Werkconferentie

In oktober vond in Maastricht de jaarlijkse Tearfund-werkconferentie plaats, een dag vol ontmoeting, inspiratie en theologische reflectie. Met vijftig bezoekers namen we een kijkje in de keuken van verschillende voorgangers en pioniers in en rondom de Limburgse hoofdstad. Bewust kozen we dit keer voor Zuid-Limburg, voor de meesten van ons letterlijk en figuurlijk ver weg. Dat past bij Tearfund: ontdekken hoe God Zijn kerk gebruikt op verschillende plekken over de hele wereld. De context van Zuid-Limburg zorgt voor eigen uitdagingen waar we in de rest van Nederland van kunnen leren. Rode draad in de werkconferentie zijn de principes van Integral Mission. We geloven dat Gods missie betrekking heeft op alle aspecten van het leven. Kerken die op deze holistische wijze te werk gaan, kunnen een effectieve bijdrage leveren aan het tot bloei brengen van mensen en gemeenschappen. 

Met beide benen in de buurt

Het afgelopen jaar hebben we ons programma op dit gebied voor kerken in Nederland grondig geëvalueerd. Het Umoja-programma is afgerond en er is hard gewerkt aan een vernieuwd programma: `Met beide benen in de buurt’. Studiemateriaal is online beschikbaar gemaakt. Het nieuwe concept is ‘hybride’ te gebruiken, dat wil zeggen dat een hele gemeente, maar ook kleinere groepen hiermee aan de slag kunnen.  

GroeneKerken  

Vanuit het besef dat de aarde van God is en er hoop is voor de schepping, is in 2011 Groene Kerken opgericht. GroeneKerken is een initiatief van Kerk in Actie en Tearfund, in samenwerking met Maatschappij van Welstand. Aangesloten kerken zetten vaak de eerste stappen op het gebied van bewustwording rond milieu, energiebesparing en bewust inkopen. Kerken worden daarin ondersteund, onder meer door middel van nieuwsbrieven en webinars. 46 nieuwe leden in 2021; 366 GroeneKerken in totaal. 

Veerkrachtige kerk  

Tussen maart en juni waren er vier avonden waarin mensen uit allerlei verschillende kerken online geïnspireerd werden door het centrale verhaal van Tearfund: het herstel dat God geeft in onze relaties met Hemzelf, met anderen en met Zijn schepping. De bijeenkomsten bestonden onder meer uit bijdragen van verschillende sprekers, discussies in kleine groepen en gesprekken met gasten uit zowel binnen- als buitenland. De inhoud van de avonden is gebruikt bij het samenstellen van kringmateriaal. In totaal namen 90 personen vanuit de volle breedte van kerkelijk Nederland deel aan de avonden. 

Connected Church  

Het programma Connected Church richt zich op de verbinding tussen kerken in Nederland met kerken in een land waar Tearfund actief is. Een mooi resultaat van dit programma komt van de NGK Maassluis die betrokken is bij een kerk in Kenia. In het najaar van 2021 werd geheel onverwacht een sloppenwijk geruimd waar veel leden van de Keniaanse kerk woonden. Zij werden van de ene op de andere dag dakloos. De NGK Maassluis startte een wervingsactie en haalde binnen twee maanden € 25.000,- op voor de slachtoffers. Het programma Connected Church wordt in 2022 geëvalueerd.