In groepjes gingen de deelnemers langs bij onder andere CGK-gemeente De Stem van de Goede Herder, de Waalse Kerk Serve the City, Leger des Heils, baptistengemeente Maastricht en VIND-community. Anderen kregen op deze zonnige dag een stadswandeling en een rondleiding in een aantal historische kerkgebouwen.   

Leren van elkaar 

Projectleider Dorina Nauta: ‘Bewust kozen we dit keer voor Zuid-Limburg, voor de meesten van ons letterlijk en figuurlijk ver weg. Dat past bij Tearfund: ontdekken hoe God Zijn kerk gebruikt op verschillende plekken over de hele wereld. De context van Zuid-Limburg zorgt voor eigen uitdagingen waar we in de rest van Nederland veel van kunnen leren.’ 

’s Middags reflecteerden de bezoekers onder leiding van Mark de Boer op de werkbezoeken en bespraken ze samen welke lessen kerken uit andere delen van Nederland kunnen meenemen uit Maastricht. Een aantal lessen die deelnemers elkaar meegaven, was:

  • Laten we als kerk de normale taal gaan spreken waarmee de mensen van buiten de kerk worden bereiken.
  • God heeft ons al veel middelen en mogelijkheden gegeven. Het is de kunst om dat te gaan leren zien.
  • Activiteiten en het bouwen van relaties vraagt tijd. Laten we niet te gehaast handelen en leven.
  • Het aangaan van relaties vraagt om besef van de context waarin je leeft en actief bent. Dat kan soms betekenen dat je je eigen stokpaardjes los moet laten. 
Laten we als kerk de normale taal gaan spreken waarmee de mensen van buiten de kerk worden bereiken.

Integral Mission 

Rode draad van de werkconferentie vormen de principes van Integral Mission. Dorina: ‘Bij Tearfund geloven we dat Gods missie betrekking heeft op alle aspecten van het leven. Naast het geestelijke, is dus ook het praktische en bijvoorbeeld het economische belangrijk. Kerken die op deze holistische wijze te werk gaan, kunnen een effectieve bijdrage leveren aan het tot bloei brengen van mensen en gemeenschappen. Wereldwijd werken we samen met kerken die veelal al op deze wijze functioneren.’ 

Met dat wat ik altijd heb geleerd over de kerk, kon ik hier niets.

Ron van der Spoel 

Tijdens de werkconferentie kwam ook het Leger des Heils aan het woord. Ron van der Spoel is sinds 2018 pionier in Limburg voor dit kerkgenootschap. Daarvoor diende hij lange tijd als dominee in traditionele, grote gemeentes op de Biblebelt. ‘Met dat wat ik altijd heb geleerd over de kerk, kon ik hier niets’, vertelde hij. Tijdens de werkconferentie deelde hij zijn lessen en ervaringen.  

Aan het einde van de dag sloten de deelnemers de conferentie samen af in de Abbey met een viering en maaltijd.  

Afbeelding
Kerk & Community

Kerk & Community

Kerken vormen het hart van ons werk. In binnen- en buitenland werken we met de kerk om verschil te maken, omdat we geloven in de kracht van de kerk. Kerken zijn overal, in kleine dorpen en grote steden. Samen vormen kerkleden een grote vrijwilligersbeweging; vanuit hun geloof zijn ze gemotiveerd om anderen te helpen. Tearfund werkt samen met de kerk bijvoorbeeld aan initiatieven in een dorp, stad of wijk die helpen in de strijd tegen armoede en onrecht. Ook kunnen we bij een ramp en conflict via de kerk snel hulp verlenen.
Gerelateerde content
Groep mensen in gesprek tijdens een Collegedag
Verhaal
Lees meer
19 januari 2020

Wat heeft Integral Mission te maken met het werk van Tearfund?

Tearfund is niet zomaar een ontwikkelingsorganisatie die met geld en kennis projecten ondersteunt. Tearfunds missie en [...]
Lees meer
Mensen voor hutjes in Oeganda
Lees meer
14 oktober 2021

Update Connected Church in Oeganda - oktober 2021

Beste vrienden van Connected Church, Hartelijk dank dat jullie het werk van Connected Church ondersteunen waardoor we [...]
Lees meer
Connected Church Syrië
Lees meer
14 oktober 2021

Update Connected Church in Syrië - oktober 2021

Beste vrienden van Connected Church, Hartelijk dank voor jullie steun. We praten jullie in deze update graag bij over [...]
Lees meer
Voorgangersreis Oeganda. Foto: Carla Manten.
Lees meer
14 oktober 2021

Het Boekje Open

Speciaal voor diakenen en iedereen die wel een kerkelijke vergadering voorbereid, maakten we Het Boekje Open. Zo kun je [...]
Lees meer
Dorina Nauta - Spreker Tearfund
Lees meer
22 juli 2021

Een activiteit organiseren of materiaal aanvragen

De kerkelijke kalender zit vol activiteiten. Kerkdiensten vormgeven, jeugdwerk, kringen, gemeentebijeenkomsten, [...]
Lees meer
dorp in nederland Groessen
Lees meer
22 juli 2021

Als kerk aan de slag in de buurt

Tearfund helpt kerken ver weg en dichtbij verandering in hun eigen buurt te maken. Met de volgende programma's hopen [...]
Lees meer
Dansende vrouwen
Lees meer
22 juli 2021

Een project steunen als kerk

Onze missie is mensen zelf op te laten staan uit armoede en onrecht. Dat doen we op veel plekken in de wereld via diverse [...]
Lees meer
Collectezakken in een Nederlandse kerk
Lees meer
14 juli 2021

Een collecte houden

Wij geloven in de kracht van de kerk. Daarom bieden wij wereldwijd hulp via lokale kerken en organisaties die aan een [...]
Lees meer
baptistengemeente Leiden
Verhaal
Lees meer
15 mei 2021

De handen, voeten, oren en mond van God op aarde

‘Wij hebben het verlangen dat de kerk in en na corona zich herpakt en opstaat. Dat de kerk herstel gaat brengen in de [...]
Lees meer
Kerk op een heuvel
Verhaal
Lees meer
26 April 2021

Corona: hoe de kerk wereldwijd hulp biedt tijdens de pandemie

Het is ruim een jaar geleden dat het coronavirus officieel veranderde in een pandemie. En hoewel ons leven nog steeds op [...]
Lees meer