Janita: ‘CHS staat voor Core Humanitarian Standard en per afgelopen augustus is Tearfund gecertificeerd. Het betekent dat er een externe en onafhankelijke beoordeling van onze organisatie en onze projecten is geweest op negen verschillende standaarden en dat we daar overal goed hebben gescoord. Daarbij moet je denken aan hoe relevant en snel de hulpverlening wordt geboden en hoe effectief, efficiënt en verantwoord de organisatie omgaat met bijvoorbeeld haar financiën. Maar ook dat de mensen in de gemeenschappen verbeterde hulp kunnen verwachten omdat de organisatie die het uitvoert een lerende organisatie is. In de CHS staan de mensen en gemeenschappen waarvoor we ons werk doen centraal. Het is heel belangrijk dat zij inspraak hebben in de projecten, dat zij bij ons terecht kunnen met feedback en klachten, en dat we alles op alles zetten om geen onbedoelde schade aan te brengen in bijvoorbeeld hun levens, de natuur en de economie. Het feit dat we de certificering hebben ontvangen toont aan dat wij als Tearfund de juiste dingen doen om dit te waarborgen. Voor ons is het een belangrijke bevestiging van de kwaliteit van ons werk.’

Je moet nederig genoeg zijn om te erkennen dat je niet alles zelf kunt doen

Hoe is de certificering tot stand gekomen?

‘Een toetsingscommissie van HQAI heeft interviews afgenomen met diverse Tearfund-medewerkers en daarnaast onze beleidsstukken bestudeerd. Vervolgens hebben zij bij vertegenwoordigers van een aantal van onze partnerorganisaties gecheckt in hoeverre die van ons beleid en procedures op de hoogte zijn en deze uitvoeren. Ook hebben ze mensen uit de dorpen en steden gesproken, onder meer over welke inspraak zij hebben en over hun kijk op Tearfund Nederland. Op basis daarvan zijn er scores gegeven en die bleken goed te zijn. We zijn toch wel een beetje trots dat we een van de eerste organisaties in Nederland zijn die deze certificering hebben ontvangen. Dat is echt heel bijzonder.’

Waarom is deze kwalificering nodig?

‘Het gaan voor certificering en de eisen die daarmee gepaard gaan, is een vrijwillige keuze van Tearfund, geen verplichting. We vinden het belangrijk omdat je ziet dat het voldoen aan de kwaliteitsnormen van de CHS meespeelt bij de toekenning van overheidssubsidies voor projecten. Maar nog belangrijker is dat we veel waarde hechten aan de kwaliteit van ons werk. Wat ons motiveert is dat we zelf verantwoording willen afleggen aan de mensen die uiteindelijk onze ondersteuning ontvangen. Ook willen we hun stem versterken in de projecten en hun inspraak vergroten. Deze strenge, externe toetsing is nodig om te zien of we onze intenties ook waarmaken.’ 

Janita Visser
Janita Visser is verantwoordelijk voor Impact & Learning bij Tearfund

En we maken die intenties dus waar?

`Ja. Tegelijkertijd betekent dat niet dat er geen ruimte is voor verbetering. Die is er namelijk altijd. Een aspect waar we stappen in kunnen zetten, is het doorverwijzen naar andere partijen voor bepaalde noden die aanwezig zijn, maar waar in onze hulpverlening niet aan tegemoet gekomen wordt. Kijk, wij werken via lokale partnerorganisaties die gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld landbouw, psychosociale hulpverlening of bestaanszekerheid. Het kan zijn dat een partner meerdere specialisaties heeft, maar dat benodigde specialisaties niet aanwezig zijn om bepaalde problematieken aan te pakken. Je moet nederig genoeg zijn om te erkennen dat je niet alles zelf kunt doen. Het is daarom belangrijk om dit helder te hebben en hiervoor door te verwijzen naar andere organisaties of overheden die dit wel kunnen ondervangen. Een ander aspect waarop we kunnen verbeteren is het proces waarop leden van gemeenschappen hun klachten en feedback kenbaar kunnen maken bij onze partnerorganisaties of bij ons. Zij moeten weten waar ze terecht kunnen wanneer de hulpverlening niet goed gaat of wanneer bepaalde zaken in hun ogen onvoldoende aandacht krijgen.’

Kan je dat concreet maken?

‘In de ondersteunende documenten die door één van onze partners werden aangeleverd, werd een voorbeeld genoemd van deelnemers aan een project gericht op levensonderhoud. Zij hadden daarvoor geiten ontvangen en uit de feedback bleek dat het lastig is om de dieren van voedsel te voorzien. In hun nabije omgeving is er namelijk geen gras en daarom moeten ze grazen in het bos. Daar lopen de dieren vervolgens het risico om opgegeten te worden door tijgers. Het gebrek aan grasland is het gevolg van klimaatverandering, en dat was op het moment van de start van het project wat minder prominent zichtbaar. Het is een klein voorbeeld, maar het laat zien dat mensen te maken hebben met veranderende omstandigheden en dat het zo belangrijk is dat wij bij de uitvoering van de projecten daarvan door hen op de hoogte worden gesteld, zodat we geen extra schade berokkenen in de projecten die we uitvoeren. De CHS-certificering is er mede om te waarborgen dat de stem van de mensen en gemeenschappen in onze projecten wordt gehoord en serieus genomen. Uiteraard waren we daar altijd op gericht, maar de praktijk laat zien dat daar nog goede stappen in te zetten zijn.’

Het gaat niet alleen om de beste hulp, maar ook om de beste nalatenschap

Hoe kun je zoiets beter waarborgen?

‘Door te zorgen dat mensen ons weten te vinden en heldere communicatie aan alle betrokkenen over wat ze kunnen verwachten en welk gedrag wel of niet gepast is. En dat is heel praktisch door het duidelijk zichtbaar en toegankelijk maken van de meldpunten door het plaatsen van posters, maar ook door tijdens onze eigen projectbezoeken dit nadrukkelijk zelf te checken. Het mooie van onze projecten die via de lokale kerk worden uitgevoerd, is dat zij op dit gebied daarin een goede rol kan spelen. Onze trainingen zijn erop gericht dat de kerk samen met de gemeenschap de uitdagingen in hun omgeving zelf in kaart brengen. Een belangrijk aspect daarbij is ook het kijken naar bij welke organisatie of overheid zij zich het beste kunnen melden voor ondersteuning.’

Wat betekent dit voor onze donateurs?

‘De CHS-certificering is vooral een kwaliteitsnorm binnen de internationale ontwikkelingssamenwerking en in die zin merkt onze achterban daar niet zo veel van. Maar: het is wel een extra garantie dat de giften die we ontvangen op een zo verantwoordelijk mogelijke manier besteed worden en dat we daarin transparant zijn. Het rapport van HQAI is daarom ook te lezen op hun website. (Zie kader hieronder, red.) 
CHS-certificering gaat niet alleen om het geven van de beste hulp, het gaat ook om de beste nalatenschap. Ons streven is dat gemeenschappen zo worden versterkt dat ze zelfredzaam zijn en dat er in onze projecten geen schade wordt aangericht aan bijvoorbeeld hun economie, omgeving, lichamelijke integriteit en mensbeeld. Als Tearfund zijn we aanspreekbaar op de standaarden en ook onze achterban mag ons daarop dus bevragen.’

Beeld: Will Chamberlin / Tearfund UK
 

Afbeelding
Logo van CHS

CHS-Certificering

Tearfund heeft per augustus 2023 de CHS-certificering ontvangen en deze geldt voor een periode van drie jaar. De komende jaren wordt Tearfund regelmatig tussentijds getoetst en in augustus 2026 komt er weer een uitgebreide beoordeling. 

Het rapport van HQAI over Tearfund Nederland is hier te lezen.

Afbeelding
Lokaal & Eigenaarschap

Lokaal & Eigenaarschap

In ons werk is eigenaarschap een belangrijke drijfveer. We sturen daarom zelf geen teams uit, maar werken altijd via lokale organisaties en kerken.
Gerelateerde content
Corporate beeld - 1920x1080
Verhaal
Lees meer
19 April 2024

Vacature: Relatiemanager/ Fondsenwerver Bedrijven en Major Donors (Utrecht, 32 uur)

Ben jij iemand die als geen ander weet relaties te onderhouden, anderen inspireert met verhalen over het mooie werk van [...]
Lees meer
Groep dansende vrouwen
Nieuws
Lees meer
8 April 2024

Vacature: HR-adviseur (Utrecht, 32-36 uur)

Ben jij op zoek naar een uitdagende allround hr-advies-functie? Wil jij meebouwen aan verdere professionalisering van hrm bij [...]
Lees meer
Biddende vrouw Ethiopië
Nieuws
Lees meer
17 mei 2023

Tearfund bestaat 50 jaar (en hoopt geen 100 te worden)

Op Hemelvaartsdag in 1973 werd Tearfund opgericht. Dat betekent dat we dit jaar precies 50 jaar samen recht doen, aan mensen [...]
Lees meer
Guido de Vries
Verhaal
Lees meer
1 mei 2023

Directeur Guido de Vries: `Doe wat binnen je mogelijkheden ligt’

Guido de Vries is per 1 mei de nieuwe directeur van Tearfund Nederland. Hij heeft jarenlange management- en bestuurservaring, [...]
Lees meer
Rick Jansen (Villa Klarendal Arnhem) over wat hij mist in de preek
Verhaal
Lees meer
4 April 2022

Wees niet bang, maar kijk naar wat je hebt ontvangen

Rick Jansen, levensloopbegeleider, coach, trainer, missionaire pionier én spreker voor Tearfund. In 2005 verhuisde hij naar [...]
Lees meer
Vrouwen Ethiopië
Lees meer
4 januari 2021

Vacatures

Tearfund is een dynamische en gedreven organisatie van enthousiaste en bewogen mensen. Als werkgever ziet Tearfund iedere [...]
Lees meer
Raad van Toezicht, mei 2023 (2)
Lees meer
29 december 2020

Raad van Toezicht

Lees meer