Waar de verstrekkende gevolgen van geweld en conflict nog steeds zichtbaar zijn

De impact van de oorlog die in 2011 in Syrië begon, heeft een aanzienlijke tol geëist van de bevolking. Syrië kent één van de meest zorgwekkende crises ter wereld vanwege de extreme armoede en honger. Toenemende onzekerheden, complexe politieke situaties en beperkte toegang tot noodhulp leiden tot veel psychische nood en leggen grote druk op maatschappelijke diensten. 

Onder meer de enorme inflatie en brandstof- en energietekorten hebben de Syriërs verder in armoede geduwd. Vrouwen, kinderen en mensen met een handicap worden vaak het meest getroffen, bijvoorbeeld door toegenomen geweld, kinderarbeid en kindhuwelijken.  

In Jaramana (in de buurt van Damascus) wordt psychosociale hulp geboden aan vrouwen en kinderen. De vrouwen kunnen er diverse vakopleidingen volgen, terwijl de kinderen in alle veiligheid kunnen spelen en onderwijs ontvangen.

In de regio van Homs (in het Westen) hebben we drie projecten. Het eerste richt zich op herstel van woningen, het tweede op psychosociale zorg en het derde op duurzame landbouw. 

In Damascus en Latakkia bieden we drie jongerencentra ondersteuning op het gebied van voedsel, hygiëne, psychosociale zorg, gezinshereniging en beroepsopleidingen.

Resultaten in 2022

  • 531 mensen uit Jaramana ontvingen psychosociale hulp. 
  • 46 mensen uit de regio van Homs ontvingen steun bij de renovatie van hun beschadigde huizen. 
  • 944 vrouwen en meisjes uit de regio van Homs ontvingen psychosociale hulp. De hulp werd via groeps- en individuele therapie geleverd.  
  • 432 mensen uit de de regio Homs ontvingen zaaigoed van de lokale markt en verbeterde toegang tot irrigatiewater.
  • 7.452 mensen uit de regio's rondom Aleppo ontvingen middelen ter bestrijding van het COVID-19 virus. 
  • 281 jongeren uit de centra in Damascus en Latakkia ontvingen steun. 
Gerelateerde content
Syrië landbouw
Project
Lees meer
Syrië
Afbeelding
Kerk & Community

Wederopbouw via de lokale kerk in Syrië

Dit project werkt aan het weer opstarten van de landbouwactiviteiten in een dorp in de buurt van Homs, in Syrië. Het helpt de [...]
Lees meer