De situatie in Syrië

Na meer dan tien jaar oorlog zijn huizen, scholen en watervoorzieningssystemen in Syrië op grote schaal beschadigd. Het is moeilijk voor families om terug te keren naar huis, zelfs als lokale conflicten zijn gestopt. Volgens een schatting van de Verenigde Naties zijn in 2022 6,9 miljoen mensen ontheemd binnen Syrië. Meer dan 5,7 miljoen mensen zijn gevlucht naar andere landen.

Een groot deel van de Syrische bevolking leeft in erbarmelijke omstandigheden. Mensen wonen in beschadigde gebouwen, scholen en andere niet voor huisvesting bedoelde gebouwen. Slechte opvangomstandigheden zorgen voor grote gezondheidsrisico’s, met name op het gebied van water- en sanitaire voorzieningen en rondslingerend afval.

Herstel van woningen

Samen met partnerorganisatie MERATH en met lokale kerken in Syrië werkt Tearfund aan de wederopbouw van huizen in Homs, zodat gezinnen weer kunnen terugkeren naar hun woonplek. Ook is dit project gericht op het verbeteren van het welzijn van de getroffen gezinnen. 

Rol van de lokale kerk 

De reparaties aan huizen worden uitgevoerd door aannemers in samenwerking met buurtgenoten en andere mensen uit de gemeenschap. Lokale kerken zijn ook betrokken bij het herstel. Dit versterkt de onderlinge relatie met de buurt en speelt een belangrijke rol bij verzoening. 

Help Syrische gezinnen weer aan een huis

Help je mee door te investeren in de reparatie van woningen? Per woning is gemiddeld een bedrag tussen de € 2.500 en € 3.500 nodig om de reparaties uit te voeren. Hiervoor kunnen wij deuren (meestal houten), aluminium ramen, sanitair en gootsteen, elektriciteit en beton (voor de reparaties aan gaten en daken) aanschaffen en de herstelwerkzaamheden laten uitvoeren door aannemers. Als we € 33.000 bij elkaar hebben, kunnen we starten met dit project. 

Als er voldoende geld is ingezameld voor dit project, kan jouw gift worden besteed aan een soortgelijk project van Tearfund waar steun hard nodig is.

Help mee!

Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk.