Al meer dan 50 jaar ondersteunt Tearfund kerken wereldwijd om armoede en onrecht aan te pakken en zo recht te doen in hun eigen omgeving. Als nieuw initiatief wil Tearfund daarom kringloopwinkels gaan opstarten. De opbrengst van de winkels zal gaan naar het wereldwijde werk van Tearfund. 

Wil jij bijdragen aan deze uitdaging? Wij zoeken drie leden voor het landelijk bestuur van de Stichting voor Kringloopwinkels Tearfund: een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.  

Bekijk hier de vacatures
Vrouw achter naaimachine
Nieuws
Lees meer
9 April 2024

Vacature: Voorzitter Stichting Kringloopwinkels Tearfund

Houd jij van kringloopwinkels? Wil jij bijdragen aan een wereld zonder armoede en onrecht? En word je enthousiast van een [...]
Lees meer
Lokale kerken, een wereld van verschil.png
Nieuws
Lees meer
9 April 2024

Vacature: Secretaris Stichting Kringloopwinkels Tearfund

Houd jij van kringloopwinkels? Wil jij bijdragen aan een wereld zonder armoede en onrecht? En word je enthousiast van een [...]
Lees meer
Succesvol landbouwproject Zimbabwe biedt voedselzekerheid
Nieuws
Lees meer
9 April 2024

Vacature: Penningmeester Stichting Kringloopwinkels Tearfund

Houd jij van kringloopwinkels? Wil jij bijdragen aan een wereld zonder armoede en onrecht? En word je enthousiast van een [...]
Lees meer

Waarom een eigen kringloopwinkel?

Een Tearfund kringloopwinkel sluit nauw aan bij onze missie en visie waarin duurzaamheid, maatschappelijke impact en de samenwerking met kerken centraal staan!

1. Duurzaamheid

Kringloopwinkels bevorderen een circulaire economie door producten en materialen te hergebruiken. Dit sluit aan bij de bredere trend naar duurzaamheid en het verminderen van afval. Bij Tearfund hebben we het veel over duurzaamheid, omdat een duurzame manier van leven en werken één van de beste strategieën is tegen armoede en onrecht. Duurzaam betekent: rekening houdend met andere mensen, de aarde, het klimaat en generaties na ons. Met zoveel mogelijk mensen willen we toewerken naar een wereld waarin iedereen kan voorzien in zijn of haar basisbehoeften, gelijke kansen en mogelijkheden heeft en leeft binnen de grenzen van wat de aarde biedt. We noemen dat ecologische en economische duurzaamheid.

2. Maatschappelijke impact

In Nederland dagen wij mensen uit om verantwoordelijkheid te nemen voor onze welvaart, in verbinding te komen met mensen, die door onrecht, klimaat en natuurrampen in armoede leven en onze levensstijl aan te passen zodat de gevolgen daarvan niet alleen op de zwakste schouders terechtkomen. Daarom willen we dat onze kringloopwinkels maatschappelijk relevant zijn. Kringloopwinkels bieden naast een zinvolle werkplek ook een ontmoetingsplek waar mensen samenkomen. Zo denken we aan een extra ruimte waar onder andere workshops en inspirerende lezingen georganiseerd kunnen worden.  

3. Samenwerking kerken

Tearfund ondersteunt lokale gemeenschappen wereldwijd. Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk. Wij trainen hen om met hun dorp of wijk de armoede aan te pakken. Daarbij maken kerk en gemeenschap zo veel mogelijk gebruik van eigen hulpbronnen. Ook in Nederland zien we dat de kerk een belangrijke rol kan spelen. Daarom werken we graag samen met lokale kerken in de plaatsen waar de kringloopwinkels geopend worden.  

Vragen en antwoorden

Waar zal de eerste kringloopwinkel worden geopend?
Dit is nog onbekend. Dit hangt af van waar een geschikt pand beschikbaar is tegen de tijd dat we hiernaar op zoek gaan.  

Wanneer zal de eerste kringloopwinkel openen?
Als alles voorspoedig verloopt, hopen we voor het einde van 2024 de eerste kringloopwinkel te openen.

Wordt ‘Kringloopwinkel Tearfund’ de naam van de kringloopwinkel?
Dit is nog niet bekend. Er wordt nog nagedacht over een geschikte naam.  

Wat wordt er in de kringloopwinkel verkocht?
Tearfund wil een nette, georganiseerde kringloopwinkel opzetten met mooie tweedehands spullen. Oftewel: spullen die nog in een goede staat verkeren. Hieronder valt kleding, (klein) meubilair, serviesgoed, boeken en meer.  

Wie gaat de kringloopwinkel runnen?
De kringloopwinkel zal volledig draaien op vrijwilligers en wordt bestuurd door een winkelbestuur. De vrijwilligers komen uit de buurt, onder andere uit de lokale kerken.  

Wat wordt er bedoeld met maatschappelijke relevantie?
We willen dat de kringloopwinkel niet enkel een plek wordt om de circulaire economie te bevorderen, maar ook dat deze bijdraagt aan de onderlinge verbondenheid in de buurt, met de kerk en met de wereld. Daarom streven we ernaar om een pand te vinden met een extra ruimte waar we onder andere inspirerende lezingen en workshops kunnen geven en mensen kunnen uitnodigen, zodat het ook een plaats van ontmoeting wordt.  

Zijn er niet al genoeg kringloopwinkels in Nederland?
De vraag naar kringloopwinkels is nog lang niet verzadigd. Kringloopwinkels zijn de afgelopen jaren populairder geworden vanwege de groeiende aandacht voor duurzaamheid en hergebruik. Mensen zijn zich meer bewust van de impact van hun consumptiegedrag op het milieu en zoeken naar alternatieven voor nieuwe producten.