De situatie in Syrië

Na meer dan tien jaar oorlog zijn huizen, scholen en watervoorzieningssystemen in Syrië op grote schaal beschadigd. Het is moeilijk voor families om terug te keren naar huis, zelfs als lokale conflicten zijn gestopt. Volgens een schatting van de Verenigde Naties zijn in 2022 6,9 miljoen mensen ontheemd binnen Syrië. Meer dan 5,7 miljoen mensen zijn gevlucht naar andere landen.

Een groot deel van de Syrische bevolking leeft in erbarmelijke omstandigheden. Mensen wonen in beschadigde gebouwen, scholen en andere niet voor huisvesting bedoelde gebouwen. Slechte opvangomstandigheden zorgen voor grote gezondheidsrisico’s, met name op het gebied van water- en sanitaire voorzieningen en rondslingerend afval.

Herstel van woningen

Samen met partnerorganisatie MERATH en met lokale kerken in Syrië werkt Tearfund aan de wederopbouw van huizen in Homs, zodat gezinnen weer kunnen terugkeren naar hun woonplek. Ook is dit project gericht op het verbeteren van het welzijn van de getroffen gezinnen. 

Rol van de lokale kerk 

De reparaties aan huizen worden uitgevoerd door aannemers in samenwerking met buurtgenoten en andere mensen uit de gemeenschap. Lokale kerken zijn ook betrokken bij het herstel. Dit versterkt de onderlinge relatie met de buurt en speelt een belangrijke rol bij verzoening. 

Met jouw gift steun je het werk dat Tearfund in projecten als deze doet aan herstel en wederopbouw. 

Help mee!

Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk.