Wat heeft Tearfund via haar lokale partner tot nu toe kunnen doen?

In de afgelopen weken hebben we in vijf steden hulp kunnen verlenen. Een overzicht:

 • Aleppo: 4.650 dekens, 3.500 truien, 1.600 jassen, 4.400 voedselpakketten, 4.400 hygiënekits
 • Lattakia: 2.300 dekens, 1.750 truien, 1.000 jassen, 3.400 voedselpakketten, 3.400 hygiënekits
 • Hama: 200 dekens, 275 truien, 300 voedselpakketten, 300 hygiënekits
 • Homs: 150 dekens, 200 truien, 200 voedselpakketten, 200 hygiënekits
 • Tartous: 200 dekens, 275 truien, 200 voedselpakketten, 200 hygiënekits

Aan wie wordt er hulp verleend?

Tearfund richt zich in haar hulpverlening op de meest kwetsbare huishouden. Voor dit project gaat het om huishouden:

 • zonder huis of onderkomen;
 • met één of meer gewonde personen;
 • met één ouder/verzorger;
 • met één of meer personen met een handicap of chronische ziekte;
 • met één of meer personen boven de 60 jaar;
 • die geen reguliere steun ontvangen van de Syrisch-Arabische Rode Halve Maan (SARC) of een andere ngo.

Hoe is de hulpverlening tot stand gekomen?

Onze lokale partner biedt hulpverlening via een groot netwerk van kerken. Zij zitten als het ware in de haarvaten van de samenleving en daardoor kunnen zij snel inventariseren welke nood er is, en via de betrokken kerkleden zorgen dat de hulpgoederen snel en bij de juiste personen terechtkomt. In totaal zijn bij deze noodhulpactie 20 lokale kerken betrokken.

Afbeelding
De kerk speelt een belangrijke rol bij de verlening van noodhulp (Beeld: MERATH)
20 lokale kerken zijn betrokken bij de hulpverlening.

Eén van de voorgangers van de lokale kerken die betrokken zijn bij de hulpverlening: "Na de eerste aardbevingen baden we tot God, wetende dat alleen Hij ons kon verlossen van onze eigen angst en vermoeidheid. Zeven dagen later hebben we dat ook echt ervaren. De mensen van onze kerk ontvingen nieuwe kracht om uit te reiken naar de mensen in nood.”

Hoe is de situatie in Syrië?

De situatie in Syrië is uiterst kwetsbaar, en eigenlijk was dat al het geval voordat de aardbevingen plaatsvonden. De impact van de oorlog die in 2011 in Syrië begon, heeft een aanzienlijke tol geëist van de bevolking. Het geldt als één van de meest zorgwekkende crises ter wereld vanwege de extreme armoede en honger. De enorm hoge voedselprijzen zijn als gevolg van de bevingen verder gestegen. Toenemende onzekerheden, complexe politieke situaties en beperkte toegang tot noodhulp leiden tot veel psychische nood en leggen grote druk op maatschappelijke diensten. De aardbevingen in februari hebben voor een nieuw trauma en angst gezorgd, en de diverse naschokken versterken dit.

Wat gaat Tearfund de komende periode doen?

Ook in de komende periode zal noodhulp hard nodig blijven. Samen met onze partner zullen we ons richten op de voorzetting van de hulplening en op het herstel van onderkomens. Gezien het feit dat veel Syriërs nu met grote trauma’s te maken hebben is er ook aandacht voor psychologische hulp en counseling.

Help je mee?

Tearfund biedt samen met onze lokale partner hulp aan de meest kwetsbare getroffen bevolking in Syrië. Dat kan niet zonder jouw steun! Met jouw gift kunnen we onze noodhulp voortzetten.

Laten we delen in het verdriet van de slachtoffers van deze ramp door voor hen te bidden en te doen wat we kunnen. Elke bijdrage, groot of klein, kan hoop geven aan degenen die door deze tragedie zijn getroffen. Help je mee? 

Geef nu

Tearfund, Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Woord en Daad en ZOA slaan via het Christelijk Noodhulpcluster de handen ineen voor noodhulp in Syrië.

Help mee!

Met jouw gift steun je de noodhulp die Tearfund verleent in situaties als deze.
Afbeelding
Noodhulp

Noodhulp

Op het moment dat zich een crisis voordoet, zoals een natuurramp of een gewapende conflict, dan zoekt Tearfund naar mogelijkheden om noodhulp te bieden aan de getroffen bevolking. We leggen je graag uit hoe we noodhulp verlenen en wat er nodig is voor deze noodhulp.
Gerelateerde content
Noodhulp in Myanmar
Project
Lees meer
Myanmar
Afbeelding
Noodhulp

Tearfund verleent noodhulp met de Dutch Relief Alliance in Myanmar

Myanmar heeft al jaren te maken met zeer gewelddadige, gewapende conflicten en deze zijn in oktober 2023 verder geëscaleerd. [...]
Lees meer
Noodhulp in Tsjaad
Project
Lees meer
Tsjaad
Afbeelding
Noodhulp

Tearfund verleent noodhulp met de Dutch Relief Alliance in Tsjaad

Samen met de Dutch Relief Alliance verleent Tearfund noodhulp aan Soedanese vluchtelingen in Oost-Tsjaad. [...]
Lees meer
noodhulp Tearfund
Verhaal
Lees meer
29 April 2024

5 landen waar Tearfund op dit moment noodhulp verleent

Via de media zie je veel situaties van mensen die getroffen worden door conflicten of natuurrampen. Soms domineert het [...]
Lees meer
Een gezin op de vlucht en afhankelijk van noodhulp
Verhaal
Lees meer
15 April 2024

Noodhulp bieden als media-aandacht ontbreekt

Tearfund werkt aan een duurzame aanpak van armoede en onrecht, vaak via meerjarige programma’s. Daarnaast bieden we noodhulp [...]
Lees meer
Noodhulp Mozambique
Lees meer
1 December 2023

Noodhulpfonds

Via de media zie je veel situaties van crisis die het nieuws dagenlang domineren. Helaas zijn er ook te veel voorbeelden van [...]
Lees meer
Vrouwen Zuid-Soedan
Project
Lees meer
Zuid-Soedan
Afbeelding
Noodhulp

Tearfund verleent noodhulp met de Dutch Relief Alliance in Zuid-Soedan

Zuid-Soedan heeft al jaren te maken met geweld, droogte, overstromingen en daardoor enorme voedseltekorten. Er is weinig [...]
Lees meer
Ethiopië distributie
Project
Lees meer
Ethiopië
Afbeelding
Noodhulp

Tearfund verleent noodhulp met de Dutch Relief Alliance in Ethiopië

In november 2020 escaleerde de situatie in Noord-Ethiopië. Het leger van Ethiopië nam Tigray in en er ontstonden zware [...]
Lees meer
Midden-Oosten
Nieuws
Lees meer
18 October 2023

Situatie Israël/Gaza, Libanon en Syrië

. [...]
Lees meer
Etete Moru & Priscilla, Turkana Kenya
Verhaal
Lees meer
5 October 2023

Extreme droogte als direct gevolg van klimaatverandering

De ergste droogte in veertig jaar tijd drijft de mensen in het noorden van Kenia tot wanhoop. Vier keer op rij bleef het [...]
Lees meer
Martha Zonneveld
Nieuws
Lees meer
15 September 2023

Martha Zonneveld: ‘Ieder mens in nood is het waard om geholpen te worden’

Afgelopen week werd het nieuws gedomineerd door twee verschrikkelijke rampen: de aardbeving in Marokko en de overstromingen [...]
Lees meer