De doelen van Tearfund Wereldzaken zijn:

 • verbinding tussen christelijke ondernemers rond het thema duurzaam ondernemerschap
 • verbinding van ondernemers met projecten in ontwikkelingslanden

Wat houdt Tearfund Wereldzaken in?

Groepen christen-ondernemers financieren projecten van Tearfund, die de positie van de allerarmsten in deze wereld verbeteren en onrecht tegengaan.

Wat is uw winst en resultaat?

 • samen kiezen uit projecten;
 • verdubbeling van uw inleg door overheidssubsidie;
 • samen reflecteren;
 • mogelijkheid tot projectbezoek;
 • periodieke projectrapportage;
 • toevoegen van ondernemersexpertise;
 • betrokkenheid als mondiale burger;
 • bouwen aan christelijk ondernemerschap samen met andere ondernemers: ontvangen én delen

Hoe werkt Tearfund Wereldzaken

 • Tearfund Wereldzaken is georganiseerd in ondernemersgroepen
 • Een ondernemersgroep kiest een project of projecten om te ondersteunen en ontvangt twee keer per jaar een beknopte rapportage
 • Ondernemers kunnen (op verzoek van Tearfund) hun expertise inzetten voor het project of voor de eigen organisatie van Tearfund.
 • Een ondernemersgroep organiseert één keer per jaar een bijeenkomst voor leden, met ruimte voor bezinning rond een thema en voor het bespreken van de voortgang van projecten
 • Een ondernemersgroep organiseert één keer per jaar een open, wervende bijeenkomst voor (potentiële) leden en belangstellenden.
 • Elke groep heeft een kernteam dat samen met Tearfund bijeenkomsten voorbereidt, de voortgang van rapportages bewaakt en initiatief ontplooit waar nodig.
 • Leden van ondernemersgroepen kunnen op eigen kosten een project bezoeken.

Hoe ziet de financiële ondersteuning eruit?

Leden van Tearfund Wereldzaken geven op jaarbasis een vast basisbedrag voor projecten. Het streefbedrag is € 5.000 per jaar.

In overleg kan een lid een lager bedrag per jaar doneren, met een minimum van € 100 per maand.

Daar bovenop kunnen leden extra geven voor specifieke projecten die zij willen steunen. Tearfund maakt met hen afspraken op maat.   

Interesse? Meer weten? Neem contact op met Willeke van den Berg of Andre Voorberg.

Bekijk hier de ledenlijst van Tearfund Wereldzaken.