Voor de Raad van Toezicht (RvT) zijn wij op zoek naar een nieuw lid dat zich wil inzetten om Tearfund steeds een stap verder te brengen. Vanuit de RvT neem je deel aan de audit commissie.

Aandachtsgebieden

Als lid van de Raad van Toezicht ben je samen met de anderen toezichthouder, adviseur en werkgever van de directie. Je houdt mede toezicht op de volgende vijf aandachtsgebieden:

 • het realiseren van de organisatiedoelstellingen;
 • het efficiënt en effectief besteden van de middelen;
 • het op de juiste manier inzetten van fondsenwerving;
 • het zorgvuldig omgaan met vrijwilligers;
 • het professioneel en adequaat functioneren van de organisatie.
Werkzaamheden

Als lid van de Raad van Toezicht houd je je specifiek met de volgende zaken bezig:

 • het toezicht houden op de meerjarenbeleidsplannen, het risicobeheersingsplan en de begroting van meerdere jaren;
 • het vormen van een onafhankelijk oordeel over bovenstaande zaken voor individuele jaren;
 • het erop toezien dat het jaarverslag en de jaarrekening voldoen aan criteria van kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie;
 • het beoordelen van de kwaliteit van het dagelijks bestuur op basis van het gevoerde beleid.

Als werkgever heeft de Raad van Toezicht de bevoegdheid om de directie te benoemen, beoordelen, belonen en ontslaan. De RvT kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie. 

Als lid van de Audit commissie houd je je specifiek met de volgende zaken bezig:

 • het meedenken en adviseren op financieel en ICT gebied;
 • het kritisch bevragen van de organisatie op basis van financiële rapportages;
 • het kritisch bevragen van de organisatie op het gebied van kwaliteit en risicomanagement.
De rol

Specifiek zijn we op zoek naar iemand met kennis en ervaring op het gebied van financiën, ICT, kwaliteit en risicomanagement, bij voorkeur in een internationale context.

Van alle leden van de Raad van Toezicht verwachten we dat ze:

 • persoonlijk betrokken zijn bij het werk van Tearfund;
 • in staat zijn een objectief oordeel te geven;
 • afstand houden ten opzichte van de verantwoordelijkheden van het bestuur;
 • op de hoogte zijn van maatschappelijke ontwikkelingen en deze kunnen toepassen op de organisatie;
 • scherp zijn op risico’s die zich in het beleid van het bestuur kunnen voordoen;
 • toezicht kunnen uitoefenen in een team;
 • actief verbonden zijn aan een (christelijke) kerk of gemeente.
Overige informatie

De Raad van toezicht bestaat momenteel uit acht personen. Een lid wordt in principe voor drie jaar benoemd en kan twee keer worden herbenoemd. Van de leden wordt verwacht dat zij hun netwerk(mogelijkheden) inzetten voor Tearfund. De raad van Toezicht vergadert vijf keer per jaar en houdt één keer per jaar een bezinningsweekend. Lid zijn van de Raad van Toezicht van Tearfund biedt veel inspiratie, betrokkenheid en een heel plezierige en collegiale samenwerking onderling.

De functies binnen de RvT zijn onbezoldigd. Leden kunnen wel aanspraak maken op een reis- en onkostenvergoeding.

Reageren

Herken jij jezelf in bovengenoemd profiel en wil jij tijd geven aan Tearfund en haar missie? We zien je brief met CV graag vóór vrijdag 22 juli tegemoet. Je kunt deze richten aan directiesecretariaat@tearfund.nl.

Inlichtingen kun je inwinnen bij Hans Valkenburg (lid audit cie), tel. 22475658 of bij Minella van Bergeijk (algemeen directeur), tel. 030 6969 600. Kandidaat-leden worden uitgenodigd voor twee gesprekken met een wervings- en selectiecommissie, bestaande uit twee leden van de Raad van Toezicht en de algemeen directeur.

Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk. Kerken zijn overal, in kleine dorpen en grote steden. Samen vormen kerkleden een grote vrijwilligersbeweging; vanuit hun geloof zijn ze gemotiveerd om anderen te helpen. Tearfund werkt samen met de kerk bijvoorbeeld aan initiatieven in een dorp, stad of wijk die helpen in de strijd tegen armoede en onrecht. Ook kunnen we bij een ramp en conflict via de kerk snel hulp verlenen.
Gerelateerde content
Groep mensen in gesprek tijdens een Collegedag
Verhaal
Lees meer
19 januari 2020

Wat heeft Integral Mission te maken met het werk van Tearfund?

Tearfund is niet zomaar een ontwikkelingsorganisatie die met geld en kennis projecten ondersteunt. Tearfunds missie en [...]
Lees meer
Voorganger en Tearfund-ambassadeur Jurjen ten Brinke voor Hoop voor Noord
Verhaal
Lees meer
5 februari 2020

Wat Nederlandse kerken kunnen leren van kerken in het Zuiden

In een 4-delige serie laten we je kennis maken met het gedachtegoed, het DNA van Tearfund. Waarom werkt Tearfund op de [...]
Lees meer
Zelfhulpgroep in Haïti
Project
Lees meer
Haïti
Afbeelding
Kerk & Community
Afbeelding
Lokaal & Eigenaarschap

De kerk als baken van hoop in Haïti

In ons werk zien we steeds weer wat voor krachtige positie de kerk kan innemen in onze strijd tegen armoede en onrecht, [...]
Lees meer
Boekenkast
Verhaal
Lees meer
17 juni 2021

Welke kleur heeft jouw boekenkast?

‘Sorry, ik lees geen boeken geschreven door witte mannen.’ Mijn schoonmoeder kijkt me vertwijfeld aan en kijkt daarna [...]
Lees meer