Medewerkers en vertegenwoordigers van Tearfund moeten kinderen en (kwetsbare) volwassenen beschermen door:  

 • in gevaar hun waardigheid te waarborgen;   
 • preventieve maatregelen te nemen die zorgen voor een veilige omgeving;   
 • snel en adequaat te reageren op geuite zorgen.    

 

[You can find the English version below]

Melding maken 

Als je zorgen hebt over de veiligheid van een kind of (kwetsbare) volwassene, is het belangrijk dat je dit serieus neemt en binnen 24 uur meldt. Bijvoorbeeld wanneer je misbruik hebt gezien of vermoedt, wanneer je beschuldigingen hebt gehoord of wanneer er tekenen zijn van misbruik van een slachtoffer.   
  
Een zorg melden kan door:   
1. Een e-mail te sturen naar  safeguarding@tearfund.nl.  
2. De onafhankelijke safecall-telefoondienst te gebruiken. Deze is 24 uur per dag en 7 dagen in de week zowel telefonisch als per e-mail te bereiken. 

Telefoonnummer: +44 800 915 1571  
Website: safecall.co.uk 
E-mail: tearfund@safecall.co.uk  

Alle meldingen worden in vertrouwen behandeld door een onafhankelijk team, dat jouw naam niet aan Tearfund bekend zal maken, tenzij je daarvoor zelf toestemming geeft. Alle meldingen bij Safecall worden (anoniem) gedeeld met de directie van Tearfund en worden grondig onderzocht. We ondernemen actie in overeenstemming met ons beleid.   

Klokkenluiden   

Ontdek je ernstige wanpraktijken, onaanvaardbaar gedrag of wangedrag bij Tearfund-medewerkers en/of vertegenwoordigers? Dan is het essentieel dat je dit intern kan melden; onafhankelijk van het directe lijnmanagement en zonder dat je bang hoeft te zijn voor consequenties.  
  
Ernstige wanpraktijken zijn bijvoorbeeld:   

 • fraude, diefstal of omkoping;   
 • misbruik of uitbuiting;   
 • betrokkenheid bij mensenhandel;  
 • criminele of illegale activiteiten;  
 • het in gevaar brengen van een ander persoon of het milieu;   
 • corruptie (bijvoorbeeld in een operationeel programma, HR of financiën);  
 • illegale activiteiten (contractbreuk, nalatigheid, schade/misbruik van bedrijfseigendommen);  
 • misbruik van positie of autoriteit binnen Tearfund;  
 • gedrag dat niet past bij een Tearfund-medewerker of vertegenwoordiger.  

Je kunt je zorgen en/of beschuldigingen melden door contact op te nemen met ons klokkenluiderskanaal. Alle opmerkingen worden vertrouwelijk behandeld. Kwesties worden onderzocht en er zal actie worden ondernomen in overeenstemming met het beleid van Tearfund.   
  
Telefoonnummer: +31 30 69 69 600  
E-mail: whistleblowing@tearfund.nl  

Neem contact op als: 

- je andere vragen of zorgen hebt over het werk of optreden van Tearfund;  
- je ontevreden bent over contact dat je hebt gehad met iemand van Tearfund. 

For English:

Protection and safeguarding complaints

Read more about our integrity commitments
Protection and safeguarding complaints

Whistleblowing

Read more about our whistleblowing policy
Whistleblowing