Vrouw achter naaimachine

1. Zondag voor de Kerk in armoede

Tearfund vraagt in 2024 via drie zondagen aandacht voor de Kerk in armoede. We staan stil bij de lokale kerk in landen die het meest lijden onder armoede, onrecht, klimaatverandering en natuurrampen, en die in deze omstandigheden omzien naar de mensen in hun omgeving. Ook bieden we inspiratie en concrete handvatten hoe wij in Nederland verantwoordelijkheid kunnen nemen voor onze welvaart en hoe wij onze levensstijl kunnen aanpassen, zodat de gevolgen daarvan niet alleen op de zwakste schouders terecht komen. 

Collectematerialen

Meer informatie over deze actie

 

Integra noodhulp Oekraïne - voedselpakketten

2. Noodhulpfonds

Noodsituaties zijn voor financiële steun sterk afhankelijk van de berichten die in de media verschijnen. Echter: lang niet alle noodsituaties halen de media en daardoor ontbreekt het vaak aan middelen om hier op te kunnen reageren. Juist voor deze noodsituaties hebben wij het noodhulpfonds opgericht. Het fonds biedt Tearfund de mogelijkheid om binnen een dag een bedrag toe te kennen aan noodhulp.

Collectematerialen

Meer informatie over deze actie

 

Werken via de lokale kerk levert een hoog rendement op

3. Lokale kerken, een wereld van verschil

Tearfund werkt wereldwijd via de lokale kerk. Zij zijn een uniek instrument om verandering te brengen in het leven van mensen die leven in armoede. Dat kan niet zonder de steun van de kerken in Nederland. Met een collecte helpt jouw gemeente een lokale kerk om een blijvend verschil te maken! 

Collectefilmpje en materialen

Meer informatie over de actie

 

Meer informatie

Collecteopbrengsten kun je overmaken op ons rekeningnummer NL32 ABNA 0501 0303 01 t.n.v. Stichting Tearfund Nederland of via onze donatiepagina

Heb je vragen of zou je graag voor een van onze andere projecten willen collecteren, neem gerust contact op met het kerkenteam via 030 6969600 of mail naar info@tearfund.nl