Mary was een `queen’, een van de verzetsleidsters. In 1878 leidde zij een grote opstand waarbij meer dan vijftig plantages zijn afgebrand. Ze werd veroordeeld tot levenslang en stierf in 1905 in de gevangenis. In 2018 werd een standbeeld – `I Am Queen Mary’ – van haar onthuld, het eerste standbeeld in Denemarken van een zwarte vrouw. 
`I Am Queen Mary’ was het antwoord op de vraag `wie ben jij?’. Met deze uitspraak symboliseerde Mary Thomas waar zij voor stond: een vrouw die haar mond durfde open te trekken om te benoemen wat niet goed was.

Gecompliceerd en gevoelig

Deze zomer was ik op vakantie in Denemarken en bezocht ik onder andere het standbeeld in Kopenhagen. Althans, de plek waar het in vol ornaat zou moeten staan; afgelopen december heeft een winterstorm het beeld beschadigd en het wordt momenteel gerestaureerd.

Minella van Bergeijk
Minella van Bergeijk

Recht doen begint met het durven benoemen en aankaarten van onrecht. Voor ons hier in Nederland is dat iets waar we vandaag de dag moeite mee lijken te hebben. Allerlei maatschappelijke kwesties liggen gecompliceerd en gevoelig, en dat maakt dat het gemakkelijker is om te zwijgen. Misschien vanuit ons eigen welzijn of vanuit onze eigen (belevings)wereld. Of omdat elders op de wereld het onrecht zo veel groter is dat al het onrecht hier ogenschijnlijk te verwaarlozen valt.

Hoop

In de Bijbel vind je op diverse plekken de oproep tot recht doen, om op te komen voor de zwakken en zorg te dragen voor de schepping. De hoop die dwars door die oproep heen klinkt, is groot en motiveert ons als Tearfund om op die plaatsen te werken waar de meest kwetsbare mensen leven. De wereld heeft hoop nodig, en we maken je graag deelgenoot van onze missie: samen met jou bouwen aan een rechtvaardige wereld op de plek waar we gesteld zijn.

Recht doen begint met het durven benoemen en aankaarten van onrecht.

Rechtvaardigheid en herstel zijn thema’s die ik sterk terugvind bij de profeten aan het eind van het Oude Testament. Het Nieuwe Testament begint met de komst van Jezus, die deze twee thema’s door zijn leven, dood en opstanding letterlijk gestalte heeft gegeven. Uit genade.

Prachtige bril

Mijn hoop is dat we door de ogen van Jezus te kijken naar de wereld om je heen, ver weg en dichtbij. Hij biedt ons een prachtige bril waardoor we kunnen zien, en de Geest geeft ons de kracht om een stap te zetten richting een rechtvaardige wereld. En dat begint heel klein door onrecht te herkennen en het te benoemen.

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Voor ons als christenen betekent dit dat we, te midden van alle rijkdom en zegeningen, onze ogen niet sluiten, maar gaan staan om te benoemen wat niet goed is. Wie ben jij?

Foto: Oliver Foerstner / Shutterstock.com

Afbeelding
Gerechtigheid

Justice

Recht doen is voor ons een opdracht van God. Er is veel onrecht dat zich buiten ons blikveld afspeelt, zowel ver weg als dichtbij. Door te bouwen aan een beweging van rechtbrengers werken we aan verandering. Ook in Nederland moedigen we mensen aan om op te staan tegen armoede en onrecht. We geloven dat elke keuze voor een eerlijke spijkerbroek, bewuster omgaan met voedsel of het delen van wat je hebt de wereld weer iets mooier maakt. Gerechtigheid gaat voor ons ook over de schepping en de wereld. Daarom organiseren we bijvoorbeeld The Justice Conference.
Gerelateerde content
Carola Schouten, Otto de Bruijne en Moses Alagbe
Verhaal
Lees meer
3 January 2022

Carola Schouten: ‘We zijn aan elkaar gegeven om elkaar te helpen in welke situatie dan ook’

Begin januari werden alle namen van het kabinet-Rutte IV bekend en vandaag is het kabinet officieel beëdigd. Tussen deze [...]
Lees meer
7x tips om te leren over gerechtigheid en aan de slag te gaan
Verhaal
Lees meer
18 October 2021

7 tips om te leren over gerechtigheid én aan de slag te gaan

Wil jij graag meer doen met thema’s als een bewuste levensstijl, recht doen en omzien naar de mensen om je heen? Van [...]
Lees meer
Werkconferentie Maastricht
Lees meer
13 October 2021

test

[...]
Lees meer
Amazing grace
Verhaal
Lees meer
16 September 2021

Als dat geen genade is

John is een Britse slavenhandelaar en verstokt atheïst. Als hij door een Godswonder twee bijna-schipbreuken overleeft, [...]
Lees meer