Ik word overweldigd door het gevoel dat wat je hier ook maar van wilt zeggen, je het nooit goed zult doen

‘Our lives begin to end the day we become silent about things that matter.’ - Martin Luther King Jr.

Als het gaat om het conflict Gaza-Israël kan ik de afgelopen maanden voor mezelf samenvatten in één woord: worsteling. Een worsteling van vooral mijn eigen gedachten waarin de stemmen van christenen in het Midden-Oosten steeds luider zijn gaan klinken. Waar ik begon met het standpunt ‘Ik heb onvoldoende kennis van de complexiteit van dit conflict, dus ik spreek me niet uit’, merk ik dat ik nu ergens anders sta. Het is niet dat de complexiteit minder is geworden, ik denk eerder het tegendeel. 
In december betoogde ik solidair te zijn met slachtoffers aan beide zijden. Steeds meer dringt het tot me door dat dat misschien wel te makkelijk is of dat het standpunt op zijn minst aanvulling behoeft.

Onrecht

Afgelopen kerst ging de preek ‘Christ under the rubble’ viraal. In een kerk in Bethlehem sprak de Lutherse dominee Isaac Munther: ‘Als wij, als christenen, niet verontwaardigd zijn over het onrecht in Gaza en de Bijbel gebruiken om de oorlog te rechtvaardigen, dan is er iets mis met ons getuigenis.’ Geraakt door het feit dat veel westerse christenen zich niet uitspreken tegen het onrecht zegt hij: ‘Ik heb het in mijn gebeden uitgeroepen: God, waarom gebeurt dit? Waar bent U? Wat doet U? Waarom heeft U ons in de steek gelaten?’ In de kerk waar christenen met verschillende nationaliteiten aanwezig waren, vervolgde Munther na een korte stilte: ‘Nu ik hier op deze plek om me heen kijk, dan zie ik het lichaam van Christus. Dit is het lichaam van Christus.’

Ook van andere collega’s en christenen uit landen uit de regio krijg ik de vraag waarom veel kerken zwijgen. Hun vraag dwong mij om mijn eigen blinde vlekken onder ogen te zien. Lange tijd is er onvoorwaardelijke steun aan Israël wegens de verbinding met het Joodse volk. Maar heb ik daarmee wel genoeg oog (gehad) voor de situatie van onschuldige slachtoffers in Gaza?

Complex

De verschrikking van 7 oktober staat op mijn netvlies, de bombardementen en gijzelingen. Evenals de beelden uit Gaza van kapot gebombardeerde gebouwen, van uitgemergelde kinderen in ziekenhuisbedden, van mensen die wanhopig op zoek zijn naar eten. 
Ik lees de aantallen van getroffenen. Ik lees ook de getuigenissen van mensen hier in Nederland die slachtoffer werden van antisemitisme. Ik volg colleges van zowel Israëlische als Palestijnse wetenschappers in Nederland, over de geschiedenis van dit conflict. Ik word overweldigd door het gevoel dat wat je hier ook maar van wilt zeggen, je het nooit goed zult doen. Dus worstel ik.

Het is een complex conflict dat we ook als Tearfund niet zomaar kunnen ontrafelen. Maar wat wij wel kunnen, is ons uitspreken over het onrecht dat hier gebeurt. Disproportioneel geweld en schendingen van internationaal recht mogen nooit geaccepteerd worden.
Jezus leert ons over liefde, vrede, Shalom, verzoening en recht doen. ‘Als christen, als kerk is het goed om een zegen over Israël te bidden’ vertelde mijn collega theoloog René August, die zich ook bezighoudt met vredesopbouw. ‘Maar bid ook voor de andere landen, want het is juist Gods bedoeling om alle naties van de wereld te zegenen.’

Shalom

Als deel van de wereldwijde kerk kunnen we niet langer om de roep van onze broeders en zusters in het Midden-Oosten heen. Als je als kerk in Gaza ziet dat de kerk in het Westen meer steun geeft aan de Israëlische regering dan aan de Joodse gemeenschap of aan jou als Palestijnse christen, dan brengt dat verdeeldheid. De roep bepaalt ons denk ik vooral bij de vraag hoe je kunt kijken naar wat er gebeurt en zwijgen? Het gaat over het omzien naar de ander waar Jezus het over heeft in Matteüs 25. Dit gaat ook over het liefhebben van je naasten zoals je van jezelf houdt.

Als organisatie geeft Tearfund humanitaire hulp in Gaza zodra de omstandigheden dit toestaan. Wat wij nu reeds kunnen doen, is dus antwoord geven op de stemmen van de christenen uit het Midden-Oosten. We maken samen deel uit van het wereldwijde lichaam van Christus. Laten we bidden voor Zijn Shalom.

Agnes Schaafsma, adviseur vredesopbouw en regiocoördinator Midden-Oosten bij Tearfund Nederland.
 

Afbeelding
Gerechtigheid

Justice

Recht doen is voor ons een opdracht van God. Door te bouwen aan een beweging van rechtbrengers werken we aan verandering.