Andere leden binnen de Tearfund Family zijn: Australië, België, Canada, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Nieuw-Zeeland, Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten van Amerika. 

De Tearfund Family heeft in de strijd tegen armoede en onrecht een aantal gemeenschappelijke waarden en werkwijzen. Dit zijn: 

  1. Onze christelijke identiteit staat centraal. Dit wordt zichtbaar in de manier waarop we - naar Christus’ voorbeeld - iedereen helpen, ongeacht etnische afkomst, religie, geslacht of politieke overtuiging;  

  1. We waarderen de sterke eigenschappen van elk lid van de Tearfund Family en houden tegelijk rekening met ons gezamenlijke belang en onze eenheid;  

  1. Samen streven we ernaar uitmuntend te zijn in alles wat we ondernemen en leggen we hier verantwoording voor af;  

  1. We werken samen met en via lokale geloofsgemeenschappen om te werken aan blijvende verandering.