Een tijd geleden ervoer ik zelf wat het met je doet als je twee weken opgesloten bent in je eigen huis. Ik had flinke griep en na een paar dagen voelde ik me eenzaam. Ik miste sociaal contact en verbinding met de wereld om me heen. En ik miste de voldoening van de activiteiten die ik normaal gesproken onderneem. Met die emoties nog aan de oppervlakte realiseer ik me dat heel veel meer mensen dit (gaan) ervaren. Ik ben natuurlijk geen viroloog, maar het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat er in de komende weken nog veel meer mensen thuiszitten. Mensen die hun werk niet meer kunnen doen, zelf ziek zijn, publieke activiteiten die afgelast worden en verschillende plekken die gesloten zijn. Dan wordt je wereldje ineens erg klein en dat zou je zomaar kunnen aanvliegen.

Kijk naar de noden om je heen

De nood van eenzaamheid neemt dan toe. Wat zou de kerk daarin kunnen betekenen? In onze projecten zien we steeds weer wat voor krachtige positie de kerk kan innemen in de eigen omgeving. Dat begint met het kijken naar de noden die er spelen en de hulpbronnen die een kerk zelf heeft. Eenzaamheid is een bekende nood in de huidige samenleving en ik verwacht dat dat in de komende weken alleen maar toeneemt. Hoe kan een kerk heilzaam present* zijn?

7 tips hoe je als kerk van betekenis kan zijn:

1. Het aanbod van een gezelligheidstelefoonlijn voor mensen die behoefte hebben aan een ‘kletsje’ nu ze alleen thuiszitten. Door gebruik te maken van de telefoon kan het allemaal vanuit huis gebeuren en is er geen kans op besmetting. En in de meeste kerken zijn er heel wat vriendelijke (oudere) mensen die graag als vrijwilliger beschikbaar willen zijn hiervoor.

2. Of zet een boodschappen bezorgservice op voor mensen die in quarantaine zitten. Mensen die gezond zijn ontvangen van iemand die in quarantaine zit een boodschappenlijstje. Zij hangen een tas met boodschappen aan de deur. Daar kan natuurlijk ook een boodschap bij zitten om de zieke op te beuren. Of iets om een bezigheid  te geven, zoals een puzzelboekje. Via een tikkie of een betaalverzoek kan de zieke de boodschappen betalen. 

3. Via sociale media kun je digitaal samen vieren, door bijvoorbeeld deze inspirerende talks van The Justice Conference met verwerkingsvorm of Groen Geloven te delen. Via de Facebook- of Whatsappgroep van de kerk kunnen gemeenteleden hun gedachten over de opdrachten uitwisselen.

4. Gooi eens een briefje met je telefoonnummer door de brievenbus bij ouderen in je straat en vraag hoe het met ze gaat. Hebben ze nog iets nodig? 

5. Bied via de lokale Facebookgroep of Buurt-app een kletspraatje of een maaltijd aan. Of een spelletje Wordfeud.

6. Zolang we gezond zijn en geen klachten hebben mogen we nog de deur uit van  meneer Rutte. Als we maar grote groepen vermijden en kwetsbare mensen ontzien. Wat dacht je dan ervan om in plaats van een kerkdienst met een klein groepje zwerfvuil te gaan opruimen in de buurt? Of een stilte-wandeling maken?

7. Sluit je aan bij #Nietalleen, het nieuwe platform die hulpvragers enerzijds en kerken en lokale hulporganisaties anderzijds verbindt. Overal in Nederland zetten kerken en talloze lokale organisaties zich in voor mensen die hulp. Praktische hulp nodig? Een luisterend oor? Deze mensen kunnen bij #Nietalleen terecht. Tear heeft zich ook bij dit platform aangesloten. 

*Een term die Bert Roor gebruikt in zijn promotie onderzoek, waarin hij spreekt over een kerk die missionair én diaconaal aanwezig is om het evangelie (heil) te vertegenwoordigen.

Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk. Kerken zijn overal, in kleine dorpen en grote steden. Samen vormen kerkleden een grote vrijwilligersbeweging; vanuit hun geloof zijn ze gemotiveerd om anderen te helpen. Tearfund werkt samen met de kerk bijvoorbeeld aan initiatieven in een dorp, stad of wijk die helpen in de strijd tegen armoede en onrecht. Ook kunnen we bij een ramp en conflict via de kerk snel hulp verlenen.
Gerelateerde content
Mensen voor hutjes in Oeganda
Lees meer
14 October 2021

Update Connected Church in Oeganda - oktober 2021

Beste vrienden van Connected Church, Hartelijk dank dat jullie het werk van Connected Church ondersteunen waardoor we [...]
Lees meer
Connected Church Syrië
Lees meer
14 October 2021

Update Connected Church in Syrië - oktober 2021

Beste vrienden van Connected Church, Hartelijk dank voor jullie steun. We praten jullie in deze update graag bij over [...]
Lees meer
Voorgangersreis Oeganda. Foto: Carla Manten.
Lees meer
14 October 2021

Het Boekje Open

Speciaal voor diakenen en iedereen die wel een kerkelijke vergadering voorbereid, maakten we Het Boekje Open. Zo kun je [...]
Lees meer
Werkconferentie Maastricht
Verhaal
Lees meer
7 October 2021

Lessen uit Maastricht

Vandaag vond in Maastricht de jaarlijkse Tearfund-werkconferentie plaats, een dag vol ontmoeting, inspiratie en [...]
Lees meer
Dorina Nauta - Spreker Tearfund
Lees meer
22 July 2021

Een activiteit organiseren of materiaal aanvragen

De kerkelijke kalender zit vol activiteiten. Kerkdiensten vormgeven, jeugdwerk, kringen, gemeentebijeenkomsten, [...]
Lees meer
dorp in nederland Groessen
Lees meer
22 July 2021

Als kerk aan de slag in de buurt

Tearfund helpt kerken ver weg en dichtbij verandering in hun eigen buurt te maken. Met de volgende programma's hopen [...]
Lees meer
Dansende vrouwen
Lees meer
22 July 2021

Een project steunen als kerk

Onze missie is mensen zelf op te laten staan uit armoede en onrecht. Dat doen we op veel plekken in de wereld via diverse [...]
Lees meer
Collectezakken in een Nederlandse kerk
Lees meer
14 July 2021

Een collecte houden

Wij geloven in de kracht van de kerk. Daarom bieden wij wereldwijd hulp via lokale kerken en organisaties die aan een [...]
Lees meer
baptistengemeente Leiden
Verhaal
Lees meer
15 May 2021

De handen, voeten, oren en mond van God op aarde

‘Wij hebben het verlangen dat de kerk in en na corona zich herpakt en opstaat. Dat de kerk herstel gaat brengen in de [...]
Lees meer
Kerk op een heuvel
Verhaal
Lees meer
26 April 2021

Corona: hoe de kerk wereldwijd hulp biedt tijdens de pandemie

Het is ruim een jaar geleden dat het coronavirus officieel veranderde in een pandemie. En hoewel ons leven nog steeds op [...]
Lees meer