Aanleiding voor noodhulp

Wereldwijd neemt het aantal mensen dat afhankelijk is van noodhulp toe. Een belangrijke oorzaak van deze stijging is de toename van natuurrampen als gevolg van het veranderende klimaat. Een andere oorzaak is het feit dat er steeds meer (gewapende) conflicten zijn.

Naast de vaak vele doden en gewonden, worden huizen, gewassen en andere bezittingen veelal verwoest of ernstig beschadigd. Mensen raken ontheemd en slaan op de vlucht. Met als gevolg veel leed, angst en trauma.

Vaak zien we dat in deze crisissituaties de mensen in armoede het hardst worden getroffen, terwijl zij zich juist niet goed kunnen weren tegen de gevolgen en afhankelijk worden van noodhulp om te overleven.

Steun het noodhulpfonds
 

Welke noodhulp biedt Tearfund

De noodhulp die wij bieden, verschilt per situatie. Meestal gaat het om primaire levensbehoeften als voedsel, schoon drinkwater, onderdak en hygiënemiddelen. Als het gaat om gebieden waar het koud is (of kan worden), dan bieden we bijvoorbeeld ook kleding en dekens. Een crisissituatie heeft ook impact op de economie. Als Tearfund proberen we die impact zoveel mogelijk te verkleinen door de hulpgoederen lokaal in te kopen.

Zo snel mogelijk noodhulp bieden

Tearfund werkt via de lokale kerk en omdat de kerken in de haarvaten van de samenleving zitten, kennen zij de getroffen gebieden én bevolking goed. Als een ramp plaatsvindt, kunnen wij daarom zo snel als mogelijk in actie komen. In afstemming met kerkleiders, dorpshoofden en de plaatselijke overheden kan er zeer efficiënt worden geschakeld zodat de mensen die het dringendst hulp nodig hebben bereikt kunnen worden.

Noodhulpfonds

De aandacht die er in de media voor een crisis is, bepaalt vaak hoeveel financiële steun er binnenkomt om de noodhulp te financieren. Echter: lang niet alle noodsituaties halen de media. Daardoor ontbreekt het vaak aan middelen om te reageren op deze rampen. Juist voor deze noodsituaties heeft Tearfund het noodhulpfonds opgericht. Dit fonds biedt de mogelijkheid om binnen een dag een bedrag toe te kennen aan noodhulp. De geboden hulp bestaat uit de primaire levensbehoefte: voedsel, kleding, onderdak en water. 

Steun het noodhulpfonds van Tearfund

Benieuwd waar we actief zijn met noodhulp? Lees hier in welke landen we noodhulp verlenen.

Na noodhulp werken aan wederopbouw en preventie

Belangrijke aspecten bij noodhulp zijn wederopbouw en preventie. We bieden in de eerste fase vooral datgene wat nodig is om te overleven, maar vervolgens ondersteunen we ook de lokale gemeenschappen om weer te herstellen van de crisissituatie, idealiter tot een beter niveau dan vóór de rampsituatie. Uiteindelijk willen we voorkomen dat nieuw natuurgeweld of een nieuw conflict tot een volgende crisis leidt. Daarom helpen we gemeenschappen om toekomstige rampen te voorkomen en/of om zich daarop voor te bereiden, onder meer via vredesopbouw, klimaatbestendige landbouw en zelfhulpgroepen. 

Gebed voor Tearfund
Nieuws
Lees meer
2 juli 2024

Twee medewerkers Tearfund Engeland om het leven gekomen in Congo

Lees meer
Noodhulp in Myanmar
Project
Lees meer
15 juni 2024

Tearfund verleent noodhulp met de Dutch Relief Alliance in Myanmar

Lees meer
Noodhulp in Tsjaad
Project
Lees meer
22 mei 2024

Tearfund verleent noodhulp met de Dutch Relief Alliance in Tsjaad

Lees meer
Noodhulp Haiti
Project
Lees meer
8 mei 2024

Tearfund verleent noodhulp met de Dutch Relief Alliance in Haïti

Lees meer
noodhulp Tearfund
Verhaal
Lees meer
29 April 2024

5 landen waar Tearfund op dit moment noodhulp verleent

Lees meer
Een gezin op de vlucht en afhankelijk van noodhulp
Verhaal
Lees meer
15 April 2024

Noodhulp bieden als media-aandacht ontbreekt

Lees meer
Fabian met zijn saxofoon
Verhaal
Lees meer
22 januari 2024

Fabian (9): 'Het leek me gewoon mooi om op die manier aan de ander te denken.'

Lees meer
Schoon drinkwater in Congo
Verhaal
Lees meer
17 januari 2024

Lange rijen en vechtpartijen bij de waterputten

Lees meer