Tearfund Collecte-actie 2022

1. Tearfund Collecte-actie 2022

Zet de kerk uit een ander land op het collecterooster.

Via kerken wereldwijd helpt Tearfund mensen zélf op te staan uit armoede en onrecht. Lokale kerken zijn een uniek instrument om verandering te brengen in het leven van mensen die leven in armoede. Daar hebben we de hulp van Nederlandse kerken hard bij nodig. Met jullie collecte helpt jouw gemeente een lokale kerk om een blijvend verschil te maken! 

Collectefilmpje en materialen

Meer informatie over de actie

 

Noodhulp in de Hoorn van Afrika

2. Noodhulp in de Hoorn van Afrika

In de Hoorn van Afrika vindt op dit moment een stille ramp plaats. Meer dan 13 miljoen mensen hebben honger. Elke 48 seconden gaat er een mensenleven verloren vanwege het gebrek aan voedsel. Collecteer daarom in jullie kerk voor Noodhulp in Oost-Afrika. Geef zodat we de meest kwetsbaren kunnen beschermen.

Collectematerialen

Meer informatie over deze actie

 

Inspired Individuals

3. Inspired Individuals programma

Sommige mensen zijn echte changemakers. Met het Inspired Individuals programma ondersteunt Tearfund pioniers en sociale ondernemers die het vermogen hebben daadwerkelijk verandering te brengen. Wij geloven dat deze mensen door ondersteuning via het programma hun talenten nog beter kunnen ontplooien. Een positief programma dat de kracht van mensen centraal zet! 

Collectefilmpje en materialen

Meer informatie over het programma 

 

Dit ziekenhuis in India ligt vol met coronapatiënten

4. Corona Noodhulpfonds

De gevolgen van het coronavirus zijn groot voor mensen in ontwikkelingslanden. Denk bijvoorbeeld aan India, waar ziekenhuizen en crematoria overbelast waren tijdens de tweede golf. Maar ook op economisch vlak worden mensen wereldwijd hard geraakt. Via ons grote netwerk van kerken geven we voorlichting, medische hulp en zorgen we voor water en zeep in India, Bangladesh, Haïti, Ethiopië en vele andere landen. Samen doen we er alles aan om dit virus het hoofd te bieden. Hiervoor is dringend veel geld nodig. We helpen samen met het Christelijk Noodhulpcluster.

Collectefilmpje en materialen

Meer informatie over het noodhulpfonds

 

Collecteopbrengsten kun je overmaken op ons rekeningnummer (NL32 ABNA 0501 0303 01 ) of via onze donatiepagina

Heb je vragen of zou je graag voor een van onze andere projecten willen collecteren, neem gerust contact op met het kerkenteam via 030 6969600 of mail met kerken@tearfund.nl

Gerelateerde content
Een kerk in Nederland
Lees meer
4 February 2022

Als kerk wil ik...

Tearfund gelooft in de kracht van de lokale kerk. Ze kent de omgeving, weet wat er speelt en staat met beide benen in de [...]
Lees meer
Mensen voor hutjes in Oeganda
Lees meer
14 October 2021

Update Connected Church in Oeganda - oktober 2021

Beste vrienden van Connected Church, Hartelijk dank dat jullie het werk van Connected Church ondersteunen waardoor we [...]
Lees meer
Connected Church Syrië
Lees meer
14 October 2021

Update Connected Church in Syrië - oktober 2021

Beste vrienden van Connected Church, Hartelijk dank voor jullie steun. We praten jullie in deze update graag bij over [...]
Lees meer
Voorgangersreis Oeganda. Foto: Carla Manten.
Lees meer
14 October 2021

Het Boekje Open

Speciaal voor diakenen en iedereen die wel een kerkelijke vergadering voorbereid, maakten we Het Boekje Open. Zo kun je [...]
Lees meer
Vrouwen Ethiopië
Lees meer
13 October 2021

Tearfund Collecte-actie 2022

Als diaken en als kerk wil je van betekenis zijn voor je gemeente en de wijk. Gods liefde handen en voeten geven door te [...]
Lees meer
Werkconferentie Maastricht
Verhaal
Lees meer
7 October 2021

Lessen uit Maastricht

Vandaag vond in Maastricht de jaarlijkse Tearfund-werkconferentie plaats, een dag vol ontmoeting, inspiratie en [...]
Lees meer
Dorina Nauta - Spreker Tearfund
Lees meer
22 July 2021

Een activiteit organiseren of materiaal aanvragen

De kerkelijke kalender zit vol activiteiten. Kerkdiensten vormgeven, jeugdwerk, kringen, gemeentebijeenkomsten, [...]
Lees meer
dorp in nederland Groessen
Lees meer
22 July 2021

Als kerk aan de slag in de buurt

Tearfund helpt kerken ver weg en dichtbij verandering in hun eigen buurt te maken. Met de volgende programma's hopen [...]
Lees meer
Dansende vrouwen
Lees meer
22 July 2021

Een project steunen als kerk

Onze missie is mensen zelf op te laten staan uit armoede en onrecht. Dat doen we op veel plekken in de wereld via diverse [...]
Lees meer
baptistengemeente Leiden
Verhaal
Lees meer
15 May 2021

De handen, voeten, oren en mond van God op aarde

‘Wij hebben het verlangen dat de kerk in en na corona zich herpakt en opstaat. Dat de kerk herstel gaat brengen in de [...]
Lees meer