschrijf je de internationale ‘minimum standards preventing en sexual exploitation and abuse (PSEA)’. 

Wat bieden wij

 • Een leuke en afwisselende rol met volop ruimte voor eigen initiatief;
 • Een leuk team met professionele en toegewijde collega’s;
 • Mogelijkheden voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling;
 • In eerste instantie een jaarcontract met intentie tot verlenging;
 • Ingeschaald als projectspecialist niveau 6, salarisschaal 9 (min € 3.222,29 - max € 4.904,18, deze bedragen zullen in 2022 nog iets hoger uitvallen i.v.m. de algemene salrisverhoging) conform de salarisschalen van Tearfund;
 • Goede secundaire voorwaarden;
 • Een prettige en flexibele kantooromgeving in Utrecht.

Ben je geïnteresseerd?

Mail dan je motivatiebrief en CV voor woensdag 12 januari 2022 naar info@tearfund.nl.  Voor meer informatie over de rol kan je contact opnemen met Minella van Bergeijk, directeur Tearfund. Gezien de kerstvakantie is zij te bereiken via info@tearfund.nl (er wordt een belafspraak gemaakt). De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij geschiktheid kunnen we kandidaten direct benaderen zonder de sluitingsdatum van de vacature af te wachten. 

Bezoek onze website www.tearfund.nl voor meer informatie over Tearfund. Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wie zijn wij

Al ruim veertig jaar helpt Tearfund mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties, kerken en via jou. We bouwen aan weerbare communities en waar nodig vullen wij aan. Recht doen is voor ons een opdracht van God. We helpen waar we kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken. Wij geloven dat recht doen ver weg, dichtbij begint. Want wat wij doen in ons dagelijks leven werkt wereldwijd door. Tegelijkertijd moedigen we mensen aan om hier het verschil te maken in hun dagelijks leven. Dit doen we door middel van initiatieven als een jaarlijks magazine, de Veertigdagenkalender, The Climb, Happietaria en The Justice Conference. 

Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk. Kerken zijn overal, in kleine dorpen en grote steden. Samen vormen kerkleden een grote vrijwilligersbeweging; vanuit hun geloof zijn ze gemotiveerd om anderen te helpen. Tearfund werkt samen met de kerk bijvoorbeeld aan initiatieven in een dorp, stad of wijk die helpen in de strijd tegen armoede en onrecht. Ook kunnen we bij een ramp en conflict via de kerk snel hulp verlenen.
Gerelateerde content
Vrouw in veld vol gewas
Verhaal
Lees meer
12 februari 2020

Waarom duurzaamheid bij ontwikkelingswerk hoort

Voor veel mensen is de link tussen het evangelie en opkomen voor armen en verdrukten een heel vanzelfsprekende. Voor [...]
Lees meer
Online Special Lokaal - Interview Arnoud Plantinga
Verhaal
Lees meer
17 juni 2021

Waarom armoede veel meer is dan geen geld hebben

Mensen die moeite hebben om rond te komen, schamen zich daar vaak voor. En juist die schaamte houdt armoede in stand, [...]
Lees meer
Groep mannen en vrouwen
Verhaal
Lees meer
22 januari 2020

Leiden betere relaties tot minder armoede?

Ontwikkelingsorganisatie Tearfund heeft stevige ideeën over het bestrijden van armoede en onrecht. Eén daarvan is dat [...]
Lees meer
Caspar Waalewijn portret
Verhaal
Lees meer
4 november 2021

Wat Caspar Waalewijn in 40 jaar leerde over hoop, ontwikkeling en durf

Al bijna 50 jaar werkt Tearfund samen met lokale organisaties en kerken om hulp te bieden waar conflicten dreigen, [...]
Lees meer
jaarverslay
Nieuws
Lees meer
8 juni 2021

Tearfund ziet inkomsten particulieren groeien

Tearfund zag in 2020 haar inkomsten uit particuliere donaties groeien. Dat blijkt uit het jaarverslag van de [...]
Lees meer
Tearfund-directeur Minella van Bergeijk
Verhaal
Lees meer
8 december 2021

Een wereld in verbinding

Op vrijdag 3 december verzorgde Minella van Bergeijk de openingstoespraak tijdens het (online) CDA-congres `Een wereld in [...]
Lees meer
Dorina Nauta - Spreker Tearfund
Verhaal
Lees meer
11 oktober 2021

‘Als we onze eigen wonden omarmen, herkennen we de wonden van anderen’

Dorina Nauta selecteerde de sprekers van The Justice Conference 2021. ‘Je kunt moedeloos worden van al het onrecht in de [...]
Lees meer