Als diaken wil je van betekenis zijn voor je gemeente en de wijk. Gods liefde handen en voeten geven door te dienen. Dat geldt ook voor diakenen in andere landen! Elke dag zien zij mensen in hun omgeving vechten tegen armoede. Zij willen niets liever dan hoop brengen. Help jij collega-diakenen bouwen aan een veerkrachtige kerk?

Via kerken wereldwijd helpt Tearfund mensen zélf op te staan uit armoede en onrecht. Lokale kerken zijn een uniek instrument om verandering te brengen in het leven van mensen die leven in armoede. Daar hebben we de hulp van Nederlandse kerken hard bij nodig. Met twee collectes per jaar helpt jouw gemeente een lokale kerk om een blijvend verschil te maken!

Johan Lammers van de NGK in Apeldoorn
Johan Lammers van NGK in Apeldoorn

'Gods liefde laten zien door te dienen en te delen'

Johan Lammers, voorzitter van de diaconie van de NGK Tabernakelkerk in Apeldoorn: 'Onze kerk steunt het werk van Tearfund al jaren. Tearfund biedt hulp vanuit een christelijk hart en maakt Gods allesomvattende liefde zichtbaar in daden. Via lokale kerken leren ze mensen vis te kweken, groenten te verbouwen, een huis te metselen. Zo helpt Tearfund mensen zelfredzaam te worden en te groeien in eigenwaarde, en laat hen daardoor iets zien van wie God is.  Dienen en delen, dat is de nieuwe manier van zending. Als Nederlandse gemeente dragen wij daar graag aan bij! Zo voelen we ons verbonden met Gods wereldwijde kerk.'

De school op het terrein van de kerk in Bele
De school op het terrein van de kerk in Bele

'Onze kerk bouwde een school voor kinderen in de buurt'

Nebiyu*, diaken van de christelijke gemeente in Koysha Bele’eka (Bele): 'Als kerk willen we aanwezig zijn in onze omgeving. Met de middelen die we hebben, proberen we daarom iets te doen aan de vele uitdagingen waar mensen in ons dorp voor staan. Eén daarvan is onderwijs. Veel kinderen in Bele zaten thuis omdat de school ver weg is, en de reis onbetaalbaar en gevaarlijk. Naast het kerkgebouw hadden wij grond over. Dus hebben we met steun van Tearfund en veel hulp vanuit het dorp onze eigen school gebouwd! Inmiddels krijgen elke dag tweehonderd kinderen les in onze acht lokalen. Ik ben heel dankbaar dat we dit konden realiseren!'

Meedoen is eenvoudig

Diakenen hier voor diakenen daar. Doe je mee? Opgeven is heel eenvoudig, stuur een mail met je verzoek naar info@tearfund.nl. Je krijgt van ons vervolgens kant-en-klare online collectematerialen toegestuurd, zoals een kort filmpje en powerpointsheets. Het collecteren zelf kan ook via bijvoorbeeld Givt of Tikkie-QR, wel zo makkelijk. Na de collecte ontvang je een update over wat een lokale kerk met jullie gemeentebijdrage heeft kunnen bereiken.

Collecteopbrengsten kun je overmaken op ons rekeningnummer (NL32 ABNA 0501 0303 01 ) of de doneerpagina. 

Samen opstaan in nood

Soms zijn er grote noodsituaties waarvoor Tearfund speciaal in actie komt. Bijvoorbeeld wanneer een ramp of conflict duizenden mensenlevens ontwricht. Mogen we je in zo’n situatie benaderen met het verzoek om een extra collecte? Natuurlijk ben je niets verplicht; je kunt op dat moment beslissen of er ruimte voor is.