Tearfund is een dynamische en gedreven organisatie van enthousiaste en bewogen mensen. Als werkgever ziet Tearfund iedere medewerker als een uniek en waardevol mens met eigen kwaliteiten. Aandacht voor de ontwikkeling en het welzijn van medewerkers heeft dan ook een hoge prioriteit. Daarbij zoeken wij een optimum tussen de persoonlijke wensen en kwaliteiten van werknemers en de taken en doelen van de organisatie.

De veiligheid van kwetsbare mensen is voor Tearfund essentieel. Tearfund accepteert dan ook geen enkele vorm van misbruik. Dit onderwerp komt aan bod in het werving- en selectieproces. Van geselecteerde kandidaten wordt vereist dat zij hun inzet/intentie kenbaar maken om op de hoogte te zijn van, rekening te houden met en zich te houden aan de minimum standards die van toepassing zijn in ontwikkelings- en humanitaire situaties. Onder andere het overleggen van een recente Verklaring Omtrent Gedrag en het afnemen van gestandaardiseerde referenties conform de Inter-Agency Misconduct Disclosure Scheme is onderdeel van de selectieprocedure.

Hieronder zie je de vacatures van Tearfund. 
Als er geen overzicht in beeld is, hebben we op dit moment geen vacatures.

Bekijk ook de internationale vacatures van Tearfund UK, van de lidorganisaties van de Integral Alliance en van andere partners van Tearfund. 

Vacatures Tearfund UK

Tearfund UK is onze Britse zusterorganisatie,  waarmee wij nauw samenwerken. Tearfund UK heeft regelmatig vacatures in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Ook bij grote noodhulpacties.
Bekijk alle internationale vacatures bij Tearfund UK>>

Vacatures Integral

Tearfund is lid van Integral, een internationaal samenwerkingsverband van christelijke organisaties, actief op het gebied van hulp en ontwikkeling.
Bekijk alle actuele vacatures bij lidorganisaties van Integral>>

Vacatures Prisma

Tearfund is lid van Prisma, een vereniging van een twintigtal christelijke organisaties die wereldwijd actief zijn in ontwikkelingssamenwerking en diaconaat. Er komen regelmatig vacatures vrij bij verschillende lidorganisaties.
Bekijk alle actuele vacatures bij lidorganisaties van Prisma >> 

Vacatures Dutch Relief Alliance

De Dutch Relief Alliance is een coalitie van zestien Nederlandse hulp- en ontwikkelingsorganisaties (waaronder Tearfund) die samenwerkt met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er komen regelmatig vacatures vrij bij verschillende lidorganisaties.

Vacatures Micha

Bekijk alle vacatures bij Micha Nederland >> 

Vacatures EU-CORD

Tearfund is lid van het EU-CORD netwerk.
Bekijk alle actuele vacatures van EU-CORD hier >> 

Vacatures partners van Tearfund in het buitenland

Wil je werken bij een partner van Tearfund in het buitenland? Als er vacatures vrij zijn bij onze partners zullen wij die hier delen.