De Tearfund Family heeft in de strijd tegen armoede en onrecht een aantal gemeenschappelijke waarden en werkwijzen. Dit zijn: 

  1. Een gedeelde christelijke identiteit die is gegrond in de evangelische beweging en belang hecht aan bijbelse gerechtigheid, de (herstellende) rol van de kerk in de samenleving en een levend geloof in Jezus Christus. Dit wordt zichtbaar in de manier waarop we iedereen helpen, ongeacht ras, sekse, nationaliteit of geloof;
  2. Het ontwikkelen van partnerschappen door samen met en via lokale christelijke partners te werken, zowel op het gebied van fondsenwerving en belangenbehartiging als in de context van noodhulp en structureel ontwikkelingswerk;
  3. Het nastreven van excellentie in en het afleggen van verantwoording over alles wat we ondernemen;
  4. Het waarderen van de sterke eigenschappen van elke partner van de Tearfund Family en tegelijk rekening houden met het gezamenlijke belang van de Tearfund Family.