In Nederland

Tearfund is lid/deelnemer van:

Verder is Tearfund mede-initiator en deelnemer van Micha Nederland.

Tearfund werkt samen met EO-Metterdaad en Impact Netwerk. Bij noodhulpacties werken wij samen met Woord en DaadZOARed een Kind en Dorcas.

Internationaal

Tearfund is onderdeel van de wereldwijde Tearfund Family, die bestaat uit Tearfund UKTearfund Canada, Tearfund USATearfund Nieuw-ZeelandTearfund AustraliaSEL FrankrijkTearfund BelgiëTearfund IerlandTearfund DuitslandTearfund Zwitserland en Tearfund Nederland. De Tearfund Family heeft in de strijd tegen armoede en onrecht een aantal gemeenschappelijke waarden en werkwijzen. Dit zijn: 

  1. Een gedeelde christelijke identiteit die is gegrond in de evangelische beweging en belang hecht aan bijbelse gerechtigheid, de (herstellende) rol van de kerk in de samenleving en een levend geloof in Jezus Christus. Dit wordt zichtbaar in de manier waarop we iedereen helpen, ongeacht ras, sekse, nationaliteit of geloof;
  2. Het ontwikkelen van partnerschappen door samen met en via lokale christelijke partners te werken, zowel op het gebied van fondsenwerving en belangenbehartiging als in de context van noodhulp en structureel ontwikkelingswerk;
  3. Het nastreven van excellentie in en het afleggen van verantwoording over alles wat we ondernemen;
  4. Het waarderen van de sterke eigenschappen van elke partner van de Tearfund Family en tegelijk rekening houden met het gezamenlijke belang van de Tearfund Family.

Tearfund is daarnaast lid van Integral Alliance (vooral samenwerking rond noodhulp. Bekijk de film over Integral), Micah Network en EU-CORD.

Ook heeft Tearfund van 2021 - 2027 een humanitair partnerschap met de Europese Unie.

Afbeelding
Logo's Nederland + buitenland