Als we terugkijken op 2022, dan moeten we helaas constateren dat de armoede wereldwijd is gegroeid als gevolg van COVID, de klimaatverandering, conflicten en natuurrampen. De impact is enorm, en daarbij zien we helaas dat de meest kwetsbaren het zwaarst worden getroffen.

Te midden van deze harde werkelijkheid, is er ook hoop. Er is hoop omdat God een God van gerechtigheid en goedheid is, en herstel wil brengen in deze wereld. In veel situaties konden we, dankzij onze achterban en via onze lokale partners, verschil maken op plaatsen waar dat zo hard nodig was. In ons jaarverslag 2022 delen wij in dankbaarheid de resultaten van ons werk.

Wat als een rode draad door de verhalen loopt, en wat kenmerkend is voor Tearfund, is dat werken via lokale kerken vruchten afwerpt. Wat een bemoediging! Dat wij de hoop die Christus ons geeft, mogen terugzien in hoe de lokale kerken hun gemeenschap tot bloei brengen en armoede en onrecht aan pakken.

Heel hartelijk dank voor jouw betrokkenheid bij ons werk!

Jaarverslag 2022

Jaarverslag Tearfund 2022
(12 MB)
Downloaden

Jaarverslag 2021

Jaarverslag Tearfund 2021.pdf
(12 MB)
Downloaden

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020.pdf
(12 MB)
Downloaden

Vragen naar aanleiding van het jaarverslag? Stuur dan een mail naar info@tearfund.nl.