Voor de Raad van Toezicht (RvT) zijn wij op zoek naar een nieuw lid dat zich wil inzetten om Tearfund steeds een stap verder te brengen. Vanuit de RvT ben je actief betrokken bij interactie met onze achterban.

Aandachtsgebieden

Als lid van de Raad van Toezicht ben je samen met de anderen toezichthouder, adviseur en werkgever van de directie. Je houdt mede toezicht op de volgende vijf aandachtsgebieden:

 • het realiseren van de organisatiedoelstellingen;
 • het efficiënt en effectief besteden van de middelen;
 • het op de juiste manier inzetten van fondsenwerving;
 • het zorgvuldig omgaan met vrijwilligers;
 • het professioneel en adequaat functioneren van de organisatie.
Werkzaamheden

Als lid van de Raad van Toezicht houd je je specifiek met de volgende zaken bezig:

 • het toezicht houden op de meerjarenbeleidsplannen die beogen donateurs uit de Tearfund achterban te mobiliseren en betrokken te houden;
 • het vormen van een onafhankelijk oordeel over bovenstaande zaken voor individuele jaren;
 • Het er op toezien dat Tearfund in haar (Inter)nationale activiteiten trouw blijft aan haar doelstellingen voor sociale gerechtigheid en duurzaamheid
 • het beoordelen van de kwaliteit van het dagelijks bestuur op basis van het gevoerde beleid.

Als werkgever heeft de Raad van Toezicht de bevoegdheid om de directie te benoemen, beoordelen, belonen en ontslaan. De RvT kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie.
 

De rol

Specifiek zijn we op zoek naar iemand met kennis en ervaring op het gebied van integral mission en internationaal diaconaat.

Van alle leden van de Raad van Toezicht verwachten we dat ze:

 • persoonlijk betrokken zijn bij het werk van Tearfund;
 • in staat zijn een objectief oordeel te geven;
 • afstand houden ten opzichte van de verantwoordelijkheden van het bestuur;
 • op de hoogte zijn van maatschappelijke ontwikkelingen en deze kunnen toepassen op de organisatie;
 • scherp zijn op risico’s die zich in het beleid van het bestuur kunnen voordoen;
 • toezicht kunnen uitoefenen in een team;
 • actief verbonden zijn aan een (christelijke) kerk of gemeente.
   
Overige informatie

De Raad van toezicht bestaat momenteel uit 8 personen. Een lid wordt in principe voor drie jaar benoemd en kan twee keer worden herbenoemd. Van de leden wordt verwacht dat zij hun netwerk(mogelijkheden) inzetten voor Tearfund. De raad van Toezicht vergadert vijf keer per jaar en houdt één keer per jaar een bezinningsweekend. Lid zijn van de Raad van Toezicht van Tearfund biedt veel inspiratie, betrokkenheid en een heel plezierige en collegiale samenwerking onderling.

De functies binnen de RvT zijn onbezoldigd. Leden kunnen wel aanspraak maken op een reis- en onkostenvergoeding.

Reageren

Herken jij jezelf in bovengenoemd profiel en wil jij tijd geven aan Tearfund en haar missie? We zien je brief met CV graag vóór vrijdag 22 juli tegemoet. Je kunt deze richten aan directiesecretariaat@tearfund.nl.

Inlichtingen kun je inwinnen bij Gerbram Heek (predikant en lid RvT), tel. 06 13476690 of bij Minella van Bergeijk (algemeen directeur), tel. 030 6969 600. Kandidaat-leden worden uitgenodigd voor twee gesprekken met een wervings- en selectiecommissie, bestaande uit twee leden van de Raad van Toezicht en de algemeen directeur.

Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk. Kerken zijn overal, in kleine dorpen en grote steden. Samen vormen kerkleden een grote vrijwilligersbeweging; vanuit hun geloof zijn ze gemotiveerd om anderen te helpen. Tearfund werkt samen met de kerk bijvoorbeeld aan initiatieven in een dorp, stad of wijk die helpen in de strijd tegen armoede en onrecht. Ook kunnen we bij een ramp en conflict via de kerk snel hulp verlenen.
Gerelateerde content
Waterproject Oeganda, Kigezi
Project
Lees meer
Oeganda
Afbeelding
Kerk & Community
Afbeelding
Lokaal & Eigenaarschap

Veilig drinkwater via kerken in Oeganda

Dit project werkt aan de toegang tot schoon water en het verbeteren van sanitaire voorzieningen en hygiëne in Kigezi, [...]
Lees meer
urjen ten Brinke en zijn zoontje bij de vredesmars in Amsterdam-Zuidoost
Verhaal
Lees meer
16 juni 2020

Wat Jurjen ten Brinke en zijn zoontje leerden van een vredesmars tegen racisme

Jurjen ten Brinke ging afgelopen zaterdag met zijn zoontje op stap. Het werd een bijzondere middag met een mooie les… [...]
Lees meer
Tearfund-directeur Minella van Bergeijk
Verhaal
Lees meer
8 december 2021

Een wereld in verbinding

Op vrijdag 3 december verzorgde Minella van Bergeijk de openingstoespraak tijdens het (online) CDA-congres `Een wereld in [...]
Lees meer
Boze vrouw
Verhaal
Lees meer
27 maart 2021

Schiet uit je slof tegen armoede

Van mijn woede-uitbarsting wordt niemand beter, dacht ik altijd. Maar wat als boosheid iets kan veranderen aan armoede en [...]
Lees meer