Rick Jansen werkt in de Arnhemse 'krachtwijk' Klarendal
Rick Jansen werkt in de Arnhemse wijk Klarendal

Wat spreekt je aan in Tearfund?

`Ik ken Tearfund al vanuit mijn jeugd. Wat mij aanspreekt, is de manier waarop ze armoede bestrijdt. Ik werk sinds 16 jaar in Klarendal, een achterstandswijk in Arnhem, en ik kom daar dezelfde dingen tegen die Tearfund in ontwikkelingslanden tegenkomt. Het is alweer een paar jaar geleden had ik een gesprek met pioniers van Urban Expression. Die bijeenkomst werd geleid door Oeds Blok. Hij zou met een groep voorgangers naar Oeganda reizen en stelde de vraag: wat kunnen wij leren van de kerken daar? Die vraag triggerde mij. Een jaar later ben ik zelf met een voorgangersreis meegegaan, en zag ik hoe de kerk daar het geloof toepaste in het dagelijks leven. Het geloof hoort bij het leven, en het leven bij het geloof.’

En dat is hier in Nederland niet of nauwelijks het geval?

`Nou, ik geloof dat het iets is waar we het als christenen allemaal over eens kunnen zijn, maar de praktijk, de toepassing, laat vaak wat anders zien.’

Hoe bedoel je dat?

`De boodschap die zondags wordt gepredikt, is veelal een toerusting voor het geestelijk leven en een verdieping van jouw relatie met God. God heeft jou gemaakt, Hij houdt van jou en jij bent waardevol. Wat ik mis in die boodschap is dat die eigenwaarde praktisch gemaakt wordt in en naar het leven van alledag. Eigenwaarde is niet alleen iets voor jezelf. Het woord waarde impliceert namelijk dat je van betekenis bent. En dus: hoe kunnen we in de samenleving als christen van betekenis zijn? Ik geloof dat het daar nog wel eens aan schort. Dat komt, denk ik, doordat wij een gespecialiseerde samenleving zijn geworden. Alles is opgedeeld in hokjes. Als uitkeringsgerechtigde die schulden heeft, meld je je keurig voor je inkomen bij de juiste instantie, maar daar wordt dan weer niet gekeken naar die schulden en de oorzaak van die schulden. Dingen grijpen in elkaar en ik zie het tegenovergestelde: afzonderlijke zaken worden niet met elkaar verbonden. Het geloof staat ook niet op zichzelf. We hebben de opdracht om zoutend zout in deze wereld te zijn. Zout moet je niet oppotten; we moeten dus midden in de wereld gaan staan.’

Hoe heb je dat zelf vormgegeven?

`Ik werk sinds 16 jaar in Klarendal. Wij verhuisden vanuit een goede wijk naar deze Vogelaarwijk, waar veel bewoners te maken hebben met sociale en economische problemen. Veel mensen in mijn omgeving zeiden destijds: `Dat moet je niet doen. Zo’n ongelovige omgeving gaat een negatieve invloed op jou, je gezin en je geloofsleven hebben.’ Maar wij hebben het omgedraaid. Wij hadden de overtuiging dat wij hier van betekenis konden zijn voor de wijk. Vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is, hebben wij ons niet gefixeerd op het begrip `zielig’, maar zijn we gaan focussen op wat er wel is. Soms zijn de middelen beperkt, maar ik geloof dat je altijd iets te bieden hebt.’

Altijd?

`Ja, dat geloof ik wel. Laat me het illustreren met een voorbeeld van verweg. Iemand heeft twee kippen. Dan kun je zeggen: wat kan ik daarmee? Nou, twee opties. Je kunt de eieren voor jezelf gebruiken en de kippen slachten voor het vlees. Of: je kunt de eieren laten uitbroeden, je veestapel uitbreiden en de eieren gaan verkopen op de markt. De boodschap: kijk naar de mogelijkheden die er zijn. Ik geloof dat niemand zielig is, maar dat iedereen gaven, talenten en materiële dingen heeft gekregen waar ze iets mee kunnen doen. Soms hebben ze daarbij ondersteuning nodig, maar elk mens is waardevol, is van betekenis en heeft dus wat te bieden. Dat geldt ook voor de kerk.’

De kerk moet haar betekenis dus gaan herontdekken?

`Ja! Kijk, ik zeg niet dat toerusting voor je persoonlijke geloofsleven onbelangrijk is, integendeel. Daar liggen de wortels en het is heel belangrijk om die te blijven voeden. Maar de kerk zou ook een katalysator moeten zijn om gelovigen uit te zenden om hun roeping uit te leven. Op welke plek dat dan ook is.’

Dus het antwoord op de vraag wat we kunnen leren van de kerken in Oeganda…

`…is dat we onze plek in de samenleving moeten innemen. Wees niet bang, maar kijk naar wat je hebt ontvangen en besef dat je ook met weinig middelen veel kunt doen.’

Wil je aan het denken worden gezet over hoe jij en/of jouw kerkelijke gemeente van betekenis kan zijn voor je directe omgeving? Nodig dan Rick Jansen uit voor een spreekbeurt. Mail je contactgegevens, de naam van je kerk, de doelgroep, de verwachtte omvang van de groep en een eventuele datum naar Mira de Boer, mdeboer@tearfund.nl.

Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk. Kerken zijn overal, in kleine dorpen en grote steden. Samen vormen kerkleden een grote vrijwilligersbeweging; vanuit hun geloof zijn ze gemotiveerd om anderen te helpen. Tearfund werkt samen met de kerk bijvoorbeeld aan initiatieven in een dorp, stad of wijk die helpen in de strijd tegen armoede en onrecht. Ook kunnen we bij een ramp en conflict via de kerk snel hulp verlenen.
Afbeelding
Lokaal & Eigenaarschap

Lokaal & Eigenaarschap

Jij maakt verschil. Of je nu in Zeist woont of in Kampala, het is belangrijk om je te realiseren dat jij verschil kunt maken en dat je van betekenis bent voor je leefomgeving. Dat begint klein, maar heeft grote impact. Als de verantwoordelijkheid voor verandering bij mensen zelf ligt, is de verandering duurzaam en ervaren mensen trots en vrijheid. We sturen daarom zelf geen teams uit, maar werken altijd via lokale organisaties en kerken. In ons werk is eigenaarschap een belangrijke drijfveer.
Gerelateerde content
Voorganger en Tearfund-ambassadeur Jurjen ten Brinke voor Hoop voor Noord
Verhaal
Lees meer
19 augustus 2021

Jurjen ten Brinke: 'In beweging op een hoopvolle én realistische manier'

Je wilt als kerk de wereld een stukje mooier maken. Maar hoe doe je dat? Tearfund heeft verschillende sprekers die kerken [...]
Lees meer
Mira de Boer
Verhaal
Lees meer
13 augustus 2021

Mira de Boer: 'Onrecht, armoede, duurzaamheid en bewustwording liggen dicht bij het hart van God'

Je wilt als kerk de wereld een stukje mooier maken. Maar hoe doe je dat? Tearfund heeft verschillende sprekers die kerken [...]
Lees meer
Tearfund ambassadeur Otto de Bruijne
Verhaal
Lees meer
27 augustus 2021

Otto de Bruijne: 'Op aarde een stukje hemel laten zien'

Je wilt als kerk de wereld een stukje mooier maken. Maar hoe doe je dat? Tearfund heeft verschillende sprekers die kerken [...]
Lees meer
Theodoor Meedendorp
Verhaal
Lees meer
25 september 2021

Theodoor Meedendorp: ‘Je roeping uitleven begint dicht bij huis’

Je wilt als kerk de wereld een stukje mooier maken. Maar hoe doe je dat? Tearfund heeft verschillende sprekers die kerken [...]
Lees meer
Moses Algabe
Verhaal
Lees meer
19 juni 2019

Moses Alagbe: ‘Onze opdracht is om mensen in de buurt te dienen’

Moses Alagbe is sinds 2001 voorganger van het Maranatha Community Transformation Center (MCTC) in Amsterdam Zuidoost. [...]
Lees meer
Bart van der Vegte
Verhaal
Lees meer
22 maart 2022

Je beste beentje voorzetten vanuit verantwoordelijkheid voor de schepping

`De wereld wordt mooier wanneer je jezelf en de ander als waardevol gaat zien, zoals God elk mens waardevol heeft bedacht [...]
Lees meer