In het noorden van het land vindt al enkele jaren een onopgemerkte oorlog plaats. Islamitische extremisten beheersen een deel van de provincie Cabo Delgado en er vinden regelmatig moorden, onthoofdingen, brandstichtingen en verwoestingen plaats. Sinds 2017 zijn als gevolg hiervan bijna 4.000 doden gevallen en de bevolking is massaal op de vlucht geslagen. Volgens UNHCR waren in november 2022 ongeveer 946.500 personen ontheemd. Veel van hen zijn terechtgekomen in de stad Pemba waar ze op straat wonen op straat, in tenten, eigengemaakte hutjes van takken en zakken of onder een boom. De overheid kan de stroom vluchtelingen niet aan en ondertussen gaat de terreur door. Vrouwen behoren tot de meest kwetsbare personen.

Resultaten in 2022

Tearfund werkt samen met partner Food for the Hungry in de vluchtelingenkampen in Cabo Delgado. We bieden hulp op het gebied van voedsel-, water- en sanitaire voorzieningen. In 2022 zijn 1.750 huishoudens (circa 8.750 mensen) geholpen met groentezaden (zoals kool, tomaat en wortelen) zodat ze deels weer hun eigen voedsel weer kunnen verbouwen. Twee boorgaten voor watervoorziening zijn hersteld zodat schoon drinkwater beschikbaar is. Ook is er voorlichting gegeven op het gebied van (preventie) van COVID-19 aan 7 kerkleiders van verschillende denominaties. Zij hebben de opgedane kennis weer doorgegeven aan hun eigen kerkelijke gemeente.