Deze standaarden bevorderen een goede manier van werken, zowel bij noodhulp als bij de ontwikkelingskant, voor de mensen die we dienen. De acht standaarden geven een overzicht van alle relevante externe en interne verantwoordings- en kwaliteitsstandaarden, codes, richtlijnen en principes waaraan we ons houden. We doen dit om de kwaliteit te waarborgen. Ze zijn van primair belang in al het werk van Tearfund en van prioriteit in alle activiteiten die we doen in samenwerking met onze uitvoerende partnerorganisaties. 

Voor wie zijn de standaarden?

Het doel van Tearfunds kwaliteitsstandaarden is ervoor zorgen dat degenen die we dienen, door middel van ontwikkelingshulp of noodhulp, profiteren van de verhoogde kwaliteit, verantwoording, effectiviteit en impact van het werk dat we doen. Onze kwaliteitsstandaarden bieden ons een raamwerk voor het verbeteren van projectontwerp, monitoring, evaluatie, verantwoording, continue verbetering, leren en capaciteitsopbouw. We streven ernaar om onze partners, die hier ook achter willen staan, te faciliteren en te ondersteunen waar nodig en onze ervaringen en verbeteringen waar nodig te delen. Hiermee proberen we de kwaliteit van onze partnerschappen te verbeteren. De standaarden zijn niet bedoeld om te worden gebruikt als een ‘goed/fout-checklist’. We erkennen dat kwaliteitsvragen zelden met ja of nee te beantwoorden zijn. Dit proces vereist analyse, transparantie en voortdurende verbetering. 

Onze acht kwaliteitsstandaarden zijn als volgt: 

1. Gedrag

We verwachten de hoogste gedragscodes voor al ons werk. Wij zijn tegen alle vormen van uitbuiting, misbruik, fraude, omkoping en elk ander gedrag dat onverenigbaar is met onze waarden. We streven ernaar om de mensen die we dienen in hun kracht te zetten; om de houding en praktijk van onszelf, onze partners en gemeenschappen met betrekking tot inclusie, conflictgevoeligheid, verantwoordelijkheid, gender en leren te transformeren.

2. Onpartijdigheid en lokaliseren meest kwetsbaren

We streven naar onpartijdigheid en eerlijkheid en bieden hulp aan de meest kwetsbaren. Dit doen we zonder onderscheid te maken in ras, religie, etniciteit, vaardigheid, leeftijd, geslacht, seksualiteit of nationaliteit. We richten ons werk uitsluitend op de behoefte, terwijl we tegelijkertijd alert blijven op de dynamieken met betrekking tot conflict. En we werken proactief om mensen te ondersteunen die anders achtergesteld of uitgesloten worden, zoals kinderen, ouderen en mensen met een handicap.

3. Verantwoording

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat al ons werk gebaseerd is op effectieve communicatie, inclusief deelname en feedback, met de gemeenschappen die we dienen. Het is belangrijk dat alle interventies transparant zijn en gebaseerd zijn op continu leren. We leggen daarbij ook verantwoording af aan onze partners, donoren, supporters en collega's, en aan alle andere partijen met wie we contact hebben en communiceren.

4. Gender

In al onze programma's proberen we actief genderongelijkheid, schadelijke overtuigingen en praktijken aan te vechten en te werken aan rechtvaardigheid als het op gender aan komt. We zijn toegewijd aan het bevorderen van gendergelijkheid, het herstel van relaties tussen mannen en vrouwen, jongens en meisjes, en het waarborgen van hun gelijke waarde, participatie en besluitvorming in alle aspecten van het leven. 

5. Weerbaarheid

We zijn toegewijd aan vanuit de gemeenschap geleide en participatieve ontwikkelingshulp en noodhulp, om zo een duurzame impact te realiseren die is gebaseerd op analyse van de oorzaak. We moedigen deelname van alle leden van een gemeenschap aan en streven ernaar om hen te ondersteunen om controle te hebben over hun eigen ontwikkeling op alle niveaus: van lokale ontwikkelingsactiviteiten tot lokale, nationale en regionale belangenbehartiging.

6. Veerkracht

We helpen mensen de risico's waarmee ze worden geconfronteerd te begrijpen, te beheren en te verminderen, en om de oorzaken van kwetsbaarheid aan te pakken. We ondersteunen mensen en gemeenschappen bij het ontwikkelen van veerkrachtige middelen van bestaan, het versterken van de sociale cohesie, het verbeteren van de toegang tot diensten, het beheren van milieuhulpbronnen, het verminderen van rampenrisico's en het aanpassen aan klimaatverandering.

7. Bescherming

We zijn toegewijd aan het herstellen van relaties en het bouwen van veilige en beveiligde gemeenschappen. We willen prioriteit geven aan de bescherming van iedereen - vooral kinderen en de meest achtergestelde en kwetsbare volwassenen - tegen fysieke, sociale en psychische schade. We beoordelen risico's, inclusief conflictdynamiek, om te voorkomen dat ons werk mensen kan blootstellen aan gevaar of leidt tot misbruik. Wij geloven dat leden van de gemeenschap de beste actoren in hun eigen bescherming zijn en wij ondersteunen hen om veilig te blijven, veiligheid te vinden en waardigheid te herstellen. 

8. Technische kwaliteit

We zijn toegewijd aan de hoge technische kwaliteit van al ons werk en het werk van partners. Dit doen we door te voldoen aan relevante nationale en internationale normen die zijn afgestemd op de eigen prioriteiten van gemeenschappen. We blijven continue leren en verbeteren en kopiëren activiteiten waarvan is aangetoond dat ze een relevante en positieve impact hebben.