Noodsituaties zijn voor financiële steun sterk afhankelijk van de berichten die in de media verschijnen. Echter: lang niet alle noodsituaties halen de media en daardoor ontbreekt het vaak aan middelen om hier op te kunnen reageren. Juist voor deze noodsituaties heeft Tearfund het noodhulpfonds opgericht. Door de toename van het aantal noodsituaties -ook van die situaties die niet in de media komen- vragen we je om te investeren in ons noodhulpfonds.

Het fonds biedt Tearfund de mogelijkheid om binnen een dag een bedrag toe te kennen aan noodhulp. We hoeven dus niet te wachten op berichtgeving via de media en kunnen direct schakelen. De geboden hulp bestaat uit de elementaire levensbehoefte: voedsel, kleding, onderdak en water.

Doet jouw kerk ook mee?

Wanneer jouw kerk mee doet, dan hebben we de volgende collectematerialen beschikbaar:

  • Collecte-aankondiging – Download hier een tekst voor mededeling in de dienst, nieuwsbrief, kerkblad of website.
  • Tikkie QR-code – Gebruik deze link en/of deze afbeelding. 

Meer informatie

Heb je vragen of heb je meer informatie nodig? Neem gerust contact ons op via kerken@tearfund.nl of 030 - 696 96 00.

Collecteopbrengsten kun je onder vermelding van `Noodhulpfonds' overmaken op ons rekeningnummer NL32 ABNA 0501 0303 01 t.n.v. Stichting Tearfund Nederland of via onze donatiepagina

Help mee!

Met jouw bijdrage aan het noodhulpfonds kan Tearfund gelijk in actie komen, ook als er geen aandacht van de media is. Want ieder mens in nood is het waard om geholpen te worden.