Wat heeft Tearfund via haar lokale partner tot nu toe kunnen doen?

In de afgelopen weken hebben we in vijf steden hulp kunnen verlenen. Een overzicht:

 • Aleppo: 4.650 dekens, 3.500 truien, 1.600 jassen, 4.400 voedselpakketten, 4.400 hygiënekits
 • Lattakia: 2.300 dekens, 1.750 truien, 1.000 jassen, 3.400 voedselpakketten, 3.400 hygiënekits
 • Hama: 200 dekens, 275 truien, 300 voedselpakketten, 300 hygiënekits
 • Homs: 150 dekens, 200 truien, 200 voedselpakketten, 200 hygiënekits
 • Tartous: 200 dekens, 275 truien, 200 voedselpakketten, 200 hygiënekits

Aan wie wordt er hulp verleend?

Tearfund richt zich in haar hulpverlening op de meest kwetsbare huishouden. Voor dit project gaat het om huishouden:

 • zonder huis of onderkomen;
 • met één of meer gewonde personen;
 • met één ouder/verzorger;
 • met één of meer personen met een handicap of chronische ziekte;
 • met één of meer personen boven de 60 jaar;
 • die geen reguliere steun ontvangen van de Syrisch-Arabische Rode Halve Maan (SARC) of een andere ngo.

Hoe is de hulpverlening tot stand gekomen?

Onze lokale partner biedt hulpverlening via een groot netwerk van kerken. Zij zitten als het ware in de haarvaten van de samenleving en daardoor kunnen zij snel inventariseren welke nood er is, en via de betrokken kerkleden zorgen dat de hulpgoederen snel en bij de juiste personen terechtkomt. In totaal zijn bij deze noodhulpactie 20 lokale kerken betrokken.

Afbeelding
De kerk speelt een belangrijke rol bij de verlening van noodhulp (Beeld: MERATH)
20 lokale kerken zijn betrokken bij de hulpverlening.

Eén van de voorgangers van de lokale kerken die betrokken zijn bij de hulpverlening: "Na de eerste aardbevingen baden we tot God, wetende dat alleen Hij ons kon verlossen van onze eigen angst en vermoeidheid. Zeven dagen later hebben we dat ook echt ervaren. De mensen van onze kerk ontvingen nieuwe kracht om uit te reiken naar de mensen in nood.”

Hoe is de situatie in Syrië?

De situatie in Syrië is uiterst kwetsbaar, en eigenlijk was dat al het geval voordat de aardbevingen plaatsvonden. De impact van de oorlog die in 2011 in Syrië begon, heeft een aanzienlijke tol geëist van de bevolking. Het geldt als één van de meest zorgwekkende crises ter wereld vanwege de extreme armoede en honger. De enorm hoge voedselprijzen zijn als gevolg van de bevingen verder gestegen. Toenemende onzekerheden, complexe politieke situaties en beperkte toegang tot noodhulp leiden tot veel psychische nood en leggen grote druk op maatschappelijke diensten. De aardbevingen in februari hebben voor een nieuw trauma en angst gezorgd, en de diverse naschokken versterken dit.

Wat gaat Tearfund de komende periode doen?

Ook in de komende periode zal noodhulp hard nodig blijven. Samen met onze partner zullen we ons richten op de voorzetting van de hulplening en op het herstel van onderkomens. Gezien het feit dat veel Syriërs nu met grote trauma’s te maken hebben is er ook aandacht voor psychologische hulp en counseling.

Help je mee?

Tearfund biedt samen met onze lokale partner hulp aan de meest kwetsbare getroffen bevolking in Syrië. Dat kan niet zonder jouw steun! Met jouw gift kunnen we onze noodhulp voortzetten.

Laten we delen in het verdriet van de slachtoffers van deze ramp door voor hen te bidden en te doen wat we kunnen. Elke bijdrage, groot of klein, kan hoop geven aan degenen die door deze tragedie zijn getroffen. Help je mee? 

Geef nu

Tearfund, Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Woord en Daad en ZOA slaan via het Christelijk Noodhulpcluster de handen ineen voor noodhulp in Syrië.

Help mee!

Afbeelding
Noodhulp

Noodhulp

We werken in crisisgebieden en komen in actie bij acute noodsituaties die ontstaan door natuurrampen en gewapende conflicten. Hoe we dat doen?