In Latijns-Amerika en de Cariben werkten we in 2021 in deze landen:

Afbeelding
Terugblik 2020: onze projecten en corona in Colombia

Colombia  

Door verslechtering van de complexe politieke en sociaaleconomische situatie in Venezuela hebben sinds 2014 meer dan vier miljoen inwoners het land verlaten. Een grote groep is terechtgekomen in buurland Colombia. Al vóór het uitbreken van COVID-19 leden vluchtelingen onder voedseltekorten, huisvestingsproblemen en geringe toegang tot gezondheidszorg en onderwijs. Door de lockdown zagen de meeste vluchtelingen hun inkomen wegvallen, zodat primaire levensbehoeften nog verder onder druk kwamen te staan. 

In 2021 hebben we via lokale partners en kerken noodhulp verleend door 800 gezinnen van voedsel te voorzien. Daarnaast zijn 104 vrouwen getraind om hun eigen bedrijf te starten of een baan te vinden, zodat ze een nieuw leven in Colombia kunnen opbouwen. Via twee lokale kerken is psychosociale hulp geboden aan vluchtelingen. 

 

Afbeelding
haiti

Haïti  

De onrust en politieke demonstraties die Haïti sinds 2019 kent, zijn in 2021 verder geëscaleerd, met als dieptepunt de moord op president Jovenel Moise in juli. De politieke situatie is zeer instabiel en corruptie is wijdverbreid. Jongeren in Port-au-Prince leven in onvrede met de regering en hebben weinig uitzicht op een betere toekomst. Daardoor is er veel geweld. Bovendien had Haïti in 2021 te maken met de aanhoudende gevolgen van COVID-19-maatregelen. 

Op 14 augustus vond in het land een zware aardbeving plaats. De gevolgen waren enorm: 2.248 doden, 12.763 gewonden en meer dan 137.000 huizen die verwoest of zwaar beschadigd waren. In totaal werden 690.000 mensen getroffen. 

In het noordwesten van Haïti hebben we een CCT-programma lopen. Via 366 zelfhulpgroepen werden hierdoor 8.235 mensen bereikt. In dit programma zijn 97 lokale trainers toegerust om bewustwording rondom COVID-19 te creëren. Ook zijn er in veel landelijke gebieden 398 Tippy Taps geïnstalleerd, veelal op plekken waar regelmatig een zelfhulpgroep samenkomt. Een Tippy Tap is een voorziening waar mensen hun handen kunnen wassen. 3.100 gezinnen kregen een hygiënekit met zeep, een mondkapje en een brochure over preventie van COVID-19. 

Het landbouwprogramma in Duchity (ongeveer 40-50 km van het epicentrum) werd zwaar getroffen door de aardbeving. Ook hier werden vele wegen, huizen en waterbronnen verwoest of beschadigd. De landbouwproductie, de primaire bron van levensonderhoud, werd ernstig ingeperkt. Via onze partner World Renew konden we snel inspelen op de eerste noden door voedselpakketten, dekzeilen (voor onderdak) en zuiveringstabletten voor drinkwater uit te delen. In totaal konden we 3.207 gezinnen bereiken in Duchity en 1.100 gezinnen in Nippes. 

In het zuidoosten van Haïti zetten we ons via een tuinbouwprogramma in voor werkgelegenheid voor jongeren. Op dit moment ondersteunen we daar dertien groepen van veertig jongeren mee; zij leren hoe ze gewassen kunnen telen en die voor een eerlijke prijs op de lokale en regionale markt kunnen brengen. Bij dit project zijn zeventig lokale kerken betrokken.