Met zoveel mogelijk mensen willen we als Tearfund toewerken naar een wereld waarin iedereen kan voorzien in zijn of haar basisbehoeften, gelijke kansen en mogelijkheden heeft en leeft binnen de grenzen van wat de aarde biedt. 

Bewustwording en beleidsbeïnvloeding

Dit doen we op verschillende manieren. Zo helpen we kwetsbare huishoudens en gemeenschappen zich aan te passen aan de veranderende (klimaat)omstandigheden. Daarnaast werken we aan bewustwording en beleidsbeïnvloeding zodat christenen en kerken zich (meer) gaan uitspreken over klimaatonrecht. Dit doen we onder meer via GroenGelovig en de cursus duurzame(re) levensstijl. 

Onze organisatie

Als organisatie zetten we ons ook zelf in om de schade die wij aan het milieu en het klimaat zouden kunnen veroorzaken, te vermijden, te minimaliseren en te beheren. Zo meten we onze broeikasgasuitstoot en werken we eraan om deze te verminderen in overeenstemming met internationale standaarden zoals de zes Climate Charter commitments. We ondersteunen projecten om de onvermijdelijke uitstoot van onze organisatie te compenseren, onder meer door het behoud en herstel van bossen en land.

CO2-neutraal

Ons doel voor 2023 was om CO2-neutraal te zijn in onze activiteiten in Nederland, onze reizen naar projectlanden en onze werkzaamheden op kantoor. Daarom hebben we maatregelen genomen die onze ecologische voetafdruk verkleinen. In de afgelopen drie jaren is dat gelukt met 23%, onder meer door kritisch te kijken welke (internationale) reizen noodzakelijk waren en door reizen te combineren. Daarnaast nemen we waar mogelijk alleen directe vluchten en reizen we binnen Europa met de trein. Waar het niet mogelijk is om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, hebben we dat 100% kunnen compenseren via Climate Stewards-gecertificeerde projecten. Daarmee was Tearfund in 2023 CO2-neutraal.

Bekijk hier onze rapportage over 2021-2023

duurzaamheidsbeleid - rapportage 2021-2023.pdf
(287 kB)
Downloaden