Tearfund zet zich in voor het handhaven van de hoogst mogelijke normen van integriteit, verantwoording en transparantie als organisatie. Onze medewerkers, ook die van de partnerorganisaties, zijn verplicht om zich te gedragen volgens hoge normen. Want Tearfund gelooft dat ieder mens van grote waarde is en het verdient om met waardigheid en respect te worden behandeld.  
 
Of je nu een medewerker (voor Tearfund of een partnerorganisatie), begunstigde of niet-directbetrokkene bent: de volgende richtlijnen helpen je om eventuele zorgen over het gedrag van Tearfund-medewerkers of vertegenwoordigers te melden. 

Veiligheid  

Tearfund zet zich in voor het bevorderen van de veiligheid en het welzijn van de begunstigden, de vrijwilligers en het personeel. En in het bijzonder zetten we ons ook in voor de veiligheid en waardigheid van kinderen en kwetsbare volwassenen. Het personeel en de vertegenwoordigers moeten ervoor zorgen dat hun gedrag onberispelijk is en dat zij wegblijven van iedere vorm van:  

  • schade, misbruik en uitbuiting (inclusief machtsmisbruik en elke vorm van dwang);  
  • fysieke & seksuele uitbuiting; 
  • verwaarlozing;  
  • discriminatie;  
  • mensenhandel.

Bescherming 

Medewerkers en vertegenwoordigers van Tearfund moeten kinderen en kwetsbare volwassenen/volwassenen die gevaar lopen beschermen, door: 

  • in gevaar hun waardigheid te waarborgen;  
  • preventieve maatregelen te nemen die zorgen voor een veilige omgeving;  
  • snel en adequaat te reageren op geuite zorgen.   

Zorgen melden  

Als je zorgen hebt over de veiligheid van een kind of kwetsbare volwassene, is het belangrijk dat je dit serieus behandeld en binnen 24 uur meldt. Bijvoorbeeld wanneer je misbruik hebt gezien of vermoedt, wanneer je beschuldigingen hebt gehoord of wanneer er tekenen zijn van misbruik van een slachtoffer.  
 
Je kunt op twee manieren een zorg melden:  
1. Stuur een e-mail naar safeguarding@tearfund.nl
2. Maak gebruik van de onafhankelijke 24/7 Safecall-dienst. Deze is zowel telefonisch als per e-mail te bereiken. (Contactgegevens vind je verderop deze pagina.)  
 
Alle meldingen worden in vertrouwen behandeld door een onafhankelijk team, dat jouw naam niet aan Tearfund bekend zal maken, tenzij je daarvoor zelf toestemming geeft. Alle meldingen bij Safecall worden (anoniem) gedeeld met de directie van Tearfund en worden grondig onderzocht. We ondernemen actie in overeenstemming met ons beleid.  

Klokkenluiden  

Ontdek je ernstige wanpraktijken, onaanvaardbaar gedrag of wangedrag bij Tearfund-medewerkers en/of vertegenwoordigers? Dan is het essentieel dat je dit intern kan melden; onafhankelijk van het directe lijnmanagement en zonder dat je bang hoeft te zijn voor consequenties. 
 
Dan gaat het bijvoorbeeld om:  
- fraude, diefstal of omkoping;  
- misbruik of uitbuiting;  
- betrokkenheid bij mensenhandel; 
- criminele of illegale activiteiten; 
- onaanvaardbare fondsenwervingspraktijken; 
- het in gevaar brengen van een ander persoon of het milieu;  
- corruptie (bijvoorbeeld in het kader van een operationeel programma, HR of financiën); 
- illegale activiteiten (contractbreuk, nalatigheid, schade/ misbruik van bedrijfseigendommen); 
- misbruik maken van positie of autoriteit binnen Tearfund; 
- ander gedrag dat niet past bij een Tearfund-medewerker of vertegenwoordiger. 

Je kunt je zorgen en/of beschuldigingen melden door contact op te nemen met ons klokkenluiderskanaal. Alle opmerkingen worden vertrouwelijk behandeld. Kwesties worden onderzocht en er zal actie worden ondernomen in overeenstemming met het beleid van Tearfund.  
 
Telefoonnummer: +31 30 69 69 600 
E-mail: whistleblowing@tearfund.nl 

Overige  

Als je meer vragen hebt over dit onderwerp, horen we het ook graag. Bijvoorbeeld:  
- als je andere vragen of zorgen hebt over het werk of optreden van Tearfund; 
- als je ontevreden bent over contact dat je hebt gehad met iemand van Tearfund. (Afgezien van de hierboven genoemde kwesties over ‘veiligheid’ en ‘klokkenluiden’.)  

Safecall  

Safecall is een onafhankelijke externe meldlijn, dat een alternatieve professionele en vertrouwelijke manier biedt om jouw zorgen te melden. Alle gesprekken worden in vertrouwen behandeld door onafhankelijk personeel. Zij zullen jouw naam niet aan Tearfund bekendmaken, tenzij je daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Als je belt en anoniem wilt blijven, zal Safecall een vervolgafspraak met je maken.  

Contactgevens  
Telefoonnummer: +44 800 915 1571 - Nederland.  
Website: Safecall.co.uk
E-mail: tearfund@safecall.co.uk