Je kunt op dit moment voor drie doelen collecteren:

  • Tearfund Collecte-actie 2021
  • Noodhulp Libanon: Beiroet in puin na explosie
  • Corona Noodhulpfonds

Vraag direct collectemateriaal aan en stuur een mail naar kerken@tearfund.nl

1. Tearfund Collecte-actie 2021

Zet de kerk uit een ander land op het collecterooster.

Via kerken wereldwijd helpt Tearfund mensen zélf op te staan uit armoede en onrecht. Lokale kerken zijn een uniek instrument om verandering te brengen in het leven van mensen die leven in armoede. Daar hebben we de hulp van Nederlandse kerken hard bij nodig. Met jullie collecte helpt jouw gemeente een lokale kerk om een blijvend verschil te maken! 

Collecteopbrengsten kun je overmaken op ons rekeningnummer (NL32 ABNA 0501 0303 01 ) of via onze donatiepagina

Lees meer, vraag collectematerialen aan en doe mee >>

2. Noodhulp Libanon: Beiroet in puin na explosie

Meer dan 200 doden, ruim 5000 gewonden en zeker 300.000 mensen dakloos. Dat zijn de gevolgen van de explosie in de haven van Beiroet, de hoofdstad van Libanon. De stad ligt in puin.

Beiroet heeft snelle en effectieve noodhulp nodig, speciaal voor de allerarmsten en de meest kwetsbaren. Denk daarbij aan Syrische vluchtelingen, die bijna een kwart van de bevolking vormen, en aan kinderen. Met het Christelijk Noodhulpcluster zijn wij in actie gekomen en verlenen wij de hulp die nu nodig is. Onder meer aan vluchtelingen, migranten en aan de meest arme Libanezen in Beiroet wordt directe hulp verleend.

Collecteer met jouw kerk voor de slachtoffers van deze verwoestende explosie: www.tearfund.nl/beiroet. Collecteopbrengsten kun je overmaken op ons rekeningnummer (NL32 ABNA 0501 0303 01).

Lees meer, vraag collectematerialen aan en help mee >>

3. Corona Noodhulpfonds

Wat kun je tegen het coronavirus beginnen zonder water en zeep, zonder ruimte om je af te zonderen, zonder artsen?

Collecteer daarom in jullie kerk voor het Corona Noodhulpfonds. Juist bij Tearfund zijn wij sterk in crises. Mensen helpen veerkrachtiger te worden is onze expertise. Dat doen we ook nu. Via ons grote netwerk van kerken geven we voorlichting, medische hulp en zorgen we voor water en zeep in Bangladesh, Haïti, Ethiopië en Zimbabwe en vele andere landen. Een grote uitbraak zou desastreus zijn. Samen doen we er alles aan om dit virus het hoofd te bieden. Hiervoor is dringend veel geld nodig.

Geef aan het Corona Noodhulpfonds, zodat we de meest kwetsbaren kunnen beschermen. Collecteopbrengsten kun je overmaken op ons rekeningnummer (NL32 ABNA 0501 0303 01 ) of via onze donatiepagina.  

Lees meer, vraag collectematerialen aan en help mee >>

Wil je collecteren voor Tearfund? 

Mail ons met de naam van je kerk, het contactpersoon en je telefoonnummer onder vermelding van het collectedoel. Dan sturen wij de collectematerialen toe.