Begin november escaleerde de situatie in Tigray. Op woensdag 4 november kondigde de Ethiopische premier een militaire invasie aan in de noordelijke deelstaat Tigray, tegen de grens met Eritrea. Vanaf dat moment vonden er gevechten plaats tussen het militaire leger en strijders in de deelstaat. Ook waren er dagelijks bombardementen en beschietingen. Er zijn honderden doden gevallen en duizenden mensen sloegen op de vlucht.

We maken ons grote zorgen over de lokale bevolking in Tigray, met name om kwetsbare groepen.

We maken ons grote zorgen over de lokale bevolking in Tigray, met name om kwetsbare groepen.

In de eerste week van december claimde de Ethiopische regering dat de oorlog met milities voorbij is. Het duurde echter tot half januari voordat humanitaire organisaties toegang kregen tot bepaalde gebieden in Tigray. De veiligheid en toegang blijven een probleem. Ondertussen schat de VN dat zo'n twee en een half tot drie miljoen mensen in Tigray in nood zijn en geen toegang hebben tot eerste levensbehoeften.

Noodhulp

Samen met onze lokale kerkpartner Ethiopian Kale Heywet Church (EKHC) verlenen we noodhulp met financiering van de Dutch Relief Alliance. EKHC wordt ondersteund door Food for the Hungry en Tearfund Ethiopië. 

De focus van het project ligt op het uitdelen van voedsel en als de banken weer goed functioneren zal dit worden vervangen door geld. Naast voedselhulp worden er acht waterpunten gerepareerd en worden er hygiëneproducten en preventiematerialen tegen het coronavirus uitgedeeld.

Het programma wordt uitgevoerd is het noordwesten van Tigray (Shire) en in het zuidelijke deel van de regio (Alamata). De komende zes maanden worden 5.000 huishoudens (in totaal 25.000 mensen) voorzien van voedsel, water, cash en hygiëneproducten.

Foto: ANP

Steun mensen in noodsituaties

Tearfund is op de plekken waar dat het hardst nodig is. Steeds meer mensen hebben te maken met grote ontwrichting van hun leven door rampen of noodsituaties als het gevolg van gewelddadige conflicten. Met jouw hulp kunnen we bij noodsituaties direct in actie komen en hulp bieden aan de meest kwetsbare mensen. Help jij mee?

Ja, ik help mee

Bid mee

Bid je mee voor de bevolking in Tigray? 

  • Bid voor de regering van Ethiopië. Bid voor verstandige besluiten en dat burgers beschermd worden tegen de voortdurende conflicten. Bid dat de vrede in het land hersteld wordt.
  • Bid voor de meest kwetsbare groepen die nu slachtoffer zijn van de conflicten: meisjes, vrouwen, zwangere en nieuwe moeders, ouderen en mensen met een beperking. Bid voor bescherming.
  • Bid voor onze lokale partners die nu noodhulp verlenen. Bid voor veiligheid en bescherming zodat zij hun werk goed kunnen doen.
Afbeelding
Noodhulp

Noodhulp

We werken in crisisgebieden en komen in actie bij acute noodsituaties die ontstaan door natuurrampen en gewapende conflicten. Dat doen we bijvoorbeeld in de Hoorn van Afrika, Oekraïne de Democratische Republiek Congo (DRC), Zuid-Soedan, Madagaskar, Syrië, Bangladesh en Haïti. Het aantal klimaatrampen en conflicten in de wereld neemt toe, waardoor steeds meer mensen vluchten en ontheemd raken. We ondersteunen hen door te werken aan voedselzekerheid, veiligheid, wederopbouw en het meebouwen aan weerbare gemeenschappen.