De maatregel om de scholen te sluiten was om verspreiding van covid tegen te gaan. Maar niemand zag aankomen dat de scholen zo lang dicht zouden blijven… 

‘Ja, praktisch alle overheidsscholen en universiteiten zijn anderhalf jaar gesloten geweest. Er was geen infrastructuur of techniek aanwezig om online lessen te geven. Daarbij had de overheid ook niet de middelen om dit te organiseren of te financieren voor de gezinnen met schoolgaande kinderen.  

Privéscholen probeerden wel online lessen aan te bieden. Maar alle officiële examens werden uitgesteld en leerlingen gingen automatisch over naar het volgende jaar. Je kunt je wel voorstellen dat dit enorme problemen gaat geven voor het verdere studieverloop van kinderen en jongeren. Je kunt wel zeggen dat het hele onderwijssysteem in Bangladesh is ingeklapt.’  

Behalve de grote achterstanden die leerlingen hebben opgelopen: wat zijn nog meer de gevolgen van deze lange schoolsluiting? 

‘Je kunt de impact hiervan niet overdrijven. Het is enorm. Er is een enorme toename in het aantal leerlingen dat vroegtijdig de school heeft verlaten, omdat hun ouders door het verlies van inkomen het onderwijs niet meer kunnen betalen. Ook heeft het verplicht thuis zijn zonder dat ze iets te doen hadden grote psychische gevolgen voor veel kinderen. Er is een toename onder kinderen en jongeren die verslaafd zijn geraakt aan drugs en hetzelfde geldt voor computer- en televisieverslaving. In de stad is het aantal jeugdbendes sterk gegroeid. Over het hele land zie je een toename in kinderarbeid, omdat de kinderen niet langer beschermd zijn door de structuur van school en onderwijs. En veel meer meisjes zijn op jonge leeftijd gedwongen om te trouwen, de zogenaamde kindhuwelijken.’ 

Hoe lang zal Bangladesh de gevolgen van deze ingrijpende maatregel nog voelen? 

‘Het is een enorm verlies voor kinderen die dit hebben meegemaakt. Een verlies dat op geen enkele manier kan worden terugbetaald. Er zijn kinderen die hier voor de rest van hun leven mee zullen worstelen. Denk aan de meisjes die gedwongen werden te trouwen, en die zelf weer kinderen op de wereld zullen zetten in een penibele situatie. Denk aan de kinderen die verslaafd zijn geraak, de kinderen die beschadigd zijn door wat er aan geweld in de thuissituatie heeft plaatsgevonden. Denk aan de economische situatie van Bangladesh die nog slechter is geworden, doordat veel mensen hun werk zijn kwijtgeraakt. Maar denk ook aan de gevolgen voor de kerk, doordat het contact met gezinnen verloren is gegaan.’  

Je hebt zelf ook twee jonge kinderen. Kun je iets vertellen over hoe deze situatie voor jullie was? 

‘We hebben twee kinderen, een zoon en een dochter. Ze zitten op een Engelse school, in groep 2 en 4. Ook hun school bleef lange tijd gesloten. Gelukkig heeft de schoolleiding in juni besloten om online lessen aan te bieden en werken ze sindsdien hard om achterstanden weg te werken.  

Tijdens de lockdown was het voor iedereen een hele uitdaging om zich aan te passen aan deze nieuwe situatie. Mijn vrouw en ik werken allebei, maar daarnaast moesten we ook veel tijd doorbrengen met de kinderen. We probeerden dit zo goed mogelijk te doen, door spelletjes te doen, maar ook door samen te bidden, en online christelijke programma’s te kijken. Verder stimuleerden we onze kinderen om boeken te lezen en films te kijken. In het begin waren de kinderen blij dat ze thuis waren, maar al snel raakten ze gefrustreerd omdat ze niet naar school konden.  

We wonen in een kleine flat in de hoofdstad Dhaka en door de lockdown mochten we nergens heen. Daarom hebben we op een bepaald moment besloten om terug te gaan naar het dorp waar mijn vrouw en ik geboren zijn. We zijn daar uiteindelijk twee maanden gebleven, en dit was geweldig voor onze kinderen. Ze genoten van de natuur en het contact met onze familieleden. Op dit moment zijn ze erg druk met het inhalen van lessen. Als alles goed gaat is de school vanaf oktober 2021 weer helemaal open.’ 

Gebed is hard nodig!

De pandemie is nog niet voorbij, ook in Bangladesh niet. Ook nu herstel van het onderwijs in zicht is en kinderen weer welkom zijn op school, is het de vraag of de achterstand weer snel genoeg ingehaald kan worden. Om die reden is gebed hard nodig. Bid je mee dat de heropening van de scholen in Bangladesh voorspoedig zal verlopen? Bid ook voor de leerkrachten die na anderhalf jaar voor een enorme uitdaging staan. Bid dat zoveel mogelijk kinderen weer zullen instromen in het onderwijs. Bid ook voor bescherming van de kinderen die uitgevallen zijn, om welke reden dan ook. 

Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk. Kerken zijn overal, in kleine dorpen en grote steden. Samen vormen kerkleden een grote vrijwilligersbeweging; vanuit hun geloof zijn ze gemotiveerd om anderen te helpen. Tearfund werkt samen met de kerk bijvoorbeeld aan initiatieven in een dorp, stad of wijk die helpen in de strijd tegen armoede en onrecht. Ook kunnen we bij een ramp en conflict via de kerk snel hulp verlenen.