Een duurzame manier van leven en werken is één van de beste strategieën tegen armoede en onrecht. Wij werken toe naar een wereld waarin iedereen kan voorzien in zijn of haar basisbehoeften, gelijke kansen en mogelijkheden heeft en leeft binnen de grenzen van wat de aarde biedt. We noemen dat ecologische en economische duurzaamheid. 

Duurzaamheid en armoede hebben alles met elkaar te maken

Bij Tearfund hebben we het veel over duurzaamheid, omdat een duurzame manier van leven en werken één van de beste strategieën is tegen armoede en onrecht. Duurzaam betekent: rekening houdend met andere mensen, de aarde, het klimaat en generaties na ons.

Met zoveel mogelijk mensen willen we toewerken naar een wereld waarin iedereen kan voorzien in zijn of haar basisbehoeften, gelijke kansen en mogelijkheden heeft en leeft binnen de grenzen van wat de aarde biedt. We noemen dat ecologische en economische duurzaamheid.

Lees ook: Waarom duurzaamheid bij ontwikkelingswerk hoort

In de meest arme regio’s in de wereld helpen we mensen om uitputting van de aarde tegen te gaan en zich aan te passen aan het veranderende klimaat. We helpen bijvoorbeeld bij het invoeren van nieuwe landbouwmethodes, het verbeteren van natuurbeheer en het opzetten van een goede en veilige afvalverwerking. Daarnaast besteden we aandacht aan mogelijkheden om het persoonlijk inkomen te vergroten, zodat mensen altijd in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien

Armoede bestrijden = duurzaamheid stimuleren

Bewustwording

De gevolgen van klimaatverandering en milieuvervuiling zijn vooral de verantwoordelijkheid van de rijke, vervuilende landen. In Nederland richten we ons  daarom op maatregelen die de uitstoot van broeikasgassen tegengaan. Op ons eigen kantoor, maar via beïnvloeding van individuen, kerken en politiek ook breder in de samenleving. Dit doen we door bewustwordingscampagnes rond ecologische rechtvaardigheid, onze kerkenprogramma’s en door politici en andere beïnvloeders te spreken via netwerken en lobby. 

Doe je mee?

Wil je zelf of als kerk meer op het gebied van duurzaamheid? Wij helpen je op weg!

Jan-Willem Harwig voor de werkplaats van zijn bedrijf +houtbaar
Verhaal
Lees meer
15 mei 2023

Jan-Willem: 'Als je dat ziet denk je: waar zijn we mee bezig?'

Lees meer
Droogte in beeld
Blog
Lees meer
15 mei 2023

Klimaataanpak moet nuchter en eerlijk

Lees meer
GroenGelovig
Nieuws
Lees meer
9 mei 2023

Tearfund organiseert GroenGelovig 2023

Lees meer
Rechtbrenger Jaleesa voor haar duurzame kinderopvang in Almere
Verhaal
Lees meer
2 mei 2023

Jaleesa runt een duurzame kinderopvang: ‘We lenen de aarde van onze kinderen'

Lees meer
Mira de Boer
Blog
Lees meer
24 April 2023

Wat Mira tijdens het tuinieren leerde van Adam, Eva en de Hof van Eden

Lees meer
Cornelis de Schipper
Blog
Lees meer
12 April 2023

Armoedebestrijding is niet enkel een project in het buitenland

Lees meer
Meivakantie: 7 tips voor leuke uitjes
Verhaal
Lees meer
6 April 2023

Meivakantie en wat leuks doen? 8 tips voor top-uitjes!

Lees meer
Church Forests Ethiopia (ANP, licentie 1 jaar)
Verhaal
Lees meer
22 maart 2023

De kerkbossen van Ethiopië: frisse, groene oases in een steeds droger land

Lees meer